Põhisisu algus

Kristiina Kaldre: miks IT-inimesed juhtivaid rolle kahe käega tõrjuvad?

09.08.2022

Tehnilisemat tööd tegevatele inimestele meeldib minna detaili, pidevalt midagi uut õppida ning viimaste arengutega alaliselt kursis olla. Kui aga ühel hetkel leiab spetsialist, et ta sooviks teha sammu karjääriredelil ning tõusta juhtivasse rolli, tuleb paratamatult leppida ka sellega, et tehniline areng ning “näpud mullas” töö on kiired tahaplaanile vajuma, räägib Elisa valdkonnajuht Kristiina Kaldre.

Paljud tehnilisemate teemadega tegelevad töötajad vaatavad juhtivaid rolle kui midagi imelist ja võrratut – suur palk, võimalus keelata-käskida, suurema vastutusega töö. Sageli ei suuda aga kõrvaltvaataja pilk edasi anda kõike, mida spetsialisti töö pealt juhtiva töö peale liikumine endast hõlmab, tekitades nii olukordasid, kus ihaldatud karjäärisammust saab taak, millest soovitakse esimesel võimalusel vabaneda.

Selliste olukordade vältimiseks on oluline juba eos õigete ootuste seadmine, oskus enda tegelikke soove hinnata ning juhtide pakutav tugi õigete valikute tegemisel. Niisamuti tuleks enne kõrgemate redelipulkade püüdma hakkamist mõista, mis on see, mis uues rollis päriselt ees ootama hakkab – tehnilisema huviga spetsialisti jaoks ei pruugi keskastme- või tippjuhi roll alati pakkuda seda, mida nad tegelikult teha soovivad.

Juht on juht, mitte spetsialist+juht

Kuigi uudishimulikud ja asjalikud inimesed suudavad ka kõige pingelisemate tööpäevade kõrval leida aega tegeleda sellega, mis neile meele järele on – olgu selleks mõne uue programmeerimiskeelega tutvuse tegemine, kasutusel oleva rakenduse uuenduse dokumentatsiooni läbi lugemine või testimiskeskkonna järgmise versiooni praktikas proovile panek – siis saavad need juhtivasse rooli liikumisel alati jääda vaid kõrvaltegevuseks. Juhi töö on juhtida ning oma meeskonda toetada.

Kui spetsialistina kulgesid päevad konkreetseid ülesandeid lahendades ning kindlaid töölõike lõpule viies, siis juhi kingadesse astudes peab leppima tõsiasjaga, et midagi ei saa kunagi valmis, alati on kuskil uus tulekahju ning töö sisu muutub kardinaalselt – väga konkreetsete ülesannetega tegelemine asendub laia pildi vaatamisega, personali- ja finantsteemadega, konfliktide lahendamise ja kõige muu udusega, mis päeva jooksul esile võib tõusta. Osade inimeste jaoks tundub see kui midagi meeletult toredat, paljudele IT-spetsialistidele on see aga võrdväärne põrgu kolmanda ringiga.

See on ka põhjus, miks paljud tippspetsialistid hoiduvad juhtivate rollide vastu võtmisest, isegi kui neile neid väevõimuga määrata üritatakse. Oma ala eksperti kaasatakse otsustusprotsessi igal juhul, tema palk võib olla kõrgem kui ta otsesel juhil ning hea spetsialisti tähtsus-olulisus tuleneb otseselt tema oskustest, mitte hästi kõlavast ametinimetust. Kui kõik juba niigi sujub, siis miks võtta endale juurde kohustused, millega tegelikult tegeleda ei taheta?

Otsesel juhil on meeletu mõju

Kui aga mõni spetsialist tunneb, et juhtimine on just see, millega ta tegeleda tahaks ning ka otsene juht näeb, et see võiks olla edukas ettevõtmine, on just viimase käsutuses hulk tööriistu, mis aitavad nii spetsialistil endal kui ka ta senisel juhil välja paisatud hüpoteesi tõestada. Mõistlikeks lähenemisteks on näiteks valitud juhtivamate ülesannete spetsialistile delegeerimine, kindlate projektide vedamine või mentori ülesannete täitmine nooremate tiimiliikmete juhendamisel.

Niisamuti tasub meeles pidada, et juhtivaid rolle on erinevaid. Kui keskastmejuhtide laud on administratiivsetest ja toetavatest tegevustest lookas, siis olenevalt ettevõtte eripäradest võib olla võimalik leida kuldne kesktee tehnilisema töö ja juhtiva rolli vahel. Näiteks võib kaaluda tiimijuhi rolli, kus vastutus on küll väiksem ning palga-, värbamis- ja eelarveteemad on aste kõrgemal, kuid kus kogenud spetsialist saab jätkata suuremal määral tehnilise tööga ning vähempingelises õhustikus näha, kas inimeste toetamine ja meeskonna vedamine on midagi, mis talle sobib.

Kui kõigile tundub, et töötaja saab tiimijuhi rollis hästi hakkama ning spetsialist näeb ka ise, et ta sooviks juhtivamate ülesannete hulka suurendada, on alati tee avatud keskastme- või tippjuhi rolli poole. Kui peaks aga selguma, et hing ihkab tegelikult teha vaid spetsialistitööd, on tiimijuhi rollist tiimiliikme rolli astumine lihtne ja valutu. Muidugi on laual ka võimalus, et just tiimijuhi roll pakub soovitud tasakaalu ja just selle tööspetsiifika näol on tegu millegagi, millega inimene tahab järgmiste aastate jooksul rinda pista.

Kuigi pealtnäha võib tunduda, et töötaja karjääritee peaks kulgema alaliselt ülespoole, aina võimsamate ametinimedega rolle täites, siis vähemalt IT-sektori töötajate puhul ei vasta see tõele. IT-spetsialistid ja juhid on teineteist toetavad rollid, kes on mõlemad võrdväärselt austatud, hästi tasustatud ning laia vastutusalaga. See, kas mõni spetsialist saab juhiks, või seob oma karjääri täielikult tehnilisemate teemadega, on konkreetse inimese enda otsustada ning ei tasu arvata, et juhtiva tiitli haaramata jätmine kuidagigi vale on. Kui seda tahta, siis leiab alati võimaluse, kuid enne sihi seadmist tasuks endale selgeks teha, millega tegelikult tegeleda soovitakse.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!