Põhisisu algus

Elisa värbamisjuht: arendajad teavad väga täpselt, mida nad tööpakkumise vastuvõtmiseks küsida võivad

30.05.2023

IT-inimeste puudusest on räägitud aastaid ning ihaldatud töötajate seas silma paistmiseks on ettevõtted välja töötanud järjest helgemaid hüvesid ning kutsuvamaid pakkumisi. Elisa värbamisjuht Keishy Margus märgib aga hiljuti läbiviidud süvaintervjuudele viidates, et kuigi materiaalne pool on oluline endiselt, siis nüüdseks on arendajate karjäärialaseid otsuseid mõjutavad aspektid selgelt muutunud – esikohale on tõusnud sisu, kultuur ning töökorraldus.

“Arendajad mõistavad väga selgelt, kui hinnas nad on. Ettevõtted mõistavad, et oma ridade täitmiseks tuleb pakkuda seda, mida töötajad soovivad. See on tekitanud olukorra, kus palju kunagi lisaväärtusena pakutust – näiteks puuviljad kontoris, hea kohv või sporditoetus – on saanud baastasemeks,” rääkis ta. “Selle kõrval on pilti oluliselt mõjutanud ka palgataseme kerkimine. Kogenud arendaja teenib piisavalt ning tema töövalikut ei mõjuta enamasti see, kas ta saab tänu tööle kesklinnas tasuta parkida või kui kaugest riigist on pärit kontori kohvioad.”

Selle asemel on järjest olulisemale kohale tõusnud pehmemad väärtused, töö täpne iseloom, tehnoloogiavalik ning kõik see, mida lihtsalt raha eest osta ei saa. Kuna põhihüvesid suudavad pakkuda pea kõik tööandjad, on arendajatel tekkinud rohkem võimalusi langetada otsused selle pealt, mida nad päriselt teha tahavad ning mitte keskenduda ainuüksi sellele, millisel tööandjad on kõige mugavam kontor või kõige maitsvam tasuta toit.

“Varem tuli ette, et kandidaat ütles pakkumisele “ei”, kuna teine firma pakkus iga päev kontoris tasuta banaane. Täna on peamisteks kaalutluskohtadeks pigem saanud see, milline on töö täpne iseloom, milliste projektide kallal töötatakse, milliseid tehnoloogiaid saab kasutada, kui palju on jäetud aega õppimiseks, milline on juhtimiskultuur ja milline on töökorraldus, kaugtöövõimalused ja paindlikkus,” rääkis Margus. “See ei tähenda, et materiaalne pool enam oluline poleks – on kindlasti – aga see on liikunud eeldatud asjade kategooriasse, umbes nagu see, et kontoris on laud ja tool.”

Tööstaaž mängib olulist rolli

Elisa poolt hiljuti arendajate seas läbi viidud süvaintervjuudest tuli ka välja, et töövalikul olulised aspektid erinevad märgatavalt sõltuvalt senisest tööstaažist. Mida pikemalt on keegi valdkonnas töötanud, seda suurema tõenäosusega saavad määravateks faktoriteks töö sisu ja ülim paindlikkus, samas kui alles karjääritee alguses olevad töötajad pööravad rohkem tähelepanu hüvedele, õppimisvõimalustele ning kultuurile.

Siiski rõhutas Margus, et ka väiksema tööstaažiga arendajate ootused polnud küsitluste põhjal ebamõistlikud või ainuüksi majanduslikule poolele keskendunud. “On selge, et 10 aastat arendajana töötanud inimene on jõukam, seega ei ole mõnikümmend eurot kompensatsioone tema jaoks nii olulise kaaluga kui kellegi jaoks, kes on end alles üles töötamas. Mida rohkem kogemusi all on, seda selgemalt ka teatakse, mida tööst otsitakse ja mida soovitakse vältida,” rääkis ta.

Intervjuude tulemusi kommenteeris tõi ta ka välja, et hoolimata tööstaažist on paindlikud tööviisid midagi, mida soovitakse, oodatakse ja eeldatakse. “Võib isegi öelda, et võimalus teha kodukontorit või oma graafikut ise sättida on samuti liikunud baaseelduste kategooriasse. Täna võib pigem saada kaalukeeleks see, kas tööandja võimaldab teha neljapäevaseid töönädalaid või kas töö saab sobitada kooliga, oma idufirma ehitamise või muu aeganõudva tegevusega,” lausus värbamisjuht.

“IT-sektori töötajad on enesekindlad, teavad oma väärtust ja mõistavad, mis on realistlik ja mis mitte. Nad ei lepi vähemaga ning miks nad peaksidki, sest headest pakkumistest puudust tundma ei pea. Kunagi kasutati oma tugevat läbirääkimispositsiooni peamiselt palganumbri kergitamiseks, täna aga oluliselt sisulisemate detailide peale – majanduslik pool on juba vaikimisi kaetud,” lisas ta.

IT-sektori areng veab tänapäeva ka teised valdkonnad

Töökultuurist ja hüvedest rääkides saavad harilikult enam tähelepanu just IT-valdkonna ametikohad, samas kui Marguse sõnul on IT veetud muutustrendid tegelikult oluliselt laiema mõjuga. “IT-inimestele pakutakse nende nappuse tõttu hetkel küll selgelt kõige paremaid tingimusi, kuid selle tuules areneb töömaailm tervikuna. Mida rohkem nähakse, mis on tegelikult võimalik, seda rohkem julgevad enamat küsida ka töötajad, kes leppisid varem vähemaga,” selgitas ta.

“On selge, et mida suurem on konkurents mõne töötaja leidmiseks, seda rohkem peavad tööandjad pingutama. Varem või hiljem jõuavad need ootused aga ka teiste ametikohtade esindajateni. Ja seda saab pidada vaid positiivseks muutuseks – mida kõrgemale tõusevad töötajate ootused, seda vähem jääb ruumi keskpärasusele, seda rohkem peavad pingutama ka seni asjadele laisemalt lähenenud tööandjad ja seda kiiremini muutuvad kõik positsioonid selliseks, kus töötajad hommikul hea meelega tööle asuvad,” lisas ta. “Jõuame 21. sajandisse.”

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!