Põhisisu algus

Äpistrateegia olek: kohanduvate äppide lubamine

06.10.2021

F5

 

Pandeemia on meie elu tugevalt mõjutanud, sealhulgas seda, kuidas me töötame ja õpime ning üksteisega ühendust võtame. Seetõttu hakkab mulle silma, et meie seitsmenda iga-aastase äpistrateegia oleku aruande tulemused ei näita niivõrd üüratuid muutusi, kuivõrd juba enne COVID-19 ülemaailmset levikut liikvel olnud digitaalse ümberkujundamise projektide järsku kiirenemist.

Tähelepanuväärne on ka see, kui täpselt aruande tulemused ühtivad F5 nägemusega kohanduvatest äppidest , kus äppidel on võimekus kohanduda oma keskkonna järgi, vabastades ettevõtted sellest, et nad peavad pakkuma erakordseid digitaalseid kogemusi, mis inspireerivad nende kliente, hoiavad neid turvaliselt ja suurendavad lojaalsust. Vaatame selle aasta aruande tulemuste põhjal, kuidas ettevõtted kogu maailmas 2021. aastal kohanduvate äppide lubamise nimel töötavad.

Täiustage ja laiendage äppe pilve ja servani

77% vastanutest teatas, et nad täiustavad klientide oodatud digitaalse elamuse paremaks edastamiseks oma äppe. See täiustamine on vajalik, kui pärandsüsteemid ei suuda alati kiiresti muutuvate äritingimustega kohaneda. Enamik vastanutest kasutab sel aastal traditsiooniliste ja nüüdisaegsete äpikomponentide vahelise sidekoena APIsid. Täiustamise jõupingutuste jätkudes haldab varasemast rohkem organisatsioone (87%) nüüdisaegseid ja traditsioonilisi äpiarhitektuure hõlmavaid äpiportfelle.

Koos nende täiustamise jõupingutustega laiendavad organisatsioonid ka mitme pilve määratlust, et hõlmata serva kasutuselevõttu. Üle mitme pilve ja serva paiknevates konteinerites asuvate modulaarsete äpikomponentide toetamine võib parandada mastaabitavust, vähendada latentsust ja parandada kliendikogemust. Üle kolme neljandiku (76%) vastanutest juba kasutab või kavatseb kasutada serva, et äppide juurutamise, toimivuse ja andmete kättesaadavusega seotud eelistest kasu saada.

Rakendage täielikku maailmatasemel äppide turvalisust

2021. aasta aruande tulemused näitavad, et pilve ja SaaSi juurutuste kiirenev kasv ajendab vajadust rakendada turvalisuse valdkonnas mitme pilve põhimõtet. Pilves ja serval juurutatavate äppide protsent kasvab jätkuvalt, samas suureneb ka organisatsioonide kasutatavate SaaSi äppide arv. SaaSi turvalisus on organisatsioonide jaoks mõistlik tänu tehisintellekti ja masinõppe täiustatud anomaaliate avastamise, pettuste ennetamise ja robotite haldamise võimetele, mis võivad olla kohalikes andmekeskustes juurutamiseks ja haldamiseks keerulised ja kulukad. Lisaks on äppide ja kasutajate hajutatud olemuse tõttu üha tähtsam võimalus ühendada eri keskkondade turvapoliitikat.

Arvestades vajadust kohanduva turvalisuse järele, et võidelda üha keerukamate ründajate ja küberkurjategijate vastu, pole ime, et SaaSi turvalahenduste kasutamine on saanud enamiku vastanute jaoks strateegiliseks trendiks.

Automatiseerida infrastruktuuri varustamine ja haldamine

Kuna organisatsioonid kogu maailmas tegelevad kiirendatud digitaalse ümberkujundamisega, on selge, et edu põhikomponent on automatiseerimine. Kuigi enamik ettevõtteid väidab, et neil on vajalikud tööriistad olemas, nendivad kahjuks ligi pooled 2021. aasta küsitlusele vastanutest, et nende tööriistade integreerimine eri tarnijate ja keskkondadega on tõeline proovikivi. Hea uudis on see, et veidi üle 50% organisatsioonide sõnul pakuvad ja haldavad nad nüüd infrastruktuuri, sealhulgas platvorme, konteinerisüsteeme ja teenuseid, deklaratiivsete või skriptitud määratluste kaudu. Sel viisil infrastruktuuri koodina käsitlemine välistab käsitsi konfigureerimise ja traditsiooniliste konfiguratsioonitööriistade haldamise töö, lihtsustades samal ajal kogu protsessi.

Kui seda strateegiat kasutavad organisatsioonid juba kasutavad automatiseerimist, juurutavad nad kaks korda suurema tõenäosusega ja kui neil on täielikult automatiseeritud äpikonveier, siis neli korda suurema tõenäosusega, ning nende äpiportfellidest on üle poole juurutatud kaks korda suurema tõenäosusega täielikult automatiseeritud äpikonveierite abil. Selle aasta aruandest saadud kogemuste põhjal eeldame, et rohkem organisatsioone võtavad kasutusele infrastruktuuri koodina käsitluse, et suurendada äppide arendajatelt oma klientidele tarnimisel turvalisust, järjepidevust ja kiirust.

Kaevandage ülevaate saamiseks äppide telemeetriat

Automatiseerimine tuleb mängu ka siis, kui uurida äpi telemeetriaandmete seost ja nendest andmetest saadud praktilisi teadmisi. Küsitlusele vastanud tegid nende kahe vahel selget vahet. Kolmveerand peab äpi turvalisuse ja edastamise telemeetriat äritulemuste saavutamisel oluliseks. Kuid peaaegu kõik ettevõtted (95%) nendivad, et neil pole olemasolevatest seire- ja analüüsilahendustest täielikke teadmisi.

Kuna ettevõtted ja nende tööjõud on üha enam hajutatud, siis kiiremate, omavahel ühendatud, lõbusamate ja toetavamate kasutuskogemuste pakkumine nõuab mitte ainult rohkem telemeetriat, vaid ka viisi nende andmete kasutoovaks muutmiseks. Organisatsioonidel, kes suudavad analüüsida reaalajas äppide keerukaid andmeid, on paremad võimalused kohaneda platvormide muutuvate tingimustega, kaitsta end muutuvate ohtude eest ja pakkuda digitaalseid kogemusi, mida kliendid nõuavad.

Pilk tahapoole ... ja hüpe edasi

Organisatsioonid on reageerinud enneolematu aasta jooksul pandeemia tekitatud probleemidele, kiirendades oma digitaalse ümberkujundamise projekte. Tulemusena oleme näinud aastaid edusamme tuleviku poole, mis näeb välja üha enam hajutatud, andmepõhine ja äpikeskne.

Tulevikus edu saavutamiseks peavad ettevõtted tagama, et need üha enam ettevõtte näoga äpid suudaksid pidevalt muutuvate tingimuste ja keskkonnaga paremini kohaneda. Selle aasta aruanne pakub olulist ülevaadet, kuidas tegevuskava organisatsioonid tegutsevad, kui nad püüavad pidevalt parandada ja laiendada oma digitaalseid kliendikogemusi. Need organisatsioonid liiguvad F5 kohanduvate äppide nägemuse poole, ajakohastades oma äppe, laiendades neid pilve ja servani, rakendades maailmatasemel täielikku äppide turvalisust, automatiseerides infrastruktuuri pakkumist ja haldamist, kaevandades ülevaate saamiseks äppide telemeetriat, ning teevad sellega suure hüppe digitaalsesse tulevikku.

Kogu 2021. aasta äpistrateegia aruande leiate siit.

 

Kara Sprague, BIG-IP asepresident ja peadirektor, F5

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!