Põhisisu algus
Elisa Ring kõnekeskuse teenindaja Kõnekeskuse teenindaja lisateenus on Elisa Ring kasutajale aktiveeritav õigus, mis annab kasutajale õiguse vastata ettevõtte kõnekeskuse grupi üldnumbri(te)le tulevatele kõnedele. Samamoodi on võimalik teenindajal kasutada kõnekeskuse grupi numbrit ka väljahelistamiseks. Teenindajal on võimalik vastata grupikõnedele suvaliselt tema kasutuses olevalt seadmetelt – mobiiltelefon, tarkvaratelefon või IP-telefon. Logi gruppi - kõnekeskuse gruppi tulevate kõnede teenindamiseks pead logima gruppi (allpool on välja toodud võimalused) Numbrinäit - kõnekeskuse numbrinäiduga helistamiseks seadista numbrinäit (leia rakenduste kasutusjuhenditest) Info - grupi kohta kuvatakse infot Elisa Ring rakendustes (mobiilirakendus, Minu Ring veebirakendus, tarkvaratelefon) Minu Ring veebirakendus – rakendusse ilmub nupp , millele vajutades on kasutajale näha kõik grupid, millesse Sind on lisatud ning mille kõnedele saad vastata.
Ring tarkvaratelefoni arvutirakendus – rakendusse menüüsse ilmub , millele vajutades on kasutajale näha kõik grupid, millesse saab ta määratud on.
Mobiilirakendus – mobiilirakendusse tekib nupp , millele vajutades on kasutajale näha kõik grupid, millesse saab ta määratud on.
IP telefonide ja tarkvaratelefoni rakenduse puhul on võimalik grupist „väljalogimiseks“ kasutada ka DND (Ära sega) funktsiooni, mis blokeerib kõik sisenevad kõned, k.a. otse kasutajale valitud kõned.
Grupikõnelogi – kõnelogi grupi kaudu liikunud kõnedest leiad mobiilirakenduses ja tarkvaratelefoni rakenduses alt. Seal on näidatud viimased 99 gruppi tulnud ja grupinumbritega välja helistatud kõned ning mis kõige olulisem – vastamata jäänud kõned.
Minu Ring veebirakenduse ja tarkvaratelefoni kasutusjuhend
Elisa Ring mobiilirakenduse kasutusjuhend Elisa Ring kõnekeskuse juht Kõnekeskuse juhi lisateenus on Elisa Ring kasutajale aktiveeritav õigus, mis annab kasutajale ligipääsu Ringi kõnekeskuse gruppide seadetele, statistikale/kõnelogile ning salvestuse olemasolul ka salvestuskeskkonda. Kõnekeskuse gruppide ülevaade Kõnekeskuse seaded Kõnekeskuse statistika Kõnekeskuse raportid Kõnesalvestus (lisateenus) Kõnekeskuse juhi kasutusjuhend Kõnekeskuse gruppidest ülevaate saamiseks tekivad lisanupud:
( Minu Ring veebirakendusse Gruppide vaade)
(Ring Tarkvaratelefoni menüü)
Kiirülevaates on kuvatud grupi olek(suletud grupp punane), teenindajate põhiteave (kõnega hõivatud, sisselogitud) ja kõnejärjekord hetkel. Grupi nimele vajutades avaneb detailne vaade.

Detailsemas ülevaates on näha gruppi teenindavad kasutajad, nende logituse staatus, telefoniterminali staatus, grupi üldinfo (üldnumber/-id, lahtiolekuajad jm).
Kõnekeskuse halduse alt on võimalik: Muuta grupi(de) lahtioleku kalendrit Teenindajate lisamine/eemaldamine Tervitus-ja teavitusklipide muutmine Järjekorraseaded Jm kõnekeskusega seotud seadistused Kõnekeskuse gruppide seadetele pääseb lingilt Kõnekeskuse haldus (Minu Ringi veebirakenduses Menüü –> Rakendused –> Kõnekeskuse haldus)
Kõnekeskuse statistika kajastab gruppi sisenevat kõneliiklust: Kõnelogi Grupi(de) statistika Agendi logi ja statistika Kõnekeskuse gruppide seadetele pääseb lingilt Kõnekeskuse statistika (Minu Ringi veebirakenduses Menüü –> Rakendused –> Kõnekeskuse statistika)
Keskkond võimaldab tellida regulaarseid või ühekordseid eeldefineeritud raporteid e-postile.
Kõnekeskuse gruppide seadetele pääseb lingilt Raportid (Minu Ringi veebirakenduses Menüü –> Rakendused –> Raportid)
Süsteemne kõnesalvestussüsteem salvestab vaikimisi kõiki läbi kõnekeskuse grupi toimuvaid kõnesid (sisenevad ja väljuvad). Kõned salvestatakse peale kõne lõppu failiks ning laetakse Verba salvestuste halduse keskkonda.
Vaikimisi hoitakse salvestisi Verba keskkonnas 30 päeva peale, vajadusel saab läbi operaatori pikendada säilitamisperioodi 60-le päevale. Salvestisi on võimalik Verba keskkonnas kuulata, alla laadida(üksikult), kustutada ning markeerida pikemaajalisemaks säilitamiseks.
Keskkonna kirjeldus ning kasutuse juhend kõnekeskuse juhi kasutusjuhendis.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!