Põhisisu algus

Elisa ja Telia uurivad koos TalTechi ja ELASAga piiriülese 5G kasutuselevõtu võimalusi peamistes transpordikoridorides

11.09.2023

Elisa koostöös Telia, TalTechi ja ELASAga keskenduvad projektis “LATEST 5G” piiriülese 5G kasutuselevõtu võimaluste kaardistamisele peamistes transpordikoridorides, sealhulgas Via Baltica, Rail Baltica ja Tallinn-Tartu-Valga-Valka suunal.

Esimese tööna on Elisa koos partneritega läbi viinud transpordikoridoride 5G võrgu ehituse ja tehnilise valmisoleku süvaanalüüsi. Koostöös Eesti ja teiste riikidega läbiviidud ühisuuring keskendus Eesti-Läti piiri tehnoloogiliste lahenduste ja finantsmudelite uurimisele, et hõlbustada piisavat piiriülest 5G kasutuselevõttu peamistes transpordikoridorides, sealhulgas Via Baltica, Rail Baltica ja Tallinn-Tartu-Valga-Valka suunal.

„Üle riigipiiride katkematute teenuste tagamine nii Via Baltica kui ka Rail Baltica transpordikoridorides on digitaliseerimise ja teede arengu edendamisel ülioluline. 5G teenuste edukas rakendamine nendes taristuvõrkudes tõotab tugevdada uuendusi transpordi- ja kaubaveo sektoris ning suurendada üldist liiklusohutust ning muuta liikumist jätkusuutlikumaks,” selgitab Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Telia tehnoloogiadirektori Andre Visse sõnul on transpordisektor kindlasti üheks 5G tehnoloogiast enim kasu saavaks valdkonnaks. Järjest enam võetakse kasutusele targa taristu lahendusi, autonoomseid või toetatud juhiabi süsteeme ning 5G-l on siin oluline roll. „LATEST 5GS  projekti käigus uurime võimalusi, kuidas 5G tehnoloogia parimal moel Eesti transpordikoridorides tööle panna, et muuta need kaasaegsemaks, efektiivsemaks ja ohutumaks. Kuigi põhitrassid on Eestis juba võrdlemisi hästi 5G leviga kaetud, on oluline kaardistada need kohad, kuhu tänase taristu võimekusega kvaliteetset 5G sidet luua ei ole võimalik. See aitab riigil tulevikus erinevaid 5G toetusi täpsemalt suunata,“ ütles Visse.

Kui praegune nõudlus 5G võrgu järele on suunatud eelkõige kodukasutajatele ja nutiseadmetele, siis tulevikus on näha just taristupõhiste kasutusjuhtude kasvu. Nende tulevaste kasutusjuhtude hulka kuuluvad autonoomsed transpordi konvoi kaubaveo automatiseerimiseks ja sujuvamaks muutmiseks ning liiklusohutuse suurendamiseks, aga ka isejuhtivate autode digitaliseerimine igapäeva kasutajatele. Taoliste tulevikuvajaduste rahuldamiseks on hädavajalik välja arendada katkematu ja kvaliteetne 5G infrastruktuur peamistes transpordikoridorides. Selle algatuse eesmärk on määrata tulevase 5G mobiilsidevõrgu ideaalne tihedus transpordikoridorides koos peamiste kasutusjuhtude ja nendele vastavate tehniliste lahendustega.

Prof. Muhammad Mahtab Alam, Tallinna Tehnikaülikooli Seebecki elektroonikainstituudi kommunikatsioonisüsteemide uurimisrühma juht selgitab: "TalTechil on pikaajaline kogemus 5G teadus- ja arendusprojektides osalemises, sh ka Euroopa Horisondi projektide koordineerimisel. Seekord saime edukalt tugineda mitte üksnes oma rahvusvahelise koostöö kogemustele, vaid ka eelnevalt nii ELASAt, Elisat kui Teliat kaasanud 5G projektidele. Hea koostöö projektipartnerite vahel oli ka võtmetähtsusega projekti eduks. Ülikooli poolt lisatud akadeemiline vaade antud uuringu tulemuste analüüsimisel toob hästi esile osapoolte panuse, pidades silmas projekti eesmärke.

Polli toob välja, et üks tähelepanuväärne aspekt kogu selle projekti puhul on koostööpõhine lähenemine. “Koostöö avaliku, era- ja teadus sektori vahel, mille näiteks on Elisa, Telia ja teised sidusrühmad nii Eestist kui Lätist, rõhutab pühendumist ühisele eesmärgile,” sõnab Toomas Polli. “See koostöö mitte ainult ei kiirenda Eesti ühiskonna ja tehnoloogia sektori edenemist, vaid näitab ka seda, kuidas kaks Eesti telekomituru suurimat tegijat on ühendanud jõupingutused vastastikuse arengu nimel. Lisaks näitab tihenev koostöö erasektori ning teadus- ja akadeemiliste institutsioonide (nt ülikoolide) vahel tulevaste koostöömudelite potentsiaali. Kahtlemata on see projekt alles algus ja lähitulevikus on oodata rohkem selliseid koostöömudeleid.”

Vastava uuringu jaoks on Euroopa Liit  andnud osalise toetuse, pannes aluse tulevaste transpordikoridoride ehitamise rahastamistaotlustele.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!