Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Elisa Kassa teenusepaketi tingimused

1. Elisa Kassa (edaspidi teenusepakett) on mobiilse internetiga kassa- ja laotarkvara teenus, mille kuutasu sisaldab Elisa mobiilse interneti ning Majandustarkvara OÜ kassa- ja laotarkvarateenuse kasutamist.

2. Teenusepaketiga saab liituda ainult äriklient. Teenusepaketiga saavad liituda nii olemasolevad kui ka tulevased ärikliendid.

3. Teenusepakett sisaldab Elisa sideteenuseid (edaspidi Elisa Kassa Mint Arvutis) ning Majandustarkvara OÜ lao- ja kassatarkvara teenusepaketti (edaspidi Erply teenusepakett). Erply teenusepakett sisaldab ühte kassat ning ühte ladu. Erply teenusepaketi tingimustega saab tutvuda siin. Erply teenusepaketi tingimused kehtivad niivõrd, kuivõrd teenusepaketi tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

4. Teenusepaketil on numbripõhine kuutasu 79 €.

5. Teenusepaketile kehtib 30 päevane tasuta prooviperiood.

6. Kuutasu arvestatakse proportsionaalselt alates prooviperioodi lõppkuupäevast, st vastavalt võrgus aktiivselt oldud päevade arvule. Teenusepaketist loobumise kalendrikuul arvestatakse kuutasu jooksva kuu ehk kogu kalendrikuu eest.

7. Paketivahetus jõustub tagasiulatuvalt jooksva kalendrikuu algusest.

8. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil teenuste osutamine kliendile on piiratud.

9. Erply teenusepaketi lõpetamisel vahetakse automaatselt Elisa Kassa Mint Arvutis teenusepakett MiNT arvutis S teenusepaketi vastu. Ilma Erply teenusepaketita ei ole võimalik kasutada Elisa Kassa Mint Arvutis teenusepaketti. MiNT Arvutis teenusepaketi kohta saad täpsemalt lugeda siit.

10. Erandjuhtudel võivad kalendrikuu lõpukuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda üle järgmisse arveldusperioodi.

11. Kuutasu hõlmab üksnes Eesti-sisest mobiilse internetiteenuse kasutust. Mobiilse interneti kasutamise kohta välismaal on lisainfo siin ja eritariifsete teenuste kohta siin.

12. Teenusepaketiga seotud mobiilinumbri saab anda üle teisele juriidilisele isikule (st teostada omanikuvahetuse), kuid sellisel juhul peab endine omanik ise seadistama Erply teenusepaketi sisu uuele omanikule. Seadistuse kohta saab täpsemalt lugeda siit.

13. Teenusepaketiga seotud mobiilinumbrit ei ole võimalik üle anda füüsilisele isikule (st teostada omanikuvahetust).

14. Teenusepaketis saab kasutada 2G; 3G; 3,5G ja 4G mobiilse interneti sagedust sõltuvalt sellest, millist võrku või SIM-kaarti seade toetab.

15. Teenusepaketis on andmete alla- ja üleslaadimiskiirus maksimaalne.

16. Teenusepakett sisaldab mobiilset internetti maksimaalse 4G kiirusega andmemahu 10 GB juures.

17. Kui teenusepaketipõhine kalendrikuu andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni kiiruseni 200 kbit/s. Kalendrikuu algab kuu esimese ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu saab klient jälgida Elisa iseteenindusbüroos.

18. Elisa teavitab klienti andmesidemahu lähenevast täitumisest ja piirangu seadmisest, saates tema kontaktnumbrile SMSi.

19. Teenusepakett on mõeldud mobiilse andmeside kasutamiseks. Kui klient kasutab teenusepaketi SIM-kaarti helistamiseks, maksab tavakõne 0,16 € minut ja SMSi saatmine 0,1 €.

20. Teenusepaketti kasutades kohustub klient järgima peale teenusepaketi tingimuste ka Elisa Eesti ASi internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.

21. Andmemahu täitumise korral saab tellida lisaandmemahtu, mille tellimise tingimused on siin.

22. Teenuspaketile on võimalus osta juurde lisateenuseid Lisakassa ja Lisaladu.

 

Elisa Kassa Lisakassa

Elisa Kassa Lisaladu

Lisateenuse kirjeldus

Täiendav ehk uus kassa olemasolevale teenuspaketile, kust saab teha väljamüüki.

Täiendav ehk uus ladu olemasolevale teenuspaketile, väljamüüki ei teha ei saa.

Lisateenuse hind

10 €

25 €

23. Erply teenusepaketi seadistab ja haldab klient ise Erply lao- ja kassatarkvara halduskeskkonnas. Täpsem juhend Erply teenusepaketi seadistamise ja haldamise, sealhulgas kasutajakonto(de) loomise, administraatori muutmise jms kohta asub siin.

24. Kliendil on võimalik tellida Erply teenusepaketi seadistamine Elisa Eestilt. Selle teenuse tingimused asuvad siin.

25. Elisa Eesti ei vastuta:

25.1. Erply teenusepaketi seadistamise (v.a juhul, kui seadistamine on tellitud Elisalt) ega haldamise eest;

25.2. kliendi poolt lao- ja kassatarkvarasse salvestatud sisu muutmise ega uuendamise eest;

25.3. lao- ja kassatarkvara uuenduste ega muudatuste eest ega teavita kliente nendest ette;

25.4. lao- ja kassatarkvara toimimise tõrgete eest;

25.5. kliendi ja/või kasutaja poolt Erply teenusepaketi keskkonnas või selle kaudu avalikustatud andmete edasise kasutamise eest. Elisa Eesti eeldab, et Erply teenusepaketi keskkonna kasutaja on vastutustundlik ja tegutseb seda keskkonda kasutades, sealhulgas oma andmeid avalikustades, teadlikult ja läbimõeldult, ning hindab iseseisvalt enne andmete avalikustamist, kas ja millist infot ta enda kohta avaldab;

25.6 kliendi ja/või kasutaja tegevuse vastavuse eest kliendi kohta käivate piirangute ja kohustuste täitmisel.

26.         Elisa Eesti ei ole kohustatud jälgima ega kontrollima kliendi ja/või kasutaja poolt Erply teenusepaketi kasutamisel loodud ega seal sisalduvat teavet.

27. Paketi kasutamisel kohustub klient ja/või kohustavad kasutajad järgima kõiki tema/nende tegevuse suhtes kehtivaid, sh õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja kohustusi.

28.         Klient vastutab muu hulgas, kuid mitte ainult

28.1.      kassa- ja laotarkvara seadistamise ja haldamise, sealhulgas kasutajakonto(de) loomise ja administraatori muutmise eest;

28.2.      Erply teenusepaketi sisu muutmise ja uuendamise eest;

28.3.      kliendi ja/või kasutaja poolt lao- ja kassatarkvara keskkonnas edastatavate andmete ja info sisu eest ning nende vastavuse eest kehtivates õigusaktides sätestatule ning headele kommetele ja tavadele;

28.4.      kahjude eest, mis tekivad kasutajale, Elisale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses paketi tingimuste, muu hulgas Erply teenusepaketi tingimuste rikkumisega kliendi või kasutaja poolt;

28.5. Erply teenusepaketi keskkonnas edastatava ja/või säilitatava materjali sisu eest, kohustudes mitte salvestama või kassa- ja laotarkvara keskkonna vahendusel mitte avaldama materjale, mis on vastuolus õigusaktidega, teenusepaketi tingimuste või heade tavadega või kommetega, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi, sealhulgas on ilma õigusliku aluseta keelatud autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine või levitamine.

29. Elisal on õigus paketi hinnakirja ja tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

30. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.