Põhisisu algus
ELISA KAMPAANIA "VEERE ELISASSE" TINGIMUSED
 1. Kampaania "VEERE ELISASSE" (edaspidi Kampaania) korraldaja on Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa).
 2. Kampaania kestab 01.04 – 31.07.2022 või kuni kaupa jätkub.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Elisa poolt käesolevate tingimustega ning Kampaania reklaam- ja lisamaterjalides märgitud tingimustega, mis on Kampaanias osalejale (edaspidi Osaleja) kohustuslikud.
 4. Kampaanias saavad osaleda kõik juriidilisest isikust kliendid, kes jätavad Elisa koduleheleenda andmed, avaldades soovi kampaanias osaleda ning toovad oma mobiilinumbri(d) teise sideoperaatori võrgust Elisa võrku.
 5. Kampaanias osalemise tingimuseks on mobiilinumbri(te) toomine teise sideoperaatori võrgust Elisa ärikliendi kodulehel olevatesse pakettidesse(edaspidi Paketid). Paketi kuutasu peab olema vähemalt 20 € + km.
 6. Kõik Kampaanias osalejad saavad liitumis(t)ega kaasa ühe 100%-lise soodushinnaga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 elektritõukeratta. Elektritõukeratas antakse üle 24-kuulise soodushinnaga vara müügilepingu (edaspidi Müügilepingu) alusel.
 7. Soodustust ei pakuta või soodustus kaotab kehtivuse juhul, kui:

  1. Osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning muid Elisa kehtestatud (sh Elisaga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade, sh Müügilepingu) tingimusi;
  2. Lõpeb Kampaania raames Elisa ja Osaleja vahel sõlmitud liitumisleping, mis on soodustusega seotud; või kui Osaleja vahetab paketti või lõpetab liidesed; või kui Osaleja lõpetab Kampaaniaga seotud seadme kasutamise (sh omanikuvahetuse korral).
  3. Osaleja finantsseisund või finantskäitumine ei vasta Elisa krediidinõuetele.
 8. Kui Kampaaniaga seotud liitumisleping lõpeb Kampaania tingimuse 7.1 või 7.2 alusel, tuleb Osalejal tasuda Elisale Müügilepingus sätestatud käsitlustasu.
 9. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Osalejaid Elisa kodulehe vahendusel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!