Põhisisu algus
Eesti ja Euroopa nutipaketid
Tingimused
 1. Liitumistasu pakettidega „ Piisavalt Ulmet; Parajalt Ulmet; Rohkelt Ulmet; Rikkalikult Ulmet 5G; Maksimaalselt Ulmet 5G; Lõpmatult Ulmet 5G“ (edaspidi Ulme teenuspaketid) on 3,55 € (kolm eurot ja viiskümmend viis senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Ulme teenuspaketid on telefoninumbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Ulme teenuspakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades praeguse teenuspaketi Ulme teenuspaketi vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue teenuspaketi kõnede ja sõnumite (SMS+MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Ulme teenuspakettides sisalduv internetimaht välismaal ( roaming-andmeside ) hakkab kehtima pärast paketivahetust.
 6. Vahetades praeguse Ulme teenuspaketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS+MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast.
  NB! Vahetades Ulme teenuspaketi kõnepaketiks, arvestatakse tarbitud Eesti-sisene mobiilne internet paketivahetuse kuupäevast mahupõhise hinnaga 2,32 €/MB.
 7. Paketivahetusel arvestatakse jooksval kuul tarbitud internetti välismaal järgmiselt: kuni paketivahetuseni lähtuvalt Ulme teenuspaketi tingimustest ja pärast paketivahetust lähtuvalt uue teenuspaketi tingimustest.
 8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 9. Kõikides Ulme teenuspakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab. Samuti on Ulme teenuspakettides avatud VoLTE (kõne üle 4G võrgu) võimekus, mille kasutamise eelduseks on eelmainitud tehnoloogiat toetav seade ja SIM-kaart. Alates Rohkelt Ulmet 5G paketist on avatud ka 5G, mis eeldab samuti 5G-d toetava seadme ja SIM-kaardi olemasolu.
 10. Ulme teenuspakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 4000 kõneminutit. Pärast 4000 minuti täitumist hakkab kehtima teenuspaketis määratud mahtu ületav hind.
  Kõneminuteid saab kasutada:
      a) helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
      b) kõnede vastuvõtmiseks välismaal juhul, kui teenuspaketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
      c) väljahelistamiseks välismaal juhul, kui teenuspaketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele paketi kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  1. Ulme teenuspaketi kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev kõneminut välismaal (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel) vastavalt kehtivale hinnakirjale „Internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides“. Iga järgnev Eesti-sisene kõne maksab 0,01 €/min.
 11. Ulme teenuspakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 4000 sõnumit (SMS+MMS). Pärast 4000 sõnumi täitumist hakkab kehtima teenuspaketis määratud mahtu ületav hind.
  Sõnumeid (SMS+MMS) saab kasutada:
      a) sõnumite saatmiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
      b) sõnumite (MMS) vastuvõtmiseks välismaal juhul, kui teenuspaketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
      c) sõnumite (SMS+MMS) saatmiseks välismaal juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  1. MMS-i mahtu arvestatakse täpsusega 100 kB/tk.
  2. Ulme teenuspaketi kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev välismaal (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel) saadetud sõnum vastavalt kehtivale hinnakirjale „Internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides“. Iga järgnev Eesti-sisene saadetud SMS maksab 0,01 €/tk. Iga järgnev Eesti-siseselt saadetud MMS hinnastatakse täpsusega 0,32 €/100 kB, MMS-i vastuvõtmine on tasuta.
 12. Ulme teenuspakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 200 kõneminutit ja 200 sõnumit (SMS+MMS) rahvusvaheliseks suhtluseks Eestist välismaale, kui helistatakse või saadetakse sõnum (SMS+MMS) Eestist välismaa suunakoodiga numbrile, mis kasutab Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori teenuseid.
  1. MMS-i mahtu arvestatakse täpsusega 100 kB/tk.
  2. Kuutasus sisalduvate mahtude täitumisel maksab iga järgnev kõneminut, SMS ja MMS vastavalt kehtivale hinnakirjale “Kõned välismaale“.
  3. Kuutasus ei sisaldu välismaa numbrile suunatud kõned. Välismaa numbrile suunatud kõned arveldatakse vastavalt hinnakirjale “Kõned välismaale“.
 13. Ulme teenuspakettides sisalduvate kõnede, sõnumite (SMS+MMS) mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsetele numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või teistest eelmainitud riikidest (Norra, Liechtenstein, Island, Fääri saared) välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).
 14. Ulme teenuspakettides on mobiilse interneti kiirus (andmete alla- ja üleslaadimise kiirused) nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatu. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
  Kalendrikuus kasutatav internetimaht on järgnev:
  Piisavalt Ulmet paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 13 GB mobiilset internetti Eestis või välismaal – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Parajalt Ulmet paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 18 GB mobiilset internetti Eestis või välismaal – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Rohkelt Ulmet 5G paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 22 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 22 GB ja sellest kuni 22 GB saab kasutada välismaal – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Rikkalikult Ulmet 5G paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 40 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 40 GB ja sellest kuni 33 GB saab kasutada välismaal – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Maksimaalselt Ulmet 5G paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset internetti Eestis ja/või Soomes (sh Ahvenamaal); lisaks on 43 GB, mida saab kasutada välismaal ülejäänud Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.
  Lõpmatult Ulmet 5G paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset internetti seitsmes riigis: Eestis ja/või Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis; lisaks on 53 GB, mida saab kasutada välismaal ülejäänud Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.
  Maksimaalselt Ulmet 5G ja Lõpmatult Ulmet 5G pakettide mobiilse interneti piiramatu maht sisaldub kuutasus vaid juhul, kui mobiilset internetti kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile’i võrgus, Lätis ning Leedus Bite ja Tele2 võrgus, Rootsis Telenor’i ja Tele2 võrgus, Norras ja Taanis Telenor’i võrgus. Maksimaalselt Ulmet 5G ja Lõpmatult Ulmet 5G pakettides ei ole võimalik paketipõhist piiramatut mobiilse interneti mahtu tarbida teiste, eelpool nimetamata, operaatorite võrkudes.
 15. Kui teenuspaketi kuupõhine internetimaht täitub, piiratakse mobiilse interneti kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud internetimahtu on võimalik jälgida Elisa iseteeninduses.
 16. Elisa teavitab klienti lähenevast internetimahu täitumisest ning täitunud internetimahust ja piirangu seadmisest SMS-i vahendusel kasutaja telefoninumbrile.
 17. Internetimahu täitumisel on võimalik juurde tellida paketipõhist lisamahtu Eestis ja välismaal. Loe täpsemalt siit.
 18. Välismaal tarbitud mobiilne internet, kõne ja sõnumid, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase välisoperaatorite mobiilse interneti, kõne ja sõnumite hinnakirja järgi.
 19. Ulme teenuspakettide kuutasule lisanduvad järgmised tarbitud teenused, mida maksustatakse eraldi hinnakirja järgi: rahvusvahelised teenused; internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides käesolevates tingimustes nimetamata riikides; internetipiletite tellimine välismaal; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; m-loto; m-parkimine; m-pilet ja m-maksed ning eritariifsed kõned ja SMSid. Eritariifsete kõneteenusnumbrite ja SMSide ning erihinnastusega võrkude hinnakirja leiad siit.
 20. Ulme teenuspaketid sisaldavad tasuta Mobiil-ID-d (tavahind 1,01 €). Loe täpsemalt Mobiil-ID tingimuste kohta siit.
 21. Rikkalikult Ulmet 5G; Maksimaalselt Ulmet 5G; Lõpmatult Ulmet 5G teenuspaketi kuutasu sisaldab reisikindlustust kogu maailmas.
  1. Reisikindlustuse poliis jõustub 48 tundi pärast Reisikindlustuse aktiveerimist (kindlustatud isiku andmete lisamist) Elisa iseteeninduses.
  2. Kindlustuskaitse kehtib kogu perele juhul, kui reisil viibib vastava poliisi omanik.
  3. Reisikindlustuse poliis kaotab kehtivuse juhul, kui 2 aasta jooksul pärast teenuspaketi aktiveerimist muudetakse vastava telefoninumbriga seotud isikukoodi.
  4. Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB, kindlustust vahendab Elisa Eesti AS. Loe täpsemalt reisikindlustuse tingimuste kohta siit.
 22. Ulme teenuspakettide kuutasu sisaldab Netivalvuri lisateenuse 100% soodustust (tavahind 1,51 € kuus):
      a) Pärast Ulme teenuspaketiga liitumist on kliendil võimalus Netivalvuri lisateenus aktiveerida Elisa iseteeninduses.
      b) Klient saab kasutada Netivalvuri soodustust vaid sellel telefoninumbril, millega on seotud vastav Ulme teenuspakett.
      c) Kui kliendil on enne Ulme teenuspaketiga liitumist telefoninumbril juba olemas Netivalvuri teenus, siis seda uuesti aktiveerima ei pea ja edaspidi lisandub teenusele 100% soodustus.
      d) Kui klient muudab oma teenuspaketti nii, et uus teenuspakett ei sisalda Netivalvuri soodustust või loobub Ulme teenuspaketist, siis lõpeb sellega koos ka Netivalvuri lisateenuse soodustus.
      e) Loe lähemalt Netivalvuri teenuse kohta Elisa kodulehelt.
      f) Netivalvuriga seonduvates küsimustes palume kirjutada netivalvur@elisa.ee
 23. Ulme teenuspakettide kuutasu sisaldab limiiditeenust STOPP 100% soodustusega (nii aktiveerimisel (tavahind 3,55 €) kui ka kuutasul (tavahind 0,98 €).
      a) Pärast Ulme teenuspaketiga liitumist on kliendil võimalus aktiveerida limiiditeenus STOPP Elisa iseteeninduses, Elisa esinduses või helistades Elisa kliendiinfotelefonile 6600600.
      b) Klient saab aktiveerida limiiditeenuse STOPP ainult sellel telefoninumbril, millega on seotud vastav Ulme teenuspakett.
      c) Kui kliendil on enne Ulme teenuspaketiga liitumist telefoninumbril juba olemas limiiditeenus STOPP, siis seda uuesti aktiveerima ei pea ja edaspidi lisandub teenusele 100% soodustus.
      d) Kui klient muudab oma teenuspaketti ning uus teenuspakett ei sisalda limiiditeenuse STOPP soodustust või loobub Ulme teenuspaketist, siis lõpeb sellega ka limiiditeenuse STOPP soodustus.
      e) Rohkem infot, kuidas aktiveerida ning kasutada limiiditeenust STOPP, leiab Elisa kodulehelt.
 24. Elisa eeldab, et klient kasutab teenuspakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis mobiilse interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Teenuspaketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult alljärgnevad näited) on nende tingimuste kohaselt teenuspaketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muuhulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta teenuspaketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal teenuspaketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse teenuspaketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna teenuspaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMS-ide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 25. Ulme teenuspaketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid internetisessioone.
 26. Ulme teenuspaketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M-meetodil (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine).
 27. Ulme teenuspaketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad internetisessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 28. Ulme teenuspakettide kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nendele tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavaid roaming-teenuste kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 29. Elisal on õigus teenuspakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 30. Nendele Ulme teenuspakettide tingimustele rakendub soodustusena kliendi paketi jaehinna suhtes automaatselt kohalduv allahindluse garantii, mille kohaselt Euroopa Liidu määrustel (EL) nr 531/2012, (EL) nr 2017/920 ja (EL) 2016/2286 ning nendega seonduvatel Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktidel (Euroopa Liidu rändlusteenuste regulatsioonil) põhineva regulatiivse maksimaalse hulgihinna määra alanemise korral, lisatakse uue hulgihinna kohaldumise kuupäevast arvates Elisa poolt vastavasse paketti regulatiivsete määrade saavutamiseks vajalikus mahus internetimahtu või rakendatakse regulatiivse maksimaalse hulgihinna alanemise võrra kliendi paketi jaehinnale vastavas summas allahindlust, mis kummalgi juhul kehtib kuni Elisa poolt õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras paketitingimuste muutmiseni.
 31. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama