Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Eesti ja Euroopa nutipaketid tingimused

1. Liitumistasu pakettidega „Elisa Ulme“ on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.

2. „Elisa Ulme“ paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.

3. „Elisa Ulme“ pakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.

4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.

5. Vahetades olemasoleva paketi „Elisa Ulme“ vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS+MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. „Elisa Ulme“ pakettides sisalduv internetimaht välismaal ( roaming-andmeside) hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.

6. Vahetades olemasoleva „Elisa Ulme“ paketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS+MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Paketivahetusel kõnepaketiks arvestatakse Nutipaketi alusel tarbitud Eesti-sisene internet paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB.

7. „Elisa Ulme“ pakettidega paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu internet välismaal hinnastatakse „ Elisa Ulme“ paketi tingimustest lähtuvalt. Paketivahetuse järgselt kasutatud internet välismaal hinnastatakse uue paketi tingimustest lähtuvalt.

8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.

9. Kõikides „Elisa Ulme“ pakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab. Samuti on antud pakettides avatud VoLTE (kõne üle 4G võrgu) võimekus, mille kasutamise eelduseks on eelmainitud tehnoloogiat toetav seade ja SIM-kaart.

9.1 VoLTE teenus aktiveerub 2 tööpäeva pärast paketiga liitumist.

10. „Elisa Ulme“ pakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 4000 kõneminutit. Pärast 4000 minuti täitumist hakkab kehtima paketis määratud mahtu ületav hind.

Kõneminuteid saab kasutada:

10.1 helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse;

10.2 kõnede vastuvõtmiseks välismaal viibides juhul, kui kõnealuse paketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;

10.3 väljahelistamiseks välismaal viibides juhul, kui kõnealuse paketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele paketi kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.

10.4 Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev kõneminut välismaal viibides (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel) vastavalt kehtivale hinnakirjale „Internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides“. Iga järgnev Eesti-sisene kõne maksab 0,01 €/min.

11. „Elisa Ulme“ pakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 4000 sõnumit (SMS+MMS). Pärast 4000 sõnumi (tk) täitumist hakkab kehtima paketis määratud mahtu ületav hind.

Sõnumeid (SMS+MMS) saab kasutada:

11.1 sõnumite saatmiseks Eesti operaatorite võrkudesse;

11.2 sõnumite (MMS) vastuvõtmiseks välismaal viibides juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;

11.3 sõnumite (SMS+MMS) saatmiseks välismaal viibides juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.

11.4 MMSi maht arvestatakse täpsusega 100 kB/tk.

11.5 Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev välismaal viibides (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel) saadetud sõnum vastavalt kehtivale hinnakirjale „Internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides“. Iga järgnev Eesti-sisene saadetud SMS maksab 0,01 €/tk. Iga järgnev Eesti-siseselt saadetud MMS hinnastatakse täpsusega 0,32 €/100 kB, MMSi vastuvõtmine on tasuta.

12. „Elisa Ulme“ pakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 200 kõneminutit ja 200 sõnumit (tk) (SMS+MMS) rahvusvaheliseks suhtluseks Eestist välismaale: helistatakse või saadetakse sõnum (SMS+MMS) Eestist välismaa suunakoodiga numbrile, mis kasutab Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori teenuseid.

12.1 MMSi maht arvestatakse täpsusega 100 kB/tk.

12.2 Kuutasus sisalduvate mahtude täitumisel maksab iga järgnev kõneminut, SMS ja MMS vastavalt kehtivale hinnakirjale “Kõned välismaale“.

12.3 Kuutasus ei sisaldu välismaa numbrile suunatud kõned. Välismaa numbrile suunatud kõned arveldatakse vastavalt hinnakirjale “Kõned välismaale“.

13. „Elisa Ulme“ pakettides sisalduvate kõnede, sõnumite (SMS+MMS) mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või teistest eelmainitud riikidest (Norra, Liechtenstein, Island, Fääri saared) välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).

14. „Elisa Ulme“ pakettides on interneti kiirus (andmete alla- ja üleslaadimise kiirused) nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatu. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit .

Kalendrikuus kasutatav internetimaht on järgnev:

Elisa Ulme 10 paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 5 GB mobiilset internetti Eestis või välismaal viibides – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;

Elisa Ulme 15 paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 10 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 10 GB ja sellest kuni 7 GB saab kasutada välismaal viibides – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;

Elisa Ulme 19 paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 20 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 20 GB ja sellest kuni 9 GB saab kasutada välismaal viibides – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;

Elisa Ulme 29 paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 40 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 40 GB ja sellest kuni 14 GB saab kasutada välismaal viibides – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;

Elisa Ulme 39 paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset internetti Eestis ja/või Soomes (sh Ahvenamaal); lisaks on 19 GB, mida saab kasutada välismaal viibides ülejäänud Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.

Elisa Ulme 49 paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset internetti seitsmes riigis: Eestis ja/või Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis; lisaks on 24 GB, mida saab kasutada välismaal viibides ülejäänud Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.

Elisa Ulme 39 ja Elisa Ulme 49 pakettide mobiilse interneti piiramatu maht sisaldub kuutasus vaid juhul kui internetti kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile’i võrgus, Lätis ning Leedus Bite ja Tele2 võrgus, Rootsis Telenor’i ja Tele2 võrgus, Norras ja Taanis Telenor’i võrgus. Elisa Ulme 39 ja Elisa Ulme 49 pakettides ei ole võimalik paketipõhist piiramatut mobiilse interneti mahtu tarbida teiste, eelpool nimetamata, operaatorite võrkudes.

15. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine internetimaht täitub, piiratakse mobiilse interneti kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud internetimahtu on võimalik jälgida Elisa iseteeninduses.

16. Elisa teavitab klienti lähenevast internetimahu täitumisest ning täitunud internetimahust ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.

17. Internetimahu täitumisel on võimalik juurde tellida paketipõhist lisamahtu Eestis ja välismaal. Loe täpsemalt siit .

18. Internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase välisoperaatorite interneti, kõne ja sõnumite hinnakirja alusel.

19. „Elisa Ulme“ pakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides käesolevates tingimustes nimetamata riikides; internetipiletite tellimine välismaal; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMSid.

20. „Elisa Ulme“ paketid sisaldavad tasuta Mobiil-ID-d (tavahind 1 €). Loe täpsemalt Mobiil-ID tingimuste kohta siit .

21. Elisa Ulme 29; Elisa Ulme 39; Elisa Ulme 49 kuutasu sisaldab reisikindlustust kogu maailmas.

21.1 Reisikindlustuse poliis jõustub 48 tundi pärast vastava paketiga liitumist.

21.2 Kindlustuskaitse kehtib kogu perele juhul, kui reisil viibib vastava poliisi omanik.

21.3 Reisikindlustuse poliis kaotab kehtivuse juhul, kui 2 aasta jooksul pärast paketi aktiveerimist muudetakse vastava mobiilinumbri küljes olevat isikukoodi.

21.4 Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB, kindlustust vahendab Elisa Eesti AS. Loe täpsemalt reisikindlustuse tingimuste kohta siit .

22. Elisa eeldab, et klient kasutab nutipakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.

23. „Elisa Ulme“ paketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid internetisessioone.

24. „Elisa Ulme“ paketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer ) või M2M-meetodil (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine).

25. „Elisa Ulme“ paketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad internetisessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.

26. „Elisa Ulme“ pakettide kasutamisel kohustub klient järgima lisaks käesolevatele paketi tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavaid Roaming-teenuste kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin .

27. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

28. Käesolevatele “Elisa Ulme” pakettide tingimustele rakendub soodustusena kliendi paketi jaehinna suhtes automaatselt kohalduv allahindluse garantii, mille kohaselt Euroopa Liidu määrustel (EL) nr 531/2012, (EL) nr 2017/920 ja (EL) 2016/2286 ning nendega seonduvatel Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktidel (Euroopa Liidu rändlusteenuste regulatsioonil) põhineva regulatiivse maksimaalse hulgihinna määra alanemise korral, lisatakse uue hulgihinna kohaldumise kuupäevast arvates Elisa poolt vastavasse paketti regulatiivsete määrade saavutamiseks vajalikus mahus internetimahtu või rakendatakse regulatiivse maksimaalse hulgihinna alanemise võrra kliendi paketi jaehinnale vastavas summas allahindlust, mis kummalgi juhul kehtib kuni Elisa poolt õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras paketitingimuste muutmiseni.

29. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Kontaktid Esindused Abi Seadmetugi Seadmete juhendid Elisast Tule tööle Teenuste tingimused ja hinnakirjad Tehisintellekt Elisas Koostöö startupidega Projekteerijale ja arendajale For carriers Pressiinfo

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.