Põhisisu algus
Eesti ja Euroopa nutipaketid
 1. Liitumistasu pakettidega „ Piisav nutipakett; Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“ (edaspidi Elisa nutipaketid) on 3,55 € (kolm eurot ja viiskümmend viis senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Elisa nutipaketid on telefoninumbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Elisa nutipakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades praeguse teenuspaketiElisa nutipaketi vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue Elisa Nutipaketi kõnede ja sõnumite (SMS+MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Elisa nutipakettides sisalduv internetimaht välismaal ( roaming-andmeside ) hakkab kehtima pärast paketivahetust.
 6. Vahetades praeguse Elisa nutipaketi mõne teise kõnepaketi või nutipaketi vastu, hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS+MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Vahetades Elisa nutipaketi kõnepaketiks, arvestatakse tarbitud Eesti-sisene mobiilne internet paketivahetuse kuupäevast mahupõhise hinnaga 2,32 €/MB.
 7. Paketivahetusel arvestatakse jooksval kuul tarbitud internetti välismaal järgmiselt: kuni paketivahetuseni lähtuvalt Elisa nutipaketi tingimustest ja pärast paketivahetust lähtuvalt uue teenuspaketi tingimustest.
 8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 9. Kõikides Elisa nutipakettides on võimalik kasutada nii 2G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab. Samuti on Elisa nutipakettides avatud VoLTE (kõne üle 4G võrgu) võimekus, mille kasutamise eelduseks on eelmainitud tehnoloogiat toetav seade ja SIM-kaart. Alates „Rohke Nutipakett 5G“ teenuspaketist on avatud ka 5G, mis eeldab samuti 5G-d toetava seadme ja 4G toega SIM-kaardi olemasolu.
 10. Elisa nutipakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil kõneminuteid järgnevalt:
  1. „Piisav nutipakett, Praktiline nutipakett, Rohke nutipakett 5G, Rikkalik nutipakett 5G, Maksimaalne nutipakett 5G ja Lõpmatu nutipakett 5G“ kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil piiramatult kõneminuteid Eesti operaatorite numbritele ja EU-s viibides.
 11. Kõneminuteid saab kasutada:
  1. helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  2. kõnede vastuvõtmiseks välismaal juhul, kui teenuspaketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
  3. väljahelistamiseks välismaal juhul, kui teenuspaketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele paketi kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
 12. Elisa nutipakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil sõnumeid järgnevalt:
  1. „Piisav nutipakett, Praktiline nutipakett, Rohke nutipakett 5G, Rikkalik nutipakett 5G, Maksimaalne nutipakett 5G ja Lõpmatu nutipakett 5G“ kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil piiramatult sõnumeid Eesti operaatorite numbritele ja EU-s viibides.
 13. Sõnumeid (SMS+MMS) saab kasutada:
  1. sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  2. sõnumite vastuvõtmiseks välismaal juhul, kui teenuspaketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
  3. sõnumite (SMS+MMS) saatmiseks välismaal juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
 14. Elisa nutipakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 200 kõneminutit ja 200 sõnumit (SMS+MMS) rahvusvaheliseks suhtluseks Eestist välismaale, kui helistatakse või saadetakse sõnum (SMS+MMS) Eestist välismaa suunakoodiga numbrile, mis kasutab Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori teenuseid.
  1. Kuutasus sisalduvate mahtude täitumisel maksab iga järgnev kõneminut, SMS ja MMS vastavalt kehtivale hinnakirjale “Kõned välismaale“.
  2. Kuutasus ei sisaldu välismaa numbrile suunatud kõned. Välismaa numbrile suunatud kõned arveldatakse vastavalt hinnakirjale “Kõned välismaale“.
 15. Elisa nutipakettides sisalduvate kõnede, sõnumite (SMS+MMS) mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsetele numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või teistest eelmainitud riikidest (Norra, Liechtenstein, Island, Fääri saared) välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).
 16. MMS-i mahtu arvestatakse täpsusega 100 kB/tk.
 17. Elisa nutipakettides on mobiilse interneti kiirus (andmete alla- ja üleslaadimise kiirused) nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatu. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 18. Kalendrikuus kasutatav internetimaht on järgnev:
  1. „Piisav nutipaketis“ saab kalendrikuus kasutada kokku 15 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 15 GB ja sellest kuni 15 GB saab kasutada välismaal– Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  2. „Praktilises nutipaketis“ saab kalendrikuus kasutada kokku 20 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 20 GB ja sellest kuni 20 GB saab kasutada välismaal – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  3. „Rohkes nutipaketis 5G“ saab kalendrikuus kasutada kokku 25 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 25 GB ja sellest kuni 25 GB saab kasutada välismaal – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  4. „Rikkalikus nutipaketis 5G“ saab kalendrikuus kasutada kokku 40 GB mobiilset internetti, millest Eestis kuni 40 GB ja sellest kuni 35 GB saab kasutada välismaal – Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  5. „Maksimaalses nutipaketis 5G“ saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset internetti Eestis ja/või Soomes (sh Ahvenamaal); lisaks on 45 GB, mida saab kasutada välismaal ülejäänud Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.
  6. „Lõpmatus nutipaketis 5G“ saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset internetti seitsmes riigis: Eestis ja/või Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis; lisaks on 55 GB, mida saab kasutada välismaal ülejäänud Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.
  7. „Maksimaalse nutipaketi 5G“ ja „Lõpmatu nutipaketi 5G“ mobiilse interneti piiramatu maht sisaldub kuutasus vaid juhul, kui mobiilset internetti kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile’i võrgus, Lätis ning Leedus Bite ja Tele2 võrgus, Rootsis Telenor’i ja Tele2 võrgus, Norras ja Taanis Telenor’i võrgus. „Maksimaalses nutipaketis 5G“ ja „Lõpmatus nutipaketis 5G“ ei ole võimalik paketipõhist piiramatut mobiilse interneti mahtu tarbida teiste, eelpool nimetamata, operaatorite võrkudes.
 19. Kui Elisa Nutipaketi kuupõhine internetimaht täitub, piiratakse mobiilse interneti kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõpeb kuu viimase päevaga. Kasutatud internetimahtu on võimalik jälgida Elisa iseteeninduses.
 20. Elisa teavitab klienti lähenevast internetimahu täitumisest ning täitunud internetimahust ja piirangu seadmisest SMS-i vahendusel kasutaja telefoninumbrile.
 21. Internetimahu täitumisel on võimalik juurde tellida paketipõhist lisamahtu Eestis ja välismaal. Loe täpsemalt siit.
 22. Välismaal tarbitud mobiilne internet, kõne ja sõnumid, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase välisoperaatorite mobiilse interneti, kõne ja sõnumite hinnakirja järgi.
 23. Elisa nutipakettide kuutasule lisanduvad järgmised tarbitud teenused, mida maksustatakse eraldi hinnakirja järgi: rahvusvahelised teenused; internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides nendes tingimustes nimetamata riikides; internetipiletite tellimine välismaal; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; m-loto; m-parkimine; m-pilet ja m-maksed ning eritariifsed kõned ja SMSid. Eritariifsete kõneteenusnumbrite ja SMSide ning erihinnastusega võrkude hinnakirja leiad siit.
 24. Elisa nutipaketid sisaldavad tasuta Mobiil-ID-d(tavahind 1,02 €). Loe täpsemalt Mobiil-ID tingimuste kohta siit.
 25. „Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“ kuutasu sisaldab Netivalvuri lisateenuse 100% soodustust (tavahind 1,52 € kuus):
  1. Pärast Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“ teenuspaketiga liitumist on kliendil võimalus Netivalvuri lisateenus aktiveerida Elisa iseteeninduses.
  2.  Klient saab kasutada Netivalvuri soodustust vaid sellel telefoninumbril, millega on seotud vastav Elisa nutipakett.
  3. Kui kliendil on enne Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“ teenuspaketiga liitumist telefoninumbril juba olemas Netivalvuri teenus, siis seda uuesti aktiveerima ei pea ja edaspidi lisandub teenusele 100% soodustus.
  4. Kui klient muudab oma teenuspaketti nii, et uus teenuspakett ei sisalda Netivalvuri soodustust või loobub Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“ teenuspaketist, siis lõpeb sellega koos ka Netivalvuri lisateenuse soodustus.
  5. Loe lähemalt Netivalvuri teenuse kohta Elisa kodulehelt.
  6. Netivalvuriga seonduvates küsimustes palume kirjutada netivalvur@elisa.ee.
 26. Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“ teenuspaketikuutasu sisaldab limiiditeenust STOPP 100% soodustusega (nii aktiveerimisel (tavahind 3,56 €) kui ka kuutasul (tavahind 0,99 €).
  1. Pärast „Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“ teenuspaketiga liitumist on kliendil võimalus aktiveerida limiiditeenus STOPP Elisa iseteeninduses, Elisa esinduses või helistades Elisa kliendiinfotelefonile 6 600 600.
  2. Klient saab aktiveerida limiiditeenuse STOPP ainult sellel telefoninumbril, millega on seotud vastav Elisa nutipakett.
  3. Kui kliendil on enne Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“ teenuspaketiga liitumist telefoninumbril juba olemas limiiditeenus STOPP, siis seda uuesti aktiveerima ei pea ja edaspidi lisandub teenusele 100% soodustus.
  4. Kui klient muudab oma teenuspaketti ning uus teenuspakett ei sisalda limiiditeenuse STOPP soodustust või loobub „Praktiline nutipakett; Rohke nutipakett 5G; Rikkalik nutipakett 5G; Maksimaalne nutipakett 5G; Lõpmatu nutipakett 5G“  teenuspaketist, siis lõpeb sellega ka limiiditeenuse STOPP soodustus.
  5. Rohkem infot, kuidas aktiveerida ning kasutada limiiditeenust STOPP, leiab Elisa kodulehelt.
 27. „Maksimaalne nutipakett 5G“ ja „Lõpmatu nutipakett 5G“ sisaldab teenust Elisa Huub, mis võimaldab vaadata kõiki Elisa Huubis olevaid filme ja sarju.
  1. Elisa Huubi on võimalik tellida Elisa veebilehelt. Elisa Huubi saavad tellida kõik vähemalt 18-aastased eraisikust kliendid. Tellimise eelduseks ei ole Elisa TV teenuse tarbimine, asumine Elisa kaabli levialas või Elisa kodune internetiteenus.
  2. Elisa Huubi on võimalik vaadata nutiseadme- või nutiteleri äpiga (laadi alla Elisa Elamus ja Huub äpp), Elisa Elamus veebilehelt ja vajadusel ka digiboksiga. Elisa Huubi on võimalik vaadata kõigis EL-i riikides ja EL-i majanduspiirkonna riikides. Välismaal kasutamisest loe täpsemalt SIIT. Elisa Huubi kasutamiseks on vajalik internetiühendus.
  3. „Maksimaalne nutipakett 5G“ ja/või „Lõpmatu nutipakett 5G“ Huubiga liitudes lisatakse 100% igakuine soodustus automaatselt juhul, kui Huubi on tellinud sama isikukoodiga inimene, kelle nimel on „Maksimaalne nutipakett 5G“ ja/või „Lõpmatu nutipakett 5G“ teenuspakett. Soodustus kehtib kuniks eeltoodud nutipakettidest vähemalt üks on aktiivne.
  4. Soodustuse eelduseks on, et „Maksimaalne nutipakett 5G“ ja/või „Lõpmatu nutipakett 5G“ ning Elisa Huub teenusleping on sõlmitud ühe ja sama isiku poolt.
  5. Soodustus kuvatakse Elisa iseteeninduses Elisa Huub teenusele hiljemalt liitumiskuu viimasel tööpäeval.
  6. Soodustus ei kehti juhul, kui:
   1. Kliendil on „Maksimaalse nutipaketiga 5G“ või „Lõpmatu nutipaketiga 5G“ liitudes Elisa Huubi teenus juba aktiivne TV paketi osana (nt Populaarne Elamus, Pere Elamus vms);
   2. Kliendil on „Maksimaalse nutipaketiga 5G“ või „Lõpmatu nutipaketiga 5G“ liitudes Elisa Huubi teenus juba aktiivne ning sellega on seotud mõni teine kehtiv pakkumine või soodustus. Soodustus rakendub automaatselt päevast, mil eelnev soodustus lõppeb;
   3. Klient kasutab vanemaid Elisa Elamus kaabliga TV teenuseid ning on neile lisateenusena tellinud Elisa Huubi. Soodustuse võimaluse ülevaatamiseks palume ühendust võtta klienditeenindusega.
  7. Juhul, kui klient ütleb korraliselt üles „Maksimaalne nutipakett 5G“ või „Lõpmatu nutipakett 5G“ kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab „Maksimaalne nutipakett 5G“ või „Lõpmatu nutipakett 5G“ mõne teise nutipaketi vastu, peatab „Maksimaalne nutipakett 5G“ või „Lõpmatu nutipakett 5G“ kasutamise või „Maksimaalne nutipakett 5G“ või „Lõpmatu nutipakett 5G“ piiratakse kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis kaotab Soodustus kehtivuse ja Elisa Huub jätkub hinnakirjajärgse kuutasuga.
  8. Elisa Huub võimaldab lisaks Huubis sisalduvale kasutada ka tasulist filmilaenutust. Tasuliselt laenutatud sisu ei kuulu eelnimetatud soodustuse hulka.
 28. Elisa eeldab, et klient kasutab Elisa Nutipakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis mobiilse interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Teenuspaketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult alljärgnevad näited) on nende tingimuste kohaselt teenuspaketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muuhulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta teenuspaketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal teenuspaketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse teenuspaketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna teenuspaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMS-ide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 29. Elisa nutipaketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Messenger, WhatsApp, Zoom) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid internetisessioone.
 30. Elisa nutipaketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M-meetodil (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine).
 31. Elisa nutipaketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad internetisessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 32. Elisa nutipakettide kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nendele tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi ning Elisa Eesti AS roamingteenuse ehk rändlusteenuse kasutamise tingimusi.
 33. Elisal on õigus teenuspakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 34. Nendele Elisa nutipakettide tingimustele rakendub soodustusena kliendi paketi jaehinna suhtes automaatselt kohalduv allahindluse garantii, mille kohaselt Euroopa Liidu määrustel (EL) nr 531/2012, (EL) nr 2017/920 ja (EL) 2016/2286 ning nendega seonduvatel Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktidel (Euroopa Liidu rändlusteenuste regulatsioonil) põhineva regulatiivse maksimaalse hulgihinna määra alanemise korral, lisatakse uue hulgihinna kohaldumise kuupäevast arvates Elisa poolt vastavasse paketti regulatiivsete määrade saavutamiseks vajalikus mahus internetimahtu või rakendatakse regulatiivse maksimaalse hulgihinna alanemise võrra kliendi paketi jaehinnale vastavas summas allahindlust, mis kummalgi juhul kehtib kuni Elisa poolt õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras paketitingimuste muutmiseni.
 35. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!