Põhisisu algus

Internetiühenduse kiiruste info alates 01.01.2017

Lisainfo internetiühenduse kiiruste kohta:

Mobiilsidevõrkudes:

  • Hinnangulise maksimaalse internetiühenduse kiiruse kohta on võimalik infot saada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) mõõtmistulemusest, mida avaldatakse TTJA veebilehel www.ttja.ee. Sarnaseid mõõtmisi võib läbi viia ka Elisa, avaldades info mõõtmistulemuste kohta oma veebilehel. Hinnangulise maksimaalse kiiruse all mobiilsidevõrkudes mõistetakse antud teenuse maksimaalset realistlikku tarbija poolt kasutatavat maksimaalset kiirust erinevates kohtades reaalsete kasutustingimuste korral, kuvatuna näiteks tehnoloogiate põhiselt või hinnanguliselt kaartidel. Kiiruse kättesaadavust mõjutavad mitmed tingimused ja tegurid, näiteks internetiühenduse tarbimise kellaaeg, internetiühenduse kasutamise geograafiline asukoht, internetiühenduse kasutamine sise- või välistingimustes, internetiühenduse tarbimiseks kasutatava terminalseadme võimekus jne.
  • Maksimaalne (välja reklaamitud) internetiühenduse kiirus kattub paketikohase alla- ja üleslaadimise kiirusega.

Püsivõrkudes:

  • Minimaalseks internetiühenduse kiiruseks on 55%-80% paketikohasest alla ja üleslaadimise kiirusest.
  • Tavapäraseks internetiühenduse kiiruseks on hinnangulisel tippkasutuse ajal (ajavahemikul16:00-23:00) vähemalt 80 % paketikohasest alla- ja üleslaadimise kiirusest ja väljaspool tippkasutuse aega (ajavahemikul 23:00-16:00) kattub kiirus paketikohase alla- ja üleslaadimise kiirusega.
  • Maksimaalne (välja reklaamitud) internetiühenduse kiirus kattub paketikohase alla- ja üleslaadimise kiirusega.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!