Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Elisa kõnekaardi tingimused

Elisa kõnekaardi hinnad ja tingimused alates 12.10.2017

Kõneaja arvestamine ja kõnealustustasu:

 • Elisa kõnekaardi kõneaega arvestatakse 60 sekundi täpsusega: see tähendab, et maksad iga alustatud minuti eest.
 • Igale väljuvale kõnele lisandub ühenduse moodustamise hetkest kõnealustustasu 0,05 eurot. Juhul, kui kõnele ei vastata või vastajal oli liin hõivatud, siis kõnealustustasu ei lisandu.
 • Elisa perepaketis on kõik kõned ilma kõnealustustasuta

Teenus

Hind

Kõneminuti hind Elisa võrgus

0 €

Perekõned

0 €

Kõneminuti hind

0,04 €

Helistamine välismaale

Vaata

Väliskõned (roaming)

Vaata

Kõne suunamine

helistamise hind

Kõneminut Telefant AS ja Top Connect OÜ võrku

0,62 €

Kõnealustustasu

0,05 €

Tekstisõnumi (SMSi) saatmine

0,05 €

Multimeediasõnumi (MMSi) saatmine

0,19 € / 100 kB

M-interneti kasutamine*

0,05 € / 20 kB

Toiming Elisa teenusemenüü *135# vahendusel

0,06 €/tk

Positsioneerimispäring

0,19 €

SIM-kaardi vahetus

3 €

Tekstsõnumi (SMSi) saatmine välismaale

0,11 €

Kõned välismaal, välismaale ja eritariifsetele numbritele on maksustatud vastavalt Elisa kõnekaardi hinnakirjale.

Kõned Elisa kliendiinfo numbrile on maksustatud samamoodi nagu kõned Elisa võrku.

*Kasutades ühes kalendripäevas alla 400kB andmemahtu, on 20 kB hind 0,05 eurot. Alates 400 kB andmemahust on interneti kasutamine tasuta, mis tähendab, et mitte kunagi ei maksa see rohkem kui 1 € kalendripäevas. Ühe päeva jooksul saab kasutada kuni 100MB andmemahtu. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.

Kõnekaardi laadimine ja kehtivus:

 • Selleks, et sinu Elisa kõnekaart kehtivust ei kaotaks, pead sa kõnekaardi kontole raha laadima: vähemalt 3 eurot korraga 7 kalendrikuu jooksul.
 • Vastasel juhul kaotab mobiilinumber kehtivuse ja kasutamata kõneaega ei tagastata.
 • Kõnekaardi kehtivust saad kontrollida, helistades oma kõnekaardilt numbrile *135*3#.
 • Stardipakette saab aktiveerida kolme aasta vältel nende väljaandmisest alates: pane tähele, et stardipaketi väljaandmise kuupäev ei tähenda sama, mis stardipaketi sinu kätte jõudmise kuupäev.
 • Kõneaja lisamisel arvestatakse 1 kuu pikkuseks 30 kalendripäeva.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu ja kehtivad seisuga 20.10.2014.

Teenuse kasutamise üldised tingimused:

 • Kõnekaarti pole lubatud kasutada telekommunikatsiooniteenuse vahendamiseks kolmandatele isikutele. Kaardi lubamatu kasutamise korral on Elisal õigus kõnekaart sulgeda ning nõuda sisse leppetrahvi 6 391,16 eurot iga rikkumiseks kasutatud SIM-kaardi kohta.
 • Elisa jätab endale õiguse teha muudatusi hinnakirjas ja tingimustes, teavitades sellest Elisa kodulehe vahendusel.
 • Kõned eritariifsetele numbritele on maksustatud vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Elisa eeldab klientide poolt kõnekaardi mõistlikku kasutamist, mille kohaselt klient kasutab temale väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa poolt pakutavate sideteenuste tavapärases mahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Elisa võrgus. Kliendi poolt kõnekaardi ebamõistlikul kasutamisel on Elisal õigus muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi ja/või piirata sideteenuste osutamist, sellest klienti eelnevalt SMSiga teavitades.

Elisa kõnekaardi mobiilse interneti piletite hinnad ja tingimused

Internetipilet

Kehtivus

Kiirus

Andmesidemaht

Hind

Tellimise SMSi sisu

Tellimise number

Päevapilet

Kalendripäev

Piiramatu

500 MB

1 €

NET4G1

95000

Nädalapilet

7 päeva

Piiramatu

2 GB

5 €

NET4G7

95000

Kuupilet

30 päeva

Piiramatu

8 GB

7 €

NET4G30

95000

Kuupilet L

30 päeva

Piiramatu

12 GB

10 €

NET4G30L

95000

Kuupilet XL

30 päeva

Piiramatu

25 GB

20 €

NET4G30XL

95000

Kuupilet*

30 päeva

Kuni 2Mbit/s

15 GB

7 €

NET30

15300

 • Pileti tellimiseks saada SMS märksõnaga NET4G1, NET4G7 või NET4G30, NET4G30L, NET4G30XL numbrile 95000. Pilet on aktiveeritud, kui saabub vastussõnum.
 • Internetipilet kehtib kalendripäeva lõpuni.
 • Elisa kõnekaardi interneti kuupiletiga saad internetis surfata 30 päeva järjest. Kõikide netipiletite mahu puhul kehtib mõistliku kasutamise piir vastavalt paketile. Internetti saad kasutada piiramatu kiirusega. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 • NB! Pilet sisaldab vaid Eesti-siseseid andmemahte. Välismaal maksustatakse M-interneti kasutamist vastavalt välisoperaatori kehtestatud hindadele. Loe lähemalt roamingu hinnakirjast
 • Pileti kehtivusaja lõppemisel saabub sulle sellest teavitav SMS, misjärel hakkab mobiilse internetiühenduse kasutamisel kehtima sinu tavapärane andmeside hind.
 • *Kuupiletiga saad kasutada Elisa 2G, 3G ja 4G võrku. Pileti tellimiseks saada SMS märksõnaga NET30 numbrile 15300. Pilet on aktiveeritud, kui saabub vastussõnum.
 • Netipiletit saab tellida ka numbrilt 15300. Kui saadad märksõna NET1, siis aktiveeritakse Sulle päevapilet, mille hind on 1 €. Kui saadad märksõna NET7, siis aktiveeritakse Sulle nädalapilet, mille hind on 5 €

Elisa kõnekaardi pakettide tingimused 

 • Valitud paketi tellimise numbrile helistades aktiveerub paketipõhine sideteenus 30 päevaks (kehtib viimase kalendripäeva lõpuni) või kuni mahtude lõppemiseni (edaspidi paketi kehtivusaeg). Pakett on aktiveeritud, kui saabub sellekohane vastussõnum. Pärast paketi lõppemist kehtib Elisa kõnekaardi tavahinnakiri. Tutvu tavahinnakirjaga siin.
 • Mitme paketi tellimisel on paketipõhine sideteenus aktiivne 30 päeva alates viimase paketi tellimisest ning tellides sama paketi, siis pakettides sisalduvad teenusmahud liidetakse.
 • Tellitud paketi hind arvestatakse sinu kõnekaardi kõneaja jäägist maha.
 • 3€ pakett sisaldab: piiramatul hulgal kõnesid Elisa Eesti võrku, 3h kõnesid Tele2 ja Telia mobiilinumbritele.
 • 6€ pakett sisaldab: piiramatul hulgal kõnesid Elisa Eesti võrku, 6h kõnesid Tele2 ja Telia mobiilinumbritele, 100 SMSi Eesti mobiilinumbritele, 1GB internetti.
 • 9€ pakett sisaldab: piiramatul hulgal kõnesid Elisa Eesti võrku; 9h kõnesid Tele2 ja Telia mobiilinumbritele; 100 SMSi Eesti mobiilinumbritele; 5GB internetti; 1h kõnesid Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari ning Norra, Island, Liechtenstein ja Venemaa mobiili- ning lauatelefoni tavatariifsetele numbritele.
 • 15€ pakett sisaldab: piiramatul hulgal kõnesid Elisa Eesti võrku; 10h kõnesid Tele2 ja Telia mobiilinumbritele; 600 SMSi Eesti mobiilinumbritele; 15GB internetti; 1h kõnesid Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari ning Norra, Island, Liechtenstein ja Venemaa mobiili- ning lauatelefoni tavatariifsetele numbritele.
 • Teenuspaketid võimaldavad piiramatut kiirust 2G, 3G ja 4G võrgus, olenevalt millist võrku sinu seade toetab. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 • Paketid on mõeldud kasutamiseks Eestis. Välismaal maksustatakse teenuste tarbimist roamingu hinnakirja järgi.
 • Elisal on õigus aktiivses pakkumises olevaid pakette igal ajal ajakohastada, muuta nende sisu ja koosseisu, lisada uusi pakette ja vanu eemaldada. Sellised muudatused ei mõjuta tagasiulatuvalt klientide poolt juba tellitud ja aktiveeritud pakette.

Elisa kõnekaardi Reisi nutipakettide tingimused

 • Reisi nutipakette saavad tellida kõik Elisa kõnekaardi kliendid.
 • Reisi nutipakett töötab Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Lätis ning Leedus Bite võrgus, Rootsis Tele2 ja Telenori võrgus ning Norras, Taanis, Ungaris ja Bulgaarias Telenori võrgus ning Horvaatias Tele2 võrgus. Teiste operaatorite võrkudes kohaldub roamingu tavahinnakiri. Tutvu roamingu tavahinnakirjaga siin.
 • Reisi nutipakett M sisaldab:

  200 kõneminutit (nii välismaal vastuvõetud kui välja helistatud tavatariifne kõne, Eestist välismaale ja Eestist Elisa, Tele2 ja Telia mobiilinumbritele helistamine);
  50 SMSi (nii välismaal välja saadetud tavatariifne SMS, Eestist välismaale mobiilinumbritele kui ka Eestist Elisa, Tele2 ja Telia mobiilinumbritele saadetud SMS)
  5GB internetti (nii välismaal kui Eestis olles)

 • Paketi tellimiseks saada SMS märksõnaga REISM numbrile 95000. Pakett aktiveerub pärast aktiveerimisest teavitava SMSi saabumist.
 • Mitme Reisi nutipaketi M tellimisel arvestatakse kehtivusaega viimase paketi tellimise kuupäevast ning pakettides sisalduvad teenusmahud liidetakse.
 • Reisi nutipakett L sisaldab:

  500 kõneminutit (nii välismaal vastuvõetud kui välja helistatud tavatariifne kõne, Eestist välismaale ja Eestist Elisa, Tele2 ja Telia mobiilinumbritele helistamine)
  100 SMSi (nii välismaal välja saadetud tavatariifne SMS, Eestist välismaale mobiilinumbritele kui ka Eestist Elisa, Tele2 ja Telia mobiilinumbritele saadetud SMS)
  10 GB internetti (nii välismaal kui Eestis olles)

 • Paketi tellimiseks saada SMS märksõnaga REISL numbrile 95000. Pakett aktiveerub pärast aktiveerimisest teavitava SMSi saabumist.
 • Tellitud paketi maksumus arvestatakse Sinu kõnekaardi saldost maha.
 • Reisi nutipaketid kehtivad pärast aktiveerimist 30. kalendripäeva lõpuni või kuni mahtude täitumiseni.
 • Paketi kehtivuse lõppemisel arvestatakse tarbimist kõnekaardi tavahinnakirja või roamingu tavahinnakirja alusel. Tutvu kõnekaardi tavahinnakirjaga siin ja roamingu tavahinnakirjaga siin.
 • Mitme Reisi nutipaketi L tellimisel arvestatakse kehtivusaega viimase paketi tellimise kuupäevast ning pakettides sisalduvad teenusmahud liidetakse.
 • Reisi nutipaketid võimaldavad piiramatut internetikiirust 2G, 3G ja 4G võrgus, olenevalt millist võrku sinu seade toetab. Lisainfot interneti kiiruste kohta Elisa Eesti võrgus näed ka siit.
 • Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 • Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Elisa kõnekaardi välismaa internetipiletite tingimused

 • Reisi internetipileteid saavad tellida kõik Elisa kõnekaardi kliendid.
 • Reisi internetipiletite tingimused kohalduvad juhul, kui andmesidet kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Lätis ning Leedus Bite võrgus, Rootsis Tele2 ja Telenori võrgus ning Norras, Taanis, Ungaris ja Bulgaarias Telenori võrgus ning Horvaatias Tele2 võrgus. Teiste operaatorite võrkudes kohaldub roamingu tavahinnakiri. Tutvu roamingu tavahinnakirjaga siin.
 • Reisi internetipileti tellimiseks saada SMS märksõnaga REIS1, REIS7 või REIS30 numbrile 95000. Pilet aktiveerub pärast aktiveerimisest teavitava SMSi saabumist.
 • Tellitud paketi maksumus arvestatakse Sinu kõnekaardi saldost maha.
 • Reisi Internetipilet kehtib vastavalt tellitud pileti kehtivusele kalendripäeva lõpuni või kuni mahu lõppemiseni.
 • Paketi kehtivuse lõppemisel arvestatakse tarbimist kõnekaardi tavahinnakirja või roamingu tavahinnakirja alusel. Tutvu kõnekaardi tavahinnakirjaga siin ja roamingu tavahinnakirjaga siin.
 • Reisi Internetipiletis sisalduv andmemaht on kuvatud piletite tabelis. Internetti saad kasutada piiramatu kiirusega. Internetipilet võimaldab piiramatut kiirust 2G, 3G ja 4G võrgus, olenevalt millist võrku sinu seade ja SIM-kaart toetavad. Lisainfot interneti kiiruste kohta Elisa Eesti võrgus näed ka siit.
 • Tellides korraga Reisi internetipileti ja Eesti-siseseks kasutamiseks mõeldud pileti, kasutatakse pileteid järgnevas järjekorras:
  Välismaa võrgus kasutatakse Reisi internetipiletit.
  Eesti Elisa võrgus olles kasutatakse esmajärjekorras Eesti-sisest internetipiletit. 
 • Reisi Internetipileti kasutamisel kohustub klient järgima lisaks Internetipileti tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 • Elisal on õigus internetipiletite tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 • Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Periood

Hind

Maht

Märksõna

Number

1 päev

2 €

400MB

Reis1

95000

7 päeva

7 €

2GB

Reis7

95000

30 päeva

15 €

10GB

Reis30

95000

Teenuspaketi automaatse pikendamise teenuse tingimused alates 30.10.2018

 • Teenuspaketi automaatse pikendamise teenuse aktiveerimine ja deaktiveerimine toimub Elisa kõnekaardi iseteeninduses aadressil minu.elisa.ee
 • Teenuspaketi automaatse pikendamise teenust saab aktiveerida kõikidele Elisa kõnekaardi pakettidele ja interneti piletitele.
 • Teenuspaketi automaatse pikendamise teenuse saab aktiveerida iga teenuspaketi liigile ühe st teenuse saad tellida ühele kõnekaardi paketile ning ühele internetipiletile (k.a Reisi paketid ja piletid)
 • Teenuspaketi automaatse pikendamise teenuse aktiveerimiseks peab kõnekaardi kontol olema kasutatava teenuspaketi uuendamiseks piisav saldo (kasutatava teenuspaketi kuutasu), kuna teenuspaketi automaatse pikendamise tasu arvestatakse Sinu kõnekaardi konto saldo jäägist maha. Näiteks 9 € suuruse kuutasuga teenuspaketi automaatseks pikendamiseks peab kõnekaardil saldo olema vähemalt 9€.
 • Kui Elisa kõnekaardi konto saldol ei ole kasutatava teenuspaketi automaatse pikendamise hetkel piisavalt raha, siis teenuspaketi automaatne pikenemine ebaõnnestub ning automaatse pikendamise katsed toimuvad uuesti 72h jooksul iga minuti tagant. Tähelepanu! 72h möödumisel esimesest pikendamise katsest deaktiveerub teenuspaketi automaatse pikendamise teenus.
 • Kliendil on võimalik iseteeninduses määrata, millisel alljärgneval juhul või juhtudel teenuspakett automaatselt pikeneb. Teenuspaketi automaatne pikenemine võib toimuda kas:
 1. Teenuspaketi aegumisel;
 2. Teenuspaketis sisalduva internetimahu täitumisel;
 3. Teenuspaketis sisalduvate kõneminutite lõppemisel;
 4. Teenuspaketis sisalduvate rahvusvaheliste kõneminutite lõppedes;
 5. Teenuspaketis sisalduvate sõnumite lõppemisel;
 • Automaatsel pikendamisel teenuspaketi aegumise puhul aegunud teenuspaketi teenusmahud (internetimaht, kõneminutid ja sms-id) kustutatakse ning neid ei kanta üle pikendatud teenuspaketti.
 • Automaatsel pikendamisel internetimahu täitmise puhul liidetakse pikendatud teenuspaketi teenusmahtudele enne pikendamist kasutamata teenusmahud.
 • Automaatsel pikendamisel kõneminutite lõppemise puhul liidetakse pikendatud teenuspaketi teenusmahtudele enne pikendamist kasutamata teenusmahud.
 • Automaatsel pikendamisel rahvusvaheliste kõneminutite lõppemise puhul liidetakse pikendatud teenuspaketi teenusmahtudele enne pikendamist kasutamata teenusmahud.
 • Automaatsel pikendamisel sõnumite lõppemisel liidetakse uuendatud teenuspaketi teenusmahtudele enne pikendamist kasutamata jäänud teenusmahud.
 • Teenuspaketi aegumisel, teenusmahtude täitumisel, teenuspaketi pikendamisel või teenuspaketi automaatse pikendamise ebaõnnestumise korral Elisa saadab Sulle vastava teavituse SMS-i teel. Teenuspaketi automaatse pikendamise ebaõnnestumisel saadetakse teavitus üksnes esmase ebaõnnestumise korral.
 • Elisa kõnekaardi aktiveerimisel annab kõnekaardi kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Elisa Eesti AS kliendiandmete töötlemise põhimõtetele vt siit.
 • Elisal on õigus teenuse tingimusi ühepoolselt muuta Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.