Põhisisu algus
Suhtle, Rända Euroopas tingimused
 1. Liitumistasu Suhtle ja Rända Euroopas pakettidega liitumisel on 3,56 € (kolm eurot ja viiskümmend kuus senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Suhtle ja Rända Euroopas paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Suhtle ja Rända Euroopas pakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi Suhtle ja Rända Euroopas paketi vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS + MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Suhtle ja Rända Euroopas pakettides sisalduv internetimaht välismaal (roaming-andmeside) hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.
 6. Vahetades olemasoleva Suhtle ja Rända Euroopas paketi muu teenuspaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS + MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Paketivahetusel kõnepaketiks arvestatakse internetipaketi alusel tarbitud Eesti-sisene internet paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB.
 7. Suhtle ja Rända Euroopas pakettidega paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu internet välismaal hinnastatakse Suhtle ja Rända Euroopas paketi tingimustest lähtuvalt. Paketivahetuse järgselt kasutatud internet välismaal hinnastatakse uue paketi tingimustest lähtuvalt.
 8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 9. Kõikides Suhtle ja Rända Euroopas pakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 10. Elisa mobiilse interneti pakettides on andmete allalaadimise kiirused vastavalt paketile kuni 50 Mbit/s (Suhtle Euroopas) ja piiramatu (Rända Euroopas).
 11. Elisa mobiilse interneti pakettides on andmete üleslaadimise kiirused vastavalt paketile kuni 20 Mbit/s (Suhtle Euroopas) ja piiramatu (Rända Euroopas).
 12. Mobiilse interneti arvutis pakettide keskmised kiirused on vastavalt paketile 0,5 Mbit/s kuni 50 Mbit/s. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 13. Kalendrikuus kasutatav mobiilse interneti maht on pakettides erinev: 
  Suhtle Euroopas paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatus mahus mobiilset internetti Eestis, Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis ning lisaks 31 GB teistes Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Rända Euroopas paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatus mahus mobiilset internetti Eestis, Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis ning lisaks 48 GB teistes Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Eelmainitud mahud sisalduvad kuutasus vaid juhul, kui mobiilset internetti kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile võrgus, Lätis ning Leedus Bite või Tele2 võrgus, Rootsis Telenori või Tele2 võrgus, Norras ja Taanis Telenori võrgus.
 14. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine internetimaht täitub, piiratakse mobiilse interneti kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud internetimahtu on võimalik jälgida Elisa iseteeninduses.
 15. Elisa teavitab klienti lähenevast internetimahu täitumisest ning täitunud internetimahust ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 16. Internetimahu täitumisel on võimalik juurde tellida paketipõhist lisamahtu Eestis ja välismaal. Loe täpsemalt siit.
 17. Kõne ja sõnumid välismaal viibides hinnastatakse tavapärase välisoperaatorite interneti, kõne ja sõnumite hinnakirja
 18. Elisa mobiilse internet paketid on mõeldud mobiilse interneti kasutamiseks. Kui kasutad SIM-kaarti helistamiseks, maksab tavakõne Eestis 0,163 € / minut ning SMSi saatmine Eestis 0,102 €.
 19. Suhtle ja Rända Euroopas pakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides käesolevates tingimustes nimetamata riikides; internetipiletite tellimine välismaal; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMSid.
 20. Elisa mobiilse interneti paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks. Kui vajad paketti suurte mobiilse interneti mahtude edastamiseks või vastuvõtmiseks, soovitame ilma mahu- ja kiirusepiiranguta paketti Rända Euroopas.
 21. Elisa mobiilse internet paketid (välja arvatud Rända Euroopas) ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioritiseerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele häireid teenuste kasutamisel.
 22. Suhtle ja Rända Euroopas pakett sisaldab reisikindlustust kogu maailmas.
  1. Reisikindlustuse poliis jõustub 2 tööpäeva pärast paketiga liitumist.
  2. Kindlustuskaitse kehtib kogu perele juhul, kui reisil viibib vastava poliisi omanik.
  3. Reisikindlustuse poliis kaotab kehtivuse juhul, kui 2 aasta jooksul pärast paketi aktiveerimist muudetakse vastava mobiilinumbri küljes olevat isikukoodi.
  4. Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB, kindlustust vahendab Elisa Eesti AS. Loe täpsemalt reisikindlustuse tingimuste kohta siit.
 23. Suhtle ja Rända Euroopas pakettide kasutamisel kohustub klient järgima lisaks käesolevatele paketi tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavaid Roaming-teenuste kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 24. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 25. Käesolevatele „Suhtle ja Rända Euroopas“ pakettide tingimustele rakendub soodustusena kliendi paketi jaehinna suhtes automaatselt kohalduv allahindluse garantii, mille kohaselt Euroopa Liidu määrustel (EL) nr 531/2012, (EL) nr 2017/920 ja (EL) 2016/2286 ning nendega seonduvatel Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktidel (Euroopa Liidu rändlusteenuste regulatsioonil) põhineva regulatiivse maksimaalse hulgihinna määra alanemise korral, rakendub uue hulgihinna kohaldumise kuupäevast ning alanenud regulatiivse maksimaalse hulgihinna võrra kliendi paketi jaehinnale vastavas summas allahindlus, mis kehtib kuni Elisa poolt õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras paketitingimuste muutmiseni.
 26. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!