Põhisisu algus
RLAH pakettide tingimused
 1. RLAH pakettide puhul ei rakendata liitumis- ega paketivahetustasu.
 2. RLAH paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. RLAH pakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi RLAH paketi vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi (Euroopa Äri kõned ja sõnumid) kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. RLAH paketis (Euroopa Äri internet) sisalduv roaming internet hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.
 6. Vahetades olemasoleva RLAH paketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! RLAH paketi (Euroopa Äri internet) alusel tarbitud Eestisisene mobiilse interneti andmesideteenus arvestatakse paketivahetusel kõnepaketiks paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB. RLAH paketi (Euroopa Äri internet) paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu roaming-andmeside hinnastatakse RLAH paketi hinnakirja järgi. Paketivahetuse järgselt kasutatud roaming-andmeside hinnastatakse uue paketi kehtiva hinnakirja järgi.
 7. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 8. Kõikides RLAH pakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning millist SIM-kaarti kasutatakse.
 9. RLAH pakettide (Euroopa Äri kõned ja sõnumid) kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil kokku 2000 kõneminutit kasutamiseks 32 riigis (Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel).
  1. Kõnede vastuvõtmiseks roaming’us ehk rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu, Norra, Liechtensteini, Islandi või Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus.
  2. Väljahelistamiseks roaming’us ehk rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu, Norra, Liechtensteini, Islandi või Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  3. Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene kõne 0,05 €/min; rändluses viibides (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil või Fääri saartel) maksab vastuvõetud kõne 0,0085 €/min ning välja helistatud kõne mainitud riikide ja Eesti operaatorite numbritele 0,032 €/min.
  4. roaming kõne tarbimine, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase roaming tarbimise hinnakirja järgi.
  5. RLAH pakettide (Euroopa Äri kõned ja sõnumid) kuutasus sisalduvate kõnede ja sõnumite mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).
 10. RLAH pakettide (Euroopa Äri kõned ja sõnumid) kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil kokku 2000 sõnumit kasutamiseks 32 riigis (Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel).
  1. SMS-ide saatmiseks rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu, Norra, Liechtensteini, Islandi või Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti nende riikide operaatorite teenuseid.
  2. Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene 0,05 €/tk ja roaming’us saadetud SMS 0,01 €/tk.
 11. RLAH pakettide (Euroopa Äri kõned ja sõnumid) kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil kokku 200 kõneminutit helistamiseks Eestist välismaale.
  1. Helistamiseks Eestist 31 riigi välismaistele numbritele: Euroopa Liidu riikidesse, Norra, Liechtensteini, Islandile, Fääri saartele.
  2. Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev kõne vastavalt tavapärasele kõned välismaale hinnakirja järgi, mida näed siit.
 12. RLAH pakettide (Euroopa Äri kõned ja sõnumid) kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roaming’u teenused; MMS-id; M-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.
 13. RLAH pakettides on andmete alla- ja üleslaadimise kiirused nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatud. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 14. Kalendrikuus kasutatav andmesidemaht on pakettides erinev.
  Euroopa Äri internet 69 paketis saab kalendrikuus kasutada Eestis piiramatult mobiilset internetti ja 25 GB saab kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides ja Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.
  Euroopa Äri internet 109 paketis saab kalendrikuus kasutada Eestis piiramatult mobiilset internetti ja 40 GB saab kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides ja Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.
 15. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteeninduses.
 16. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitumisest, samuti täitunud andmesidemahust ja piirangu seadmisest, saates SMSi kasutaja mobiilinumbrile.
 17. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisamahtu. Loe täpsemalt lisa andmemahu tellimise ja tingimuste kohta siit.
 18. Elisa eeldab, et klient kasutab RLAH pakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna antud paketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sh telefonimüügiks ja võrkturustuseks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 19. RLAH paketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid andmesidesessioone.
 20. RLAH paketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M- (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine) meetodil.
 21. RLAH paketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 22. RLAH pakettide kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavate roaming-teenuste mõistliku kasutamise põhimõtetega on võimalik tutvuda siin.
 23. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 24. Käesolevatele RLAH pakettide tingimustele rakendub soodustusena kliendi paketi jaehinna suhtes automaatselt kohalduv allahindluse garantii, mille kohaselt Euroopa Liidu määrustel (EL) nr 531/2012, (EL) nr 2017/920 ja (EL) 2016/2286 ning nendega seonduvatel Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktidel (Euroopa Liidu rändlusteenuste regulatsioonil) põhineva regulatiivse maksimaalse hulgihinna määra alanemise korral, rakendub uue hulgihinna kohaldumise kuupäevast ning alanenud regulatiivse maksimaalse hulgihinna võrra kliendi paketi jaehinnale vastavas summas allahindlus, mis kehtib kuni Elisa poolt õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras paketitingimuste muutmiseni.
 25. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!