Põhisisu algus

Soodne 6,49 pakett

Tingimused

 1. Liitumistasu Soodne 6,49 paketiga liitumisel on 3,55 € (kolm eurot ja viiskümmend viis senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Soodne 6,49 pakett on kuutasuline (6,60 €) üksikpakett, mida saab kasutada üks mobiilinumber.
 3. Soodne 6,49 pakett kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi Soodne 6,49 paketi vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast.
 6. Vahetades olemasoleva Soodne 6,49 paketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS + MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Paketivahetusel kõnepaketiks arvestatakse Soodne 6,49 alusel tarbitud Eesti-sisene internet paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,32 €/MB.
 7. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 8. Soodne 6,49 paketis on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 9. Soodne 6,49 paketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil piiramatult kõneminuteid ja sõnumeid (SMS) Eesti operaatorite numbritele.
 10. Igal arveldusperioodil sisaldub Soodne 6,49 paketis 30 kõneminutit kasutamiseks Euroopas. Kõneminuteid saab kasutada kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.
  „30 kõneminutit Euroopas viibides“ saab kasutada :
  1. kõnede vastuvõtmiseks välismaal viibides juhul, kui kõnealuse paketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
  2. väljahelistamiseks välismaal viibides juhul, kui kõnealuse paketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele paketi kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  3. „30 kõneminutit Euroopas viibides“ täitumisel maksab iga järgnev kõneminut Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel: vastuvõetud kõne 0,05 €/min ja välja helistatud kõne eelmainitud riikide ning Eesti operaatorite numbritele 0,05 €/min.
 11. Soodne 6,49 pakett sisaldab kalendrikuus mobiilset internetti kokku 2 GB kasutamiseks Eestis.
 12. Soodne 6,49 paketis on interneti kiirus (andmete alla- ja üleslaadimise kiirused) Eestis piiramatu. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 13. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine internetimaht täitub, piiratakse mobiilse interneti kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud internetimahtu on võimalik jälgida Elisa iseteeninduses.
 14. Elisa teavitab klienti lähenevast internetimahu täitumisest ning täitunud internetimahust ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 15. Internetimahu täitumisel on võimalik juurde tellida paketipõhist lisamahtu Eestis. Loe täpsemalt siit.
 16. Internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase välisoperaatorite interneti, kõne ja sõnumite hinnakirja alusel.
 17. Soodne 6,49 paketi kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides käesolevates tingimustes nimetamata riikides; internetipiletite tellimine välismaal; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMSid. Eritariifsete kõneteenusnumbrite ja SMSide ning erihinnastusega võrkude hinnakirja leiad siit.
 18. Soodne 6,49 pakett sisaldab tasuta Mobiil-ID-d (tavahind 1,01 €). Loe täpsemalt Mobiil-ID tingimuste kohta siit.
 19. Elisa eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 20. Soodne 6,49 pakett ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M-meetodil (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine).
 21. Soodne 6,49 pakett ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad internetisessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 22. Soodne 6,49 paketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks käesolevatele paketi tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavaid Roaming-teenuste mõistliku kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 23. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 24. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

Elisa Eesti juhib tähelepanu, et eelkõige Euroopa Liidus interneti kasutamisel on kliendil võimalik, sõltuvalt riigist kus klient kavatseb mobiilset internetti tarbida ning sõltuvalt kliendi poolt tarbida kavatsetavast mobiilse interneti mahust, valida omale sobiv tariifiskeem, otsustades kas regulatiivsetel alustel rakendatava mahupõhise interneti rändlustariifi kasuks või valida alternatiivselt mõni sobiv Ulme teenuspakett. Kliendil on võimalik vastav valik määrata ning seda muuta Elisa klienditeeninduskanalite kaudu. Euroopa Liidus regulatiivselt rakenduva internet välismaal hinnakirja kohasest mobiilse interneti tarbimisest saad täpsemalt lugeda siin.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!