Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Soodne 4,99 pakett

Tingimused

 1. Liitumistasu Soodne 4,99 paketiga liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Soodne 4,99 pakett on kuutasuline (4,99 €) üksikpakett, mida saab kasutada üks mobiilinumber.
 3. Soodne 4,99 pakett kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Paketivahetuskuul hakkavad uue paketi hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Kui paketivahetusel vana pakett ei sisaldanud roaming-kõneminuteid, hakkab 30 roaming-kõneminuti (Euroopa Liidu või Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania riikides) pakkumine kehtima kõnedele, mis on tehtud paketivahetuse järgselt.
 6. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 7. Soodne 4,99 paketis on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 8. Soodne 4,99 paketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil piiramatult kõneminuteid ja sõnumeid (SMS) Eesti operaatorite numbritele.
 9. Soodne 4,99 paketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 30 roaming-kõneminutit, mida saab kasutada kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks ülejäänud Euroopa Liidu või Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania riikides roaming’us viibides (v.a. Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Taani, Norra). Seejuures arvestatakse 30 roaming-kõneminuti hulka:
  9.1 kõnede vastuvõtmiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi või Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania operaatori mobiilivõrgus;
  9.2 väljahelistamiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania operaatori mobiilivõrgus ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  9.3 30 roaming-kõneminuti täitumisel arveldatakse igat järgnevat kõneminutit Elisa roaming hinnakirjast lähtuvalt. Roaming hinnakirjaga saad tutvuda siin.
 10. Soodne 4,99 pakett sisaldab kalendrikuus mobiilset andmesidet kokku 0,5 GB kasutamiseks Eestis.
 11. Soodne 4,99 paketis on andmete alla- ja üleslaadimise kiirused Eestis piiramatud. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 12. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteenindusbüroo vahendusel.
 13. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest ning täitunud andmesidemahust ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 14. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida paketipõhist lisamahtu Eestis. Loe täpsemalt siit.
 15. Roaming kõne, SMS ja MMS sõnumite ning andmeside tarbimine, mis ei hõlma Soodne 4,99 paketis sisalduvat paketipõhist mahtu, hinnastatakse tavapärase roaming kõne ja internet hinnakirja järgi.
 16. Soodne 4,99 paketi kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roaming’u teenused käesolevates tingimustes nimetamata riikides; internetipiletid välismaal tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMSid.
 17. Soodne 4,99 pakett sisaldab tasuta Mobiil-ID-d (tavahind 1 €). Loe täpsemalt Mobiil-ID tingimuste kohta siit.
 18. Elisa eeldab, et klient kasutab paketti mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 19. Soodne 4,99 pakett ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M-meetodil (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine).
 20. Soodne 4,99 pakett ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 21. Soodne 4,99 paketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavaid Roaming-teenuste mõistliku kasutamise põhimõtteid, millega on võimalik tutvuda siin.
 22. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 23. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Elisa Eesti juhib tähelepanu, et eelkõige Euroopa Liidus rändlusteenuste kasutamisel on kliendil võimalik, sõltuvalt riigist kus klient kavatseb mobiilse interneti andmesidemahtu tarbida ning sõltuvalt kliendi poolt tarbida kavatsetavast mobiilse interneti andmesidemahust, valida omale sobiv tariifiskeem, otsustades kas regulatiivsetel alustel rakendatava mahupõhise andmeside rändlustariifi kasuks või valida alternatiivselt mõni sobiv Nutikalt Euroopas pakett. Kliendil on võimalik vastav valik määrata ning seda muuta Elisa klienditeeninduskanalite kaudu. Euroopa Liidus regulatiivselt rakenduva roaming-interneti hinnakirja kohasest mobiilse andmeside tarbimisest saad täpsemalt lugeda siin.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.