Põhisisu algus
Kampaaniapakkumine – Elisa koduinternet pool aastat poole hinnaga!
 1. Elisa Teleteenused AS (edaspidi nimetatud kui Elisa) korraldab ajavahemikul 10.08.2021 – 10.09.2021 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega “Elisa Koduinternet pool aastat poole hinnaga!” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Kampaanias saavad osaleda ja Kampaania kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa Koduteenuste lepingut ja kes sõlmivad uue Elisa Koduinterneti lepingu aadressile, kus ei ole 3 viimase kuu jooksul olnud Kliendil või tema pereliikme nimel Elisa Koduteenuste lepingut.
 4. Elisa Koduteenusteks loetakse antud Kampaania raames nii Elisa televisiooni-, interneti- kui ka telefoniteenust.
 5. Elisa Koduinternetiks loetakse antud Kampaania raames Hinnakirjas sisalduvaid Elisa koduinterneti teenuse pakette (sh üle õhu Koduinterneti pakette).
 6. Klient saab Kampaania pakkumist kasutada üksnes siis, kui:
  1. Klient sõlmib käesolevate tingimuste punkti 5. kohaselt Koduinterneti lepingu;
  2. Kliendil puuduvad võlgnevused Elisa või Elisa Eesti AS ees;
  3. Soovitud tarbimise aadressil (edaspidi Liituv aadress) on Elisa koduinternetiga liitumine tehniliselt võimalik.
 7. Kampaania pakkumisega liitunud Klient saab Elisa Koduinternetiga liitumisel valitud Elisa Koduinterneti Hinnakirjajärgse põhipaketi pooleks aastaks poole hinnaga (edaspidi Soodustus). Kui Soodustuse jooksul Hinnakirjajärgne Elisa Koduinterneti hind muutub, siis arvestatakse Soodustust uuest Hinnakirjajärgsest kuutasust.
 8. Liitudes Elisa Koduinternetiga Kampaania perioodil Elisa iseteeninduses tuleb Soodustuse saamiseks kasutada sooduskoodi NET50
 9. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa Koduteenuse liitumispakkumistega.
 10. Kampaaniapakkumist ei saa kasutada Klient, kes Kampaania perioodil muudab tarbimise aadressi ja sõlmib sellest tulenevalt uue Elisa Koduinterneti lepingu uuele teenuse tarbimise aadressile.
 11. Soodustus kaotab kehtivuse ja ei kandu üle, kui Klient Soodusperioodi jooksul Elisa Koduinterneti teenust muudab.
 12. Soodustus kaotab kehtivuse ja ei kandu üle, kui Soodustusega lepingule vormistatakse omanikuvahetus.
 13. Juhul, kui Klient Soodusperioodi ajal peatab Teenuslepingu või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus katkeb.
 14. Juhul, kui Klient soovib Soodustuse ajal muuta Koduteenuse tarbimise aadressi, siis tuleb selleks esitada Elisale allkirjastatud sooviavaldus. Juhul, kui kliendi poolt soovitud aadressil ei ole võimalik Elisa Koduteenuseid pakkuda, siis Kliendil ei ole õigust nõuda ega Elisal ei ole kohustus pakkuda Kampaaniaga seoses kliendi poolt soovitud aadressil Koduteenust. Eelkirjeldatud juhul Teenusleping lõppeb ja Soodustus kaotab kehtivuse.
 15. Juhul, kui Klient soovib Soodustuse ajal tellida juurde TV teenuse samale teenuse tarbimise aadressile, siis tuleb selleks esitada Elisale allkirjastatud sooviavaldus. Kui klient ilma Elisat teavitamata tellib iseteeninduskeskkonnast ise Soodustusega Koduinterneti teenuse lisaks TV teenuse, siis Soodus katkeb.
 16. Soodusperioodi lõppemisel ei lõppe teenuse osutamise leping ning tellitud Paketile hakkab kehtima hinnakirjajärgne tasu.
 17. Teenuse paigalduskulusid, tarbimiseks vajalikke seadmeid ja lisateenuseid (nt staatiline IP aadress jne) ning liitumise tasu (nt eramud) arvestatakse vastavalt Elisa Hinnakirjale.
 18. Kampaaniaga liitumisel võetud kohustused (sh seadmete rendi/ osamakse lepingutest tulenevad tähtajalised kohustused) tuleb lõpuni kanda.
 19. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Kliendi- ja Teenuste osutamise lepingu.
 20. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud korras.
 21. Võimalike mitmetimõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 22. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 23. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmetetöötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

 

Kampaania kehtib ainult koduinternetiga liitumisel.

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!