Põhisisu algus

Renata Smirnov: kuidas soodustada töötaja arengut kiirelt muutuvas keskkonnas?

19.10.2020

See, mis oli eile uus, võib olla juba homme aegunud. Maailm muutub, eriti kriisides, meeletu kiirusega. Kuidas saab juht oma inimeste arengut ja uute teadmiste omandamist toetada ja soodustada, kui töövaldkond on pidevas muutumises, arutleb Elisa tehnilise toe osakonna juht Renata Smirnov.

Järjepidev areng ja info omandamine kiireloomulises valdkonnas, kus töö sisu, tooted ja teenused võivad muutuda alatasa, on väljakutse. Ja see ei luba jääda mugavustsooni. Inimesed peavad olema valmis kogu aeg juurde õppima, uut infot talletama või uute olukordadega kohanema. Mida saab juht teha, et tema tiimi liikmetele oleks loodud arengut soosiv keskkond ja inimesed ise sooviksid pidevalt uusi teadmisi omandada? Siin on mõned minu nõuanded:

  • Toimiva retsepti koostisosa: õige suhtumine

Töötaja areng on inimese enda ja juhi koostöö. Võib kõlada klišeelikult, aga me ei saa üle õige suhtumise värbamisest. Oskuseid saab – ükskõik, kui keeruline valdkond ka ei ole – juurde õppida, kuid suhtumine on kõige alus. Meil on Elisas üks väärtusi uuenduslikkus. See tähendab, et nii ettevõtte kui töötajana on meie tegemistesse sissekodeeritud areng ja kiire kohanemine. Kui ettevõte ise mugavalt paigal tammuks, ei soodustaks see kuidagi töötajate arengut ja motivatsiooni olla uuendusmeelne. Telekommunikatsioonivaldkond on üks nendest, mis on viimastel aastatel olnud tormilistes muutuste tuultes. Seetõttu on ka meie juhtide ülesanne inimeste töölevõtmisel veenduda, et kandidaat mõistab tulevase töövaldkonna eripärasid ning uue töötaja ja ettevõtte väärtused ühtivad.

  • Säästa info üleküllusest ja prioriseeri

Igapäevaelus tajume, et puutume kokku meeletu infovooga. Saame seda vajadusel reguleerida, tarbides valitud uudistekanaleid, viibides soovitud inforuumis või teleripuldil off-nuppu vajutades. Töökeskkonnas on samuti info üleküllus suur. Pidev infotulv võib olla töötaja jaoks väsitav ning viia ühel hetkel ülekoormuseni. Juht saab ja peaks olema lüli, kes aitab välja filtreerida olulise, seda tähtsuse järjekorda seada ning õigel ajal oma inimesteni viia. Ta saab toetada süsteemi loomist, kuhu info talletada ning selgitada, kuidas seda kasutada.

  • Selgita, kuidas ettevõttel läheb

Motiveeritud ja õpitahtelised on inimesed, kes mõistavad, millist väärtust nende töö loob. Mida paremini nad seda teavad, seda rohkem on neil usku organisatsiooni tegemistesse. Seetõttu on juhi ülesanne järjepidevalt ka selgitada, kuidas ettevõttel läheb, millised on tulemused ja väljakutsed. Kus me tänases päevas oleme? Näiteks on hea lahendus juurutada nn stardihommikuid, kus lühikese koosoleku käigus räägitakse läbi, mis kellelgi käsil on, millised on eesmärgid jne.

  • Loo võimalusi majasiseseks teadmistepangaks

Hästi oluline on soodustada osakondade ja ametikohtade vahelist koostööd. Näiteks on meil ettevõttes loodud eraldi virtuaalsed vestlusgrupid, kus tehnilise toe inimesed ja tootemajade spetsialistid on ühises infoväljas. Vastastikku saab üksteisele esitada küsimusi ja jagada uuemat infot. Ka on hea võimalus korraldada majasiseseid töötubasid ja koolitusi, mis aitavad arendada osakondade koostööd, jagada infot ja üksteise tööspetsiifikat paremini tundma õppida.

  • Julgusta õppima töö käigus, ka vigu tehes

Üldiselt omandatakse umbes 70% uusi oskusi ja teadmisi töö käigus. Juht saab julgustada inimesi katsetama. Veelgi olulisem, ta peab looma keskkonna, kus ka vigade tegemine on lubatud ning nendest õppimine ja kogemuste omandamine väärtus, mis aitab edasi areneda. Kui inimene kardab eksida ja seetõttu karistada saada, ei julge ka ta uusi asju ette võtta. Nii aga ei toimu edasiliikumist.

Teine oluline aspekt on ka oma toodete-teenuste tundmine. Kõige paremini omandatakse teadmised mitte pelgalt kasutusjuhendit lugedes, vaid ise näiteks mõnda teenust või toodet katsetades. Kasutame ka oma ettevõttes seda praktikat, et inimesed oskaksid oma kogemuse põhjal kliente paremini teenindada. See on kliendikeskses organisatsioonis vajalik nüanss.

  • Ole eeskujuks

Ja viimaseks soovituseks juhtidele on: näita eeskuju. Ole õpihimuline, küsi, uuri ja proovi rohkem oma valdkonda mõista. Ära karda välja näidata, et sa ei tea kõiki vastuseid. Juht ei pea teadma spetsiifilisi detaile, kuid ta saab olla avatud ja motiveeritud, et suurt pilti mõista.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!