Põhisisu algus

Elisa pälvis peresõbraliku tööandja kuldtaseme

25.11.2022

Elisa pälvis peresõbraliku tööandja kuldtaseme, mida annab iga-aastaselt välja Sotsiaalministeerium. Kuldtase näitab, et Elisa on töötaja- ja peresõbralik ettevõte ning kasutab peresõbralikke juhtimisviise. Peresõbraliku tööandja programm aitab juhtida tähelepanu pere- ja töötajasõbraliku töökeskkonna olulisusele, millel omakorda on mõju nii töötulemustele kui ka töötaja eraelule.

Elisas on paindlikud tööviisid, mis võimaldavad inimestel valida erinevate ajatööde vahel, töötada eemalt ning läbi selle ühildada paremini töö- ja pereelu. Lisaks kaasaegne ja kaasav juhtimine ning paljud erinevad ja uudsed kommunikatsiooniviisid. Heade näidetena saab  esile tuua Elisa podcasti Elu Elamus, veebi pooltundi „Rutiinist vabaks!“ ja rubriiki „Millest mõtlete?“.

Elisa reageeris koroonaviiruse levikule kiirelt ning viis töökeskkonnas ellu vajalikud ümberkorraldused. Samuti organiseeris töötajatele koolitused vaimse tervise hoiuks. Hetkel on käimas Mure Mugija projekt, kus kõigile elisalastele on avatud tasuta anonüümne telefoniliin, mis ootab kõnesid nii eesti kui ka vene keeles, et mitte tööga seotud muremõtteid koju kaasa võtta. Tõhusa praktikana saab esile tõsta ka uute töötaja sisseelamise virtuaallahendused Coursy keskkonna vahendusel.

Üheks pere- ja töötajasõbralikkuse tunnuseks on ka suvel läbiviidud 4-päevase töönädala pilootprojekt. Kuldmärgis kinnitab, et elisalaste soovitusindeks ja lojaalsus on väga kõrged ning peresõbralikkus on oluline osa organisatsioonikultuurist.

„Programmi vältel oli meil mitmeid väljakutseid. Läbisime programmi kriisiajal ja tuli väliskeskkonnast tekkinud mõjudega kohaneda. Planeeritud tegevusi tegime ikka ja jälle ümber. Aga me ei lasknud end sellest segada, oleme ju harjunud muutuste, innovatsiooni ja uuendustega,“ lausub Elisa värbamisjuht Keishy Margus.

Elisas on peresõbraliku programmi elluviimise eest vastutav programmi projektijuht Anette Kuusmik-Piiber, kes koos Elisa juhatuse liikme Kaija Teemägiga käis programmi lõpphindamisel, kust naasti edukalt kuldmärgise omanikena.

Aastal 2020 võttis Elisa fookusesse pere- ja töötajasõbralikkuse programmi, et saada oma tasemele tagasiside ning seada sihid kuldtasemeni jõudmiseks. Elisalased otsustasid panustada kõigisse teemadesse võrdselt: tööaeg, info liikumine, suhtlemiskliima, töökeskkond, terviseedendus, sisseelamine, tunnustamine ja motiveerimine, järelkasv, professionaalne areng ja toetus ning uuringud.

Elisa pälvis tunnustuse 23. novembril pidulikul tänuüritusel tervise- ja tööministeri Peep Petersoni ja sotsiaalkaitseministri Signe Riisalolt.

Sotsiaalministeeriumi märgise on tänaseks pälvinud 113 organisatsiooni. Peresõbraliku tööandja märgisel on kolm taset: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Erineva tasemega märgised näitavad, missugusel tasemel on tööandja peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamisel. Programm märgise saamiseks kestab üldjuhul kuni kolm aastat. Märgise väljastamise süsteem näeb ette, et kõiki märgise saajaid oodatakse kahe aasta pärast järelhindamisele.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!