Põhisisu algus

„Viasati teemapakettide UEFA kampaania“ tingimused

 1. Elisa Teleteenused AS-i (Elisa) ja AS TV Play Baltics turunduskampaania nimetusega „Viasati teemapakettide UEFA kampaania“ (Kampaania) toimub ajavahemikul 16.07.2018 – 7.08.2018.
 2. Kampaania pakkumist saab kasutada Elisa eraisikust klient (edaspidi Klient):
  2.1 kes kasutab Kampaania perioodil punktis 3 kirjeldatud teemapakette Elisa Elamus ja Elisa Klassik teenuse raames (edaspidi Teenused); või
  2.2 kes tellib Kampaania perioodil punktis 3 kirjeldatud teemapakette Elisa Elamus ja Elisa Klassik teenuse raames (edaspidi Teenused); ja
  2.3 kellel 7.08.2018 kell 23:59:59 seisuga oli aktiivne vähemalt üks punktis 3 nimetatud pakettidest; ja
  2.4. kes vastab muudele käesolevates kampaaniatingimustes (edaspidi Kampaaniatingimused) fikseeritud tingimustele ning Kliendile Elisa Elamuse ja Elisa Klassik teenustega liitumiseks esitatavatele eeltingimustele (võlgnevuse puudumine Elisa ees jms).
 3. Kampaania Teenused on:
  3.1. Elisa teemapakett „Viasati Spordikanalid“ ja
  3.2. Elisa teemapakett „Viasati Filmi- ja Spordikanalid“ ja
  3.3. Elisa TV6 HD kanal
 4. Kampaaniaperioodi lõppemise järel loosib Elisa tingimustele vastavate Klientide vahel välja 8 VIP piletit UEFA superkarika finaalmängule Tallinnas, A le Coq staadionil, 15. augustil 2018 ning 8 Cinamoni kino pileti-voucherit väärtuses 30€ voucheri kohta (edaspidi Auhind).
 5. Auhinnad loositakse Kampaania tingimustele vastavate Klientide vahel järgmiselt:
  5.1. Kaks VIP piletit UEFA superkarika finaalmängule klientide vahel, kes liitusid Kampaania perioodil Viasati Spordikanalite või Viasat Filmi- ja Spordikanalite paketiga.
  5.2. Kaks VIP piletit UEFA superkarika finaalmängule klientide vahel, kes kasutasid enne Kampaania perioodi algust Viasati Spordikanalite või Viasat Filmi- ja Spordikanalite paketti.
  5.3. Kaks VIP piletit UEFA superkarika finaalmängule klientide vahel, kes tellisid Kampaania perioodil TV6 HD kanali.
  5.4. Kaks VIP piletit UEFA superkarika finaalmängule klientide vahel, kellel oli tellitud enne Kampaania perioodi algust TV6 HD kanal.
  5.5. Cinamoni pileti-voucherid loositakse lohutusauhinnana välja kõikide Kampaania tingimustele vastavate klientide vahel, kes ei võitnud p5.1 - p5.4 auhindu.
 6. Auhinnaloosis osalevad kõik Kampaania tingimustele vastavad Kliendid ühe häälega, olenemata sellest, mitu paketti neil aktiveeritud on.
 7. Auhinna loosimine toimub juhusliku numbri generaatori abil (Random Number Generator).
 8. Elisa võtab Auhinna võitjaga ühendust telefoni teel hiljemalt 08.08.2018 ning lepib võitjaga kokku Auhinna kättesaamise aja ja koha. Auhinna annab üle AS TV Play Baltics ning selle kättesaamine eeldab seetõttu võitja nime ja kontaktandmete edastamist AS-ile TV Play Baltics.
 9. Kui Elisal ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik võitjale Auhinda kätte toimetada 3 tööpäeva jooksul loosimisest, kaotab võitja õiguse Auhinnale ja Elisal on õigus jätta Auhind välja andmata või korraldada uus loosimine ning anda Auhind välja uue loosi võistjale.
 10. Auhinna kättesaamisel peab võitja oma isiku tõendama isikut tõendava dokumendi alusel, mis on vajalik veendumaks, et Auhind väljastatakse õigele võitjale.
 11. Elisa ei asenda Kampaania korras võidetud Auhinda teist liiki asjaga ega hüvita võitjale Auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui Auhind asendatakse teise samaväärse Auhinnaga Elisa otsusel. Võitja poolt Auhinna kättesaamiseks tehtud kulutusi Elisa ei kompenseeri.
 12. Elisal on õigus teha muudatusi või täpsustusi käesolevates kampaania tingimustes, avalikustades muudetud tingimused Elisa kodulehel www.elisa.ee ja Elisa esindustes. Muudatused jõustuvad alates nende Elisa poolt avalikustamise päevast.
 13. Kampaanias osalemisega annab Klient nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Elisa kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, mis on leitavad siit.
 14. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama