Põhisisu algus

Pretensiooni esitamise kord

Elisa vastutab füüsilisest isikust Kliendile müüdud seadme lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates seadme üleandmisest Kliendile.

Füüsilisest isikust Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Elisa poole. Seadme nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada allkirjastatud seadme pretensioon Elisa müügiesindusse või läbi Elisa kodulehekülje https://www.elisa.ee/et/elisast/kontaktid. Pretensioonis palume  märkida pretensiooni lahendamiseks vajalikud andmed (Kliendi nimi, kontaktnumber, e-posti aadress, aadress, arveldusarve nr, ostukuupäev, ostuarve nr, seadme mudel, IMEI kood ning seadme tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus). Juhul kui Klient ei teavita seadme mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Elisa vastutusest seadme mittevastavuse eest.

Seadmel puuduse ilmnemisel palume lõpetada seadme kasutamine.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Juhul kui Elisa on keeldunud Kliendi pretensiooni lahendamast või Klient ei ole nõus Elisa pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu või kasutades vastavat veebikeskkonda. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel. Samuti on Kliendil õigus pöörduda Harju Maakohtusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama