Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

MiNT arvutis

Tingimused

Mobiilse andmeside tingimused alates 01.01.2020

 1. Liitumistasu Mobiilse andmeside paketiga liitumisel on 2,92 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Mobiilse andmeside paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Kuutasu arvestatakse paketi tellimise või sellest loobumise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Paketivahetuskuul hakkavad uue paketi hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast.
 6. Erandjuhtudel võib arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste eest arveldamine kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 7. Kõikides Mobiilse andmeside pakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G ja 4G mobiilse andmeside sagedusi, olenevalt millist võrku või SIM-kaarti seade toetab.
 8. Mobiilse andmeside pakettide kuutasu hõlmab mobiilse andmeside kasutust Eestis, Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis (edaspidi nimetatud Põhja- ja Baltimaad), Austrias, Belgias, Bulgaarias, Hispaanias, Hollandis, Horvaatias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Luksemburgis, Maltal, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Suurbritannias, Tšehhis, Ungaris (edaspidi nimetatud teistes Euroopa Liidu riigid) ning Lichtensteinis, Islandil ja Fääri saartel.
 9. Mobiilse andmeside pakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused v.a roamingus mobiilne andmeside; MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.
 10. Mobiilse andmeside pakettides on andmete allalaadimise kiirused vastavalt paketile kuni 20Mbit/s (Sotsiaalne ja Operatiivne), kuni 50Mbit/s (Kõrgetasemeline) ja piiramatu (Esmaklassiline).
 11. Elisa mobiilse andmeside pakettides on andmete üleslaadimise kiirused vastavalt paketile kuni 10Mbit/s (Sotsiaalne ja Operatiivne) ja kuni 20Mbit/s (Kõrgetasemeline) ning piiramatu (Esmaklassiline).
 12. Kalendrikuus kasutatav mobiilse andmeside mahu osakaal regiooniti ja riigiti on alljärgnev:
  Sotsiaalses paketis saab kalendrikuus kasutada kokku kuni 10GB mobiilset andmesidet, millest Põhja- ja Baltimaades kuni 10GB ning sellest kuni 8GB saab kasutada teistes Euroopa Liidu riikides, Lichtensteinis, Islandil või Fääri saartel viibides.
  Operatiivses paketis saab kalendrikuus kasutada kokku kuni 30GB mobiilset andmesidet, millest Põhja- ja Baltimaades kuni 30GB ning sellest kuni 12GB saab kasutada teistes Euroopa Liidu riikides, Lichtensteinis, Islandil või Fääri saartel viibides.
  Kõrgetasemelises paketis saab kalendrikuus kasutada kokku kuni 100GB mobiilset andmesidet, millest Põhja- ja Baltimaades kuni 100GB ning sellest kuni 19GB saab kasutada teistes Euroopa Liidu riikides, Lichtensteinis, Islandil, või Fääri saartel viibides.
  Esmaklassilises paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset andmesidet Põhja- ja Baltimaades, sealhulgas kuni 26GB teistes Euroopa Liidu riikides, Lichtensteinis, Islandil, või Fääri saartel viibides.
  Andmeside maht Põhja- ja Baltimaades kehtib vaid Elisa, Telenor’i, Bite ja Tele2 võrkudes.
 13. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist ja edasi tarbimiseks on võimalik mahtu juure tellida otse seadmest või iseteenindusest.
 14. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest ning andmesidemahu täitmisest ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kliendi kontaktnumbrile.
 15. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisa andmemahtu. Loe täpsemalt lisa andmemahu tellimise ja tingimuste kohta siit.
 16. Mobiilse andmeside paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks.
 17. Mobiilse andmeside paketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioritiseerida andmesideühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või andmesidetiteenuste kasutajatele häireid teenuste kasutamisel.
 18. Mobiilse andmeside paketid on mõeldud mobiilse andmeside kasutamiseks. Kui kasutad Mobiilse andmeside SIM-kaarti helistamiseks, maksab tavakõne 0,133 € / minut ning SMSi saatmine 0,083 €.
 19. Mobiilse andmeside paketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketi tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 20. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 21. SotsiaalseOperatiivseKõrgetasemelise ja Esmaklassilise paketi kuutasu sisaldab reisikindlustust kogu maailmas.
  1. Reisikindlustuse poliis jõustub 2 tööpäeva pärast paketiga liitumist.
  2. Kindlustuskaitse kehtib kogu perele juhul, kui reisil viibib vastava poliisi omanik.
  3. Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB, kindlustust vahendab Elisa Eesti AS. Loe täpsemalt reisikindlustuse tingimuste kohta siit.
 22. Hindadele lisandub käibemaks

Mobiilse andmeside tingimused 01.10.2019 - 31.12.2019

 1. Liitumistasu Mobiilse andmeside paketiga liitumisel on 2,92 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Mobiilse andmeside paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Kuutasu arvestatakse paketi tellimise või sellest loobumise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Paketivahetuskuul hakkavad uue paketi hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast.
 6. Erandjuhtudel võib arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste eest arveldamine kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 7. Kõikides Mobiilse andmeside pakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G ja 4G mobiilse andmeside sagedusi, olenevalt millist võrku või SIM-kaarti seade toetab.
 8. Mobiilse andmeside pakettide kuutasu hõlmab mobiilse andmeside kasutust Eestis, Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis (edaspidi nimetatud Põhja- ja Baltimaad), Austrias, Belgias, Bulgaarias, Hispaanias, Hollandis, Horvaatias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Luksemburgis, Maltal, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Suurbritannias, Tšehhis, Ungaris (edaspidi nimetatud teistes Euroopa Liidu riigid) ning Lichtensteinis, Islandil ja Fääri saartel.
 9. Mobiilse andmeside pakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused v.a roamingus mobiilne andmeside; MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.
 10. Mobiilse andmeside pakettides on andmete allalaadimise kiirused vastavalt paketile kuni 20Mbit/s (Sotsiaalne ja Operatiivne), kuni 50Mbit/s (Kõrgetasemeline) ja piiramatu (Esmaklassiline).
 11. Elisa mobiilse andmeside pakettides on andmete üleslaadimise kiirused vastavalt paketile kuni 10Mbit/s (Sotsiaalne ja Operatiivne) ja kuni 20Mbit/s (Kõrgetasemeline) ning piiramatu (Esmaklassiline).
 12. Kalendrikuus kasutatav mobiilse andmeside mahu osakaal regiooniti ja riigiti on alljärgnev:
  Sotsiaalses paketis saab kalendrikuus kasutada kokku kuni 10GB mobiilset andmesidet, millest Põhja- ja Baltimaades kuni 10GB ning sellest kuni 7GB saab kasutada teistes Euroopa Liidu riikides, Lichtensteinis, Islandil või Fääri saartel viibides.
  Operatiivses paketis saab kalendrikuus kasutada kokku kuni 30GB mobiilset andmesidet, millest Põhja- ja Baltimaades kuni 30GB ning sellest kuni 10GB saab kasutada teistes Euroopa Liidu riikides, Lichtensteinis, Islandil või Fääri saartel viibides.
  Kõrgetasemelises paketis saab kalendrikuus kasutada kokku kuni 100GB mobiilset andmesidet, millest Põhja- ja Baltimaades kuni 100GB ning sellest kuni 15GB saab kasutada teistes Euroopa Liidu riikides, Lichtensteinis, Islandil, või Fääri saartel viibides.
  Esmaklassilises paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset andmesidet Põhja- ja Baltimaades, sealhulgas kuni 20GB teistes Euroopa Liidu riikides, Lichtensteinis, Islandil, või Fääri saartel viibides.
  Andmeside maht Põhja- ja Baltimaades kehtib vaid Elisa, Telenor’i, Bite ja Tele2 võrkudes.
 13. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist ja edasi tarbimiseks on võimalik mahtu juure tellida otse seadmest või iseteenindusest.
 14. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest ning andmesidemahu täitmisest ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kliendi kontaktnumbrile.
 15. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisa andmemahtu. Loe täpsemalt lisa andmemahu tellimise ja tingimuste kohta siit.
 16. Mobiilse andmeside paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks.
 17. Mobiilse andmeside paketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioritiseerida andmesideühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või andmesidetiteenuste kasutajatele häireid teenuste kasutamisel.
 18. Mobiilse andmeside paketid on mõeldud mobiilse andmeside kasutamiseks. Kui kasutad Mobiilse andmeside SIM-kaarti helistamiseks, maksab tavakõne 0,133 € / minut ning SMSi saatmine 0,083 €.
 19. Mobiilse andmeside paketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketi tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 20. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 21. Sotsiaalse, Operatiivse, Kõrgetasemelise ja Esmaklassilise paketi kuutasu sisaldab reisikindlustust kogu maailmas.
  1. Reisikindlustuse poliis jõustub 2 tööpäeva pärast paketiga liitumist.
  2. Kindlustuskaitse kehtib kogu perele juhul, kui reisil viibib vastava poliisi omanik.
  3. Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB, kindlustust vahendab Elisa Eesti AS. Loe täpsemalt reisikindlustuse tingimuste kohta siit.
 22. Hindadele lisandub käibemaks.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.