Põhisisu algus
XL või Piiramatu koduinterneti ja mistahes TV-paketiga ROBOT tolmuimeja kaasa!

Pakkumise tingimused

 1. Elisa Teleteenused AS (edaspidi nimetatud kui Elisa) korraldab ajavahemikul 15.01.2019 – 31.03.2020 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega “XL või Piiramatu koduinterneti ja mistahes TV-paketiga ROBOT tolmuimeja kaasa!” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Kampaanias saavad osaleda ja kampaania kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa koduteenuste lepingut ja kes sõlmivad uue Elisa Elamus koduteenuste lepingu aadressile, kus ei ole 3 viimase kuu jooksul olnud kliendil või tema pereliikme nimel Elisa koduteenuste lepingut.
 4. Elisa Koduteenusteks loetakse antud Kampaania raames nii Elisa televisiooni-, interneti- kui ka telefoniteenust.
 5. Kampaania pakkumine kehtib üksnes juhul, kui Klient liitub 24-ks kuuks Elisa TV teenusega ja tellib lisaks kas Piiramatu koduinterneti paketi või XL interneti paketi (Teenusleping).
 6. Robottolmuimeja saamiseks sõlmitakse Elisa ja Kliendi vahel tähtajaline müügileping (edaspidi Tähtajaline Müügileping), millega Elisa müüb osamaksetega ning 100% osamakse soodustusega (edaspidi Soodustus) ROBOTTOLMUIMEJA XIAOMI (edaspidi Seade) Kliendile.
 7. Tähtajalise Müügilepingu sõlmimise tingimuseks on Teenuslepingus nimetatud XL interneti või Piiramatu koduinterneti ning televisiooniteenuse teenuspaketi tarbimine Teenuslepingus nimetatud teenuse tarbimise aadressil 24 kuu jooksul Tähtajalise Müügilepingu sõlmimisest.
 8. Klient saab kampaania pakkumist kasutada üksnes siis, kui kliendil puuduvad võlgnevused Elisa või Elisa Eesti ees.
 9. Juhul, kui Klient ei tarbi XL interneti või Piiramatu koduinterneti ning televisiooniteenuse teenuspaketti 24 kuu vältel ning ütleb Teenuslepingu enne 24 kuu möödumist korraliselt üles, (sh kolimisel teenuse tarbimise aadressile, kus ei ole võimalik jätkata Teenuslepingus nimetatud televisiooniteenuse põhiteenuse tarbimist), peatab teenuse tarbimise, vormistab selle ümber teise isiku nimele (v.a üldõigusjärgluse korras), vahetab teenuse mõne muu teenuse vastu või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Klient tasuma Elisale leppetrahvi summas 299 eurot, Soodustus kaotab kehtivuse ning Klient kohustub tasuma veel tasumata soodustuseta osamaksed. Leppetrahvi suurus väheneb kuupõhiselt proportsionaalselt Lepingu täitmise ajavahemiku võrra.
 10. Juhul, kui Elisa kasutab elektroonilise side seadusest tulenevat õigust ja muudab Tähtajalise kohustuse ajal ühepoolselt Teenuslepingu tingimusi ning muudatus puudutab Klienti, siis Kliendil on õigus Teenusleping ennetähtaegselt korraliselt üles öelda leppetrahvi maksmata. Teenuslepingu korralisel üles ütlemisel tingimuste ühepoolse muutmise tõttu Tähtajalise Müügilepingu kehtivuse ajal Soodustus kaotab kehtivuse ning Klient kohustub tasuma veel tasumata soodustuseta osamaksed.
 11. Klient saab kasutada ühte Koduteenuse soodustust korraga.
 12. Juhul, kui Klient soovib tähtajalise Teenuselepingu ajal muuta Koduteenuse tarbimise aadressi, siis tuleb selleks esitada Elisale allkirjastatud sooviavaldus. Juhul, kui kliendi poolt soovitud aadressil ei ole võimalik Elisa Elamus Koduteenuseid pakkuda, siis Kliendil ei ole õigust nõuda ega Elisal ei ole kohustus pakkuda Kampaaniaga seoses kliendi poolt soovitud aadressil Koduteenust. Eelkirjeldatud juhul Teenusleping lõppeb ja soodustus kaotab kehtivuse ning Klient kohustub tasuma Elisale leppetrahvi summas 299 eurot ning Seadme jääkväärtuse, mis võrdub Seadme tavahind (299 eurot) jagatuna proportsionaalselt Tähtajalise kohustusega.
 13. Kampaania raames transporditakse robottolmuimeja tasuta koduteenuste tarbimise aadressile.
 14. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui klient on allkirjastanud Teenuslepingu.
 15. Elisal on õigus kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud korras.
 16. Elisal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 17. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!