Põhisisu algus
Kaabelinterneti teenuspakettide tingimused
 1. Kaabelinterneti teenuspaketid „Internet S“, „Internet S 15/15“, „Internet M“, „Internet M 50/50“, „Internet L“, „Internet L 150/150“, „Internet XL“, „Internet XL 500/500“, „Internet XXL 1000/1000“ (edaspidi Teenuspakett) on kuutasulised paketid.
 2. Teenuspaketi kuutasu arvestatakse Teenuspaketiga liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab teenuse võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 3. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 4. Teenuspaketiga tagab Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa) lõpp-punktis teenuse osutamise 1 (ühele) terminalseadmele (kaabelmodem).
 5. Teenuse tarbimiseks on vaja võrguga ühilduvat kaabelmodemit, mille väljastab Elisa. Elisa ei vastuta teenuse toimimise eest kliendi enda seadmega, mida pole väljastanud Elisa.
 6. Teenuspaketis on andmete allalaadimise kiirused vastavalt paketile:
  1. kuni 15Mbit/s – „Internet S“ ja „Internet S 15/15“
  2. kuni 50Mbit/s – „Internet M“ ja „Internet M 50/50“
  3. kuni 150Mbit/s – „Internet L“ ja „Internet L 150/150“
  4. kuni 500Mbit/s – „Internet XL“ ja „Internet XL 500/500“
  5. kuni 1Gbit/s – „Internet XXL 1000/1000“
 7. Teenuspaketis on andmete üleslaadimise kiirused vastavalt paketile:
  1. kuni 3Mbit/s – „Internet S“
  2. kuni 10Mbit/s – „Internet M“
  3. kuni 15Mbit/s – „Internet S 15/15“
  4. kuni 20Mbit/s – „Internet L“
  5. kuni 50Mbit/s – „Internet M 50/50“ ja „Internet XL“
  6. kuni 150Mbit/s – „Internet L 150/150“
  7. kuni 500Mbit/s – „Internet XL 500/500“
  8. kuni 1Gbit/s – „Internet XXL 1000/1000“
 8. Teenuspaketi keskmised kiirused sõltuvad valitud Teenuspaketist. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 9. Kaabelinterneti teenusega kaasneva IP aadressi tüüp on väline, dünaamiline.
 10. Teenuspaketis saab kalendrikuus kasutada piiramatus mahus internetti.
 11. Teenuspakett ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel.
 12. Teenuspakett ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriseerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad kaabel- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele häireid teenuste kasutamisel.
 13. Kaabelinterneti teenuseid on keelatud müüa edasi kolmandatele isikutele.
 14. Teenuspaketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nendele tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 15. Elisal on õigus Teenuspaketi tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!