Põhisisu algus
Elisa Privaatsuspoliitika

Elisa prioriteediks on tagada vastutustundlik ning andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest lähtuv isikuandmete töötlus.

Elisas peame väga oluliseks, et kõikide meie klientide isikuandmed oleksid alati maksimaalselt kaitstud, sest just konfidentsiaalsus on meie jaoks esmase tähtsusega.

Elisa eesmärgiks on tagada lõimitud ja läbipaistev andmekaitse, et olla klientidele teenuse osutamisel usaldusväärseks ja klientide õigusi austavaks partneriks.

Klientide isikuandmeid töödeldes järgime andmekaitse üldmäärust, Eesti seadusi, ametiasutuste korraldusi ja juhiseid ning andmetöötluse häid tavasid.

Elisa rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes infoturbe parimatest praktikatest.

Elisa jaoks on oluline tagada kliendile võimalus kasutada digitaalseid teenuseid ja toimida digiühiskonnas turvaliselt. Meie digitaalse vastutuse nurgakivideks on andmeturve, turvalised ja takistusteta teenused.

Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa Eesti AS isikuandmete töötlemise põhimõtetele.


ELISA PRIVACY POLICY

The priority of Elisa is to guarantee processing that is responsible and is based on the interests, rights and freedoms of the data subject.

We at Elisa deem in vital to ensure permanent maximum protection of personal details of all our clients, because confidentiality is of utmost importance to us.

Elisa aims to ensure integrated and transparent data protection in order to provide services as a reliable partners, respecting client rights.

We process personal details of our clients in compliance with the General Data Protection Regulation, Estonian laws, decrees and guidelines issued by authorities and the best practices of data processing.

Elisa applies organisational, physical and information technology security measures to protect personal details relying on the best practices of information security.

It is important for Elisa to ensure that each client has opportunities to use digital services and safely function in the digital society. The cornerstones of our digital responsibility are data security and safe and unobstructed services.

Elisa processes personal details in accordance with the Principles of processing of personal details by Elisa Eesti AS.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!