Põhisisu algus
„Viaplay 2021“ pakkumise tingimused
 1. AS-i Elisa Teleteenused (edaspidi Elisa) kampaania „Viaplay 2021“ (edaspidi Kampaania) raames on:
  1. kuutasuline teenus „Huub+Viaplay“* (edaspidi Pakett 1) uuele tellijale Pakett 1 tellimisele järgneva kuu lõpuni (edaspidi Soodusperiood) kuutasuga 2,99€/kuus (edaspidi Soodustus), tavahind 10,99 €/kuus.
  2. kuutasuline teenus „Viaplay“ (edaspidi Pakett 2) uuele tellijale Pakett 2 tellimisele järgneva kuu lõpuni (edaspidi Soodusperiood) kuutasuga 0€/kuus (edaspidi Soodustus), tavahind 9,99 €/kuus.
 2. Kampaania kestab 30.08.2021 – 31.10.2021 (edaspidi Kampaaniaperiood).
 3. Kampaaniapakkumist saab kasutada Elisa uus või olemasolev eraisikust Elisa TV-teenuste klient (edaspidi Klient), kes ei oma Paketi tellimise hetkel Elisa ja Elisa Eesti AS ees võlgnevust.
 4. Soodusperioodi lõppemisel ei lõpe Kampaaniaperioodil aktiveeritud Pakett ning Paketile rakendub alates Soodusperioodi lõppemisest hinnakirjajärgne kuutasu Huub+Viaplay 10,99 €/kuus ja Viaplay 9,99 €/kuus.
 5. Juhul, kui Klient lõpetab Soodusperioodil Paketi kasutamise, ning soovib seejärel Kampaaniaperioodil uuesti Paketiga liituda, siis Paketi teistkordsel tellimisel enam Soodustus ei rakendu v.a juhul kui Klient Soodustuse kehtivuse ajal vahetab Pakett 2 paketi Pakett 1 vastu. Soodusperiood sel juhul ei pikene.
 6. Paketist loobumine (sh Soodusperioodil) on teenuse muudatus, millele rakendub teenuse muudatuse tasu 2 (kaks) eurot.
 7. Soodusperiood ei pikene, kui Klient Soodusperioodil teenuse osutamise lepingut piirab või Kliendi teenuseid piiratakse vastavalt üldtingimustes ettenähtud korrale.
 8. Elisal on õigus kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimustes (https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/mobiilside-teenused/ELISA_TEENUSTE_KASUTAMISE_ULDTINGIMUSED.pdf) sätestatud korras.
 9. Elisal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 10. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul pakkumise tingimuste eesti- ja võrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 11. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!