Põhisisu algus
Kampaania "Elisa Koduinternet pooleks aastaks 9,99€!" tingimused
 1. Elisa Teleteenused AS (edaspidi nimetatud kui Elisa) korraldab ajavahemikul 14.06.2020 – 15.07.2021 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega “Elisa Koduinternet pooleks aastaks 9,99€!” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Kampaanias saavad osaleda ja Kampaania kehtib üksnes eraisikustklientidele (edaspidi Klient), kes sõlmivad uue Elisa Koduinterneti lepingu aadressile, kus ei ole 3 viimase kuu jooksul olnud Kliendi- või tema pereliikme nimel Elisa Koduteenuste
 4. Elisa Koduteenusteks loetakseantud Kampaania raames nii Elisa televisiooni-, interneti- kui ka telefoniteenust.
 5. Elisa Koduinternetiks loetakse antud Kampaania raames teenuspakette Praktiline Koduinternet ja Internet M
 6. Klient saab Kampaania pakkumist kasutada üksnes siis, kui:
  1. Klient sõlmib käesolevate tingimuste punkti 3. kohaselt Kliendi- ja Teenuste osutamise lepingu Elisa Koduinterneti kasutamiseks;
  2. Kliendil puuduvad võlgnevused Elisa või Elisa Eesti AS ees;
  3. Soovitud tarbimise aadressil (edaspidi Liituv aadress) on Elisa Koduinternetiga liitumine tehniliselt võimalik.
 7. Kampaania pakkumisega liitunud Klient saab Elisa Koduteenustega liitumisel valitud Elisa Koduinterneti Hinnakirjajärgse põhipaketi pooleks aastaks hinnaga 9,99€ (edaspidi Soodustus).
 8. Liitudes Elisa Koduinternetiga Kampaania perioodil Elisa iseteeninduses tuleb Soodustuse saamiseks kasutada sooduskoodi NET999
 9. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa Koduteenuste liitumispakkumistega.
 10. Kampaaniapakkumist ei saa kasutada Klient, kes Kampaania perioodil muudab tarbimise aadressi ja sõlmib sellest tulenevalt uue Elisa Koduinterneti lepingu uuele teenuse tarbimise aadressile.
 11. Soodustus kaotab kehtivuse ja ei kandu üle, kui Klient Soodusperioodi jooksul Elisa Koduinterneti paketti muudab.
 12. Soodustus kaotab kehtivuse ja ei kandu üle, kui Soodustusega lepingule vormistatakse omanikuvahetus.
 13. Juhul, kui Klient Soodusperioodi ajal peatab Elisa Koduinterneti lepingu või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus katkeb.
 14. Juhul, kui Klient soovib Soodustuse ajal muuta Elisa Koduinterneti tarbimise aadressi, siis tuleb selleks esitada Elisale allkirjastatud sooviavaldus. Juhul, kui kliendi poolt soovitud aadressil ei ole võimalik Elisa Koduinternetti pakkuda, siis Kliendil ei ole õigust nõuda ega Elisal ei ole kohustus pakkuda Kampaaniaga seoses kliendi poolt soovitud aadressil Elisa Koduinternetti. Eelkirjeldatud juhul Elisa Koduinterneti leping lõppeb ja Soodustus kaotab kehtivuse.
 15. Soodusperioodi lõppemisel ei lõpe teenuse osutamise leping ning tellitud Paketile hakkab kehtima hinnakirjajärgne tasu.
 16. Teenuse paigalduskulusid, tarbimiseks vajalikke seadmeid ja lisateenuseid (nt valikkanalid, teemapaketid, salvestamine jne) ning liitumise tasu (nt eramud) arvestatakse vastavalt Elisa Hinnakirjale.
 17. Kampaaniaga liitumisel võetud kohustused (sh seadmete rendi/ osamakse lepingutest tulenevad tähtajalised kohustused) tuleb lõpuni kanda.
 18. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Kliendi- ja Teenuste osutamise lepingu Elisa Koduinterneti kasutamiseks
 19. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimustes(https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/teleteenused/Elisa_Teleteenused_AS_teenuste_kasutamise_uldtingimused_alates_15.01.2019.pdf) sätestatud korras.
 20. Võimalike mitmetimõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 21. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 22. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmetetöötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja HuubMine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama