Põhisisu algus
„Huub 1 euroga" pakkumise tingimused
 1. AS-i Elisa Teleteenused (edaspidi Elisa) kampaania „Huub 1 euroga“ (edaspidi Kampaania) raames on kuutasuline teenus Huub (edaspidi Teenus) uuele tellijale Teenuse tellimisele järgneva kuu lõpuni kuutasuga 1€/kuus.
 2. Kampaania kestab 01.10.2020 – 15.11.2020 (edaspidi Kampaaniaperiood).
 3. Kampaaniaperioodil tellides kehtib Teenusele soodus kuutasu 1€/kuus (edaspidi Soodustus) kuni Teenuse tellimisele järgneva kuu lõpuni (edaspidi Soodusperiood).
 4. Kampaaniapakkumist saab kasutada Elisa uus või olemasolev eraisikust Elisa Elamus TV kaabelteenuste klient (edaspidi Klient):
  1. kelle teenuse tarbimise aadressil on Elisa Elamuse TV teenus tehniliselt võimalik;
  2. kes ei oma Teenuse tellimise hetkel Elisa ees võlgnevust;
  3. kes ei ole kasutanud Teenust eelneva 1 (ühe) kalendrikuu jooksul.
 5. Teenuse tellimine on võimalik vaid läbi elisa.ee iseteeninduskeskkonna sisestades Teenuse tellimisel sooduskoodi HUUB2020. Kui Klient sooduskoodi ei sisesta, siis kampaaniapakkumine ei rakendu!
 6. Soodusperioodi lõppemisel ei lõpe Kampaaniaperioodil aktiveeritud Teenus ning Teenusele rakendub alates Soodusperioodi lõppemisest hinnakirjajärgne kuutasu 2,99 €/kuus.
 7. Juhul, kui Klient lõpetab Kampaaniaperioodil tellitud Teenuse kasutamise, ning soovib seejärel Kampaaniaperioodil uuesti Teenusega liituda, siis Teenuse teistkordsel tellimisel enam Soodustus ei rakendu.
 8. Teenusest loobumine (sh Kampaaniaperioodil) on teenuse muudatus, millele rakendub teenuse muudatuse tasu 2 (kaks) eurot.
 9. Soodustus ei pikene, kui Klient teenuse osutamise lepingut piirab või Kliendi teenuseid piiratakse vastavalt Üldtingimustes ettenähtud korrale.
 10. Kampaania ei kehti piiratud teenuse osutamise lepingu taasaktiveerimisel ega kolimisel, kui Kliendil oli eelnevalt Teenus olemas.
 11. Soodustust kasutavad Kliendid kinnitavad, et on tutvunud Teenuse hinnakirjaga, mis on leitav Elisa veebilehel, ja on teadlikud, et Soodustus kehtib vaid tellitud Teenusele. Ülejäänud teenustele kehtib Elisa hinnakirjajärgne hind.
 12. Elisal on õigus kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimustes (https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/teleteenused/Elisa_Teleteenused_AS_teenuste_kasutamise_uldtingimused_alates_15.01.2019.pdf) sätestatud korras.
 13. Elisal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 14. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!