Põhisisu algus

„Liitu TV3 spordikanalite teemapaketiga“ loosimise tingimused

Loosimises osalevad kõik erakliendid, kellel on loosimise hetkel AS-iga Elisa Teleteenused leping TV3 spordikanalid või TV3 filmi- ja spordikanalid teemapakettide kasutamiseks ning kes ei oma loosimise hetkel võlgnevust AS-i Elisa Teleteenused ees.

Auhinnad: 1 (üks) Sony 55“ UHD teler, üks (1) Sony Playstation 4 ja üks (1) FIFA2020 videomäng

 • Loosimine viiakse läbi AS-i Elisa Teleteenused (edaspidi Korraldaja) poolt 2020. aasta 27. juulil.
 • Loosimises osalevad vaid ja ainult need Korraldaja kliendid, kes loosimise hetkel omavad aktiivset TV3 spordikanalite või TV3 filmi- ja spordikanalite teemapaketi lepingut. Loosimises ei osale kliendid, kelle TV3 teemapaketi leping on peatatud kliendi soovil või võlgnevuse tõttu.
 • Võitja avalikustatakse loosimisele järgneval 2 (teisel) tööpäeval Korraldaja kodulehel.
 • Auhinna võitjaga (edaspidi Võitja) võetakse ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates sellest, kui Võitja nimi on avalikustatud Korraldaja kodulehel.
 • Juhul kui Võitjaga ei saada telefoni või e-posti teel (telefoninumber ja/või e-post on muutunud ja Korraldajat ei ole uutest kontaktandmetest teavitatud) või Facebooki vahendusel ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul, loetakse vastav Võitja Auhinnast loobunuks ja ta ei oma õigust nõuda Korraldajalt Auhinda ega kompensatsiooni.
 • Võitja saab Auhinna isiklikult kätte Korraldaja aadressil Sõpruse pst 145, Tallinn. Erandkorras ja kokkuleppel Võitjaga saadetakse Auhind Eesti piires Võitjale kullerteenusega. Võitja peab auhinna kättesaamiseks esitama Korraldajale või kullerteenuse osutajale isikut tõendava dokumendi. Isikut tõendava dokumendi mitteesitamisel on Korraldajal õigus Auhinna üleandmisest keelduda ning kui Võitja ühe kuu jooksul alates võidust teadasaamisest isikut tõendavat dokumenti ei esita, siis loetakse vastav Võitja Auhinnast loobunuks ja ta ei oma õigust nõuda Korraldajalt Auhinda ega kompensatsiooni.
 • Auhinna vastuvõtmisega annab Võitja loa kasutada oma nime ning temast Auhinna vastuvõtmisel tehtud fotot Korraldaja kodulehel ning sotsiaalmeedias.
 • Korraldaja ei anna Auhindadele müügigarantiid. Müügigarantii andja andmed leiab Võitja Auhinna üleandmisel Korraldaja ja Võitja vahel vormistatavast üleandmise-vastuvõtmise aktist.
 • Auhinda ei asendata Võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga (välja arvatud juhul, kui Korraldaja otsustab teisiti) ja Auhinna maksumust ei hüvitata Võitjale rahas.
 • Kui Võitja 1 (ühe) kuu jooksul alates võidust teadasaamisest ei tule Auhinnale järele ega teavita Korraldajat aadressist, kuhu Auhind saata, loetakse ta Auhinnast loobunuks.
 • Kampaaniast ei saa osa võtta Korraldaja ja kampaania korraldamisega seotud agentuuride töötajad ja nende pereliikmed.
 • Lisainformatsiooni loosimise tingimuste kohta saab Korraldaja kliendiinfo telefonil 6 600 600.
 • Loosimisega seotud pretensioone on võimalik esitada Korraldaja klienditeenindustes, kirja teel aadressil Sõpruse pst 145, Tallinn ja e-posti teel aadressil info@elisa.ee. Korraldaja vastab pöördumisele 15 kalendripäeva jooksul.
 • Korraldajale kuulub õigus teha käesolevates kampaaniatingimustes muudatusi.
 • Korraldajal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu tõttu.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!