Põhisisu algus
Kampaania "Saab ka suvilast" tingimused
 1. Kampaania "Saab ka suvilast" (edaspidi Kampaania) korraldajaks on Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa).
 2. Kampaania kestab 03.06 – 15.07.2020.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Elisa poolt käesolevate tingimustega ning Kampaania reklaam- ja lisamaterjalides märgitud tingimustega, mis on kõigile Kampaanias osalejatele täitmiseks kohustuslikud.
 4. Kampaanias saavad osaleda kõik Elisa uued ja olemasolevad juriidilisest isikust kliendid (edaspidi Kampaanias osalejad), kes enne 15.07.2020 (k.a.) teevad uue liitumise Kaugtöö pakett 19-sse, mille kuutasu on 18,99€ (lisandub käibemaks). Kaugtöö pakett 19 sisaldab piiramatuid üles- ja allalaadimiskiiruseid ning andmemahtu.
 5. Kampaanias osalejad saavad uue liitumisega tasuta (100 %-lise soodushinnaga) kaasa taskuruuteri Huawei E5567-320 4G CAT4, tavaväärtusega 59 € (tooduna koos käibemaksuga). Taskuruuteri üleandmise eelduseks on 4-kuulise soodushinnaga vara müügilepingu (edaspidi Müügilepingu) sõlmimine kliendi poolt.
 6. Kaugtöö pakett 7 ja Kaugtöö pakett 10 ei osale soodushinnaga taskuruuteri Kampaanias.
 7. Soodustust ei pakuta või soodustus kaotab kehtivuse juhul, kui
  1. kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud kampaania reegleid ja tingimusi ning muid Elisa kehtestatud (sh Elisaga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade sh Müügilepingu) tingimusi;
  2. lõppeb kampaanias osaleja poolt Elisaga sõlmitud liitumisleping, mis on soodustusega seotud, kampaanias osaleja vahetab paketti, lõpetab liidesed, samuti kampaaniaga seotud seadme kasutamise lõpetamisel (sh omanikuvahetuse korral).
  3. kampaanias osaleja finantsseisund või finantskäitumine ei vasta Elisa krediidinõuetele.
 8. Kui kampaaniaga seotud liitumisleping lõpeb või lõpetatakse Kampaaniatingimuste p. 7.1. või 7.2. alusel, tuleb kliendil tasuda Elisale käsitlustasu vastavalt Müügilepingu sätestatule.
 9. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa kodulehe vahendusel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama