Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Millises keskkonnas sa veebi kaudu TV-d saad vaadata, sõltub sellest, millise TV-teenuse kasutaja sa oled.
Uus Elisa Elamus Liitumised alates 10.08.2021 Mine vaatama
Vanemad TV-teenused Liitumised enne 10.08.2021 Mine vaatama
Muretute äripakettide tingimused
 1. Liitumistasu Muretu Äripaketiga 1 2022, Muretu Äripaketiga 2 2022, Muretu Äripaketiga 3 2022, Muretu Äripaketiga 4 2022, Muretu Äripaketiga 5 2022 (edaspidi Muretu Äripaketiga) on 2,92 € (kaks koma üheksakümmend kaks eurot v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Muretud Äripaketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Muretute Äripakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi Muretu Äripaketi vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS + MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Muretutes Äripakettides sisalduv internetimaht välismaal (roaming-andmeside) hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.
 6. Vahetades olemasoleva Muretu Äripaketi kõnepaketi või muu nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS + MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Paketivahetusel kõnepaketiks arvestatakse Nutipaketi alusel tarbitud Eesti-sisene internet paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 1,9 €/MB.
 7. Muretute Äripakettidega paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu internet välismaal hinnastatakse Muretute Äripakettide tingimustest lähtuvalt. Paketivahetuse järgselt kasutatud internet välismaal hinnastatakse uue paketi tingimustest lähtuvalt.
 8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 9. Kõikides Muretutes Äripakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab. Samuti on antud pakettides avatud VoLTE (Kõne üle 4G võrgu) ja VoWifi (kõne üle Wifi võrgu) võimekus, mille kasutamise eelduseks on eelmainitud tehnoloogiat toetav seade ja SIM-kaart.
 10. Muretute Äripakettide kuutasu sisaldab kõneminuteid välismaal ning Eestis viibides, aga mitte Eestist välismaale helistamiseks järgnevalt:
  Muretu Äripakett 1 2022 – 1000 minutit
  Muretu Äripakett 2 2022 – 1500 minutit
  Muretu Äripakett 3 2022 – 2000 minutit
  Muretu Äripakett 4 2022 – 3000 minutit
  Muretu Äripakett 5 2022 – 4000 minutit
  Kõneminuteid saab kasutada:
  1. Eestis Eesti operaatorite vahel
  2. kõnede vastuvõtmiseks välismaal viibides juhul, kui kõnealuse paketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
  3. väljahelistamiseks välismaal viibides juhul, kui kõnealuse paketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele paketi kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  4. Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev kõneminut välismaal viibides (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel) vastaval hinnakirjale.
  5. Eestis viibides maksab ületatav kõneminut 0,01€/min
 11. Muretute Äripakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil sõnumeid (SMS + MMS) välismaal ning Eestis viibides, aga mitte Eestist välismaale saatmiseks järgnevalt:
  Muretu Äripakett 1 2022 – 1000 tk
  Muretu Äripakett 2 2022 – 1500 tk
  Muretu Äripakett 3 2022 – 2000 tk
  Muretu Äripakett 4 2022 – 3000 tk
  Muretu Äripakett 5 2022 – 4000 tk
  Kõneminuteid saab kasutada:
  1. sõnumite (SMS + MMS) vastuvõtmiseks välismaal viibides juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
  2. sõnumite (SMS + MMS) saatmiseks välismaal viibides juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  3. Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev välismaal viibides (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel) vastavalt hinnakirjale.
  4. 11.4 Eestis viibides maksab ületatav saadetav SMS 0,03 €/tk ning vastuvõetav ja saadetav MMS 0,27€/100kb
 12. Muretute Äripakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil kõneminuteid ja sõnumeid (SMS + MMS) rahvusvaheliseks suhtluseks Eestist välismaale: helistatakse või saadetakse sõnum (SMS + MMS) Eestist välismaa suunakoodiga numbrile, mis kasutab Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori teenuseid.
  Muretute Äripakettide kuutasu sisaldab antud kõneminuteid ja sõnumeid (SMS + MMS) järgnevalt:
  Muretu Äripakett 1 – 100 min, 100 tk
  Muretu Äripakett 2 – 200 min, 200 tk
  Muretu Äripakett 3 – 200 min, 200 tk
  Muretu Äripakett 4 – 200 min, 200 tk
  Muretu Äripakett 5 – 300 min, 300 tk
  Kuutasus sisalduvate mahtude täitumisel maksab iga järgnev kõneminut, SMS ja MMS vastavalt kehtivale hinnakirjale
 13. Muretutes Äripakettides sisalduvate kõnede, sõnumite (SMS + MMS) mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või teistest eelmainitud riikidest (Norra, Liechtenstein, Island, Fääri saared) välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).
 14. Muretutes Äripakettides on interneti kiirus (andmete alla- ja üleslaadimise kiirused) nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatu. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
  Kalendrikuus kasutatav internetimaht on järgnev:
  Muretu Äripakett 1 2022 – kalendrikuus saab kasutada kokku 11 GB mobiilset internetti  Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel ja Norras;
  Muretu Äripakett 2 2022 – kalendrikuus saab kasutada kokku 25 GB mobiilset internetti, millest Põhja- ja Baltimaades (Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis)  kuni 25 GB ja sellest kuni 20 GB saab kasutada väljaspool Põhja- ja Baltimaid – Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Muretu Äripakett 3 2022 – kalendrikuus saab kasutada kokku 45 GB mobiilset internetti, millest Põhja- ja Baltimaades (Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis)  kuni 45 GB ja sellest kuni 29 GB saab kasutada väljaspool Põhja- ja Baltimaid – Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Muretu Äripakett 4 2022 – kalendrikuus saab kasutada kokku 60 GB mobiilset internetti, millest Põhja- ja Baltimaades (Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis) kuni 60 GB ja sellest kuni 35 GB saab kasutada väljaspool Põhja- ja Baltimaid Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel;
  Muretu Äripakett 5 2022 – kalendrikuus  saab kasutada kokku piiramatult mobiilset internetti Põhja- ja Baltimaades (Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis). Väljaspool Põhja- ja Baltimaid – Euroopa Liidu riikides, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel saab kasutada kuni 47 GB mobiilset internetti;
  Muretu Äripakett 5 2022 mobiilse interneti piiramatu maht sisaldub kuutasus vaid juhul kui internetti kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile’i võrgus, Lätis ning Leedus Bite ja Tele2 võrgus, Rootsis Telenor’i ja Tele2 võrgus, Norras ja Taanis Telenor’i võrgus. Muretus Äripaketis 5 2022 ei ole võimalik paketipõhist piiramatut mobiilse interneti mahtu tarbida teiste, eelpool nimetamata, operaatorite võrkudes.
 15. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine internetimaht täitub, piiratakse mobiilse interneti kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud internetimahtu on võimalik jälgida Elisa iseteeninduses.
 16. Elisa teavitab klienti lähenevast internetimahu täitumisest ning täitunud internetimahust ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 17. Internetimahu täitumisel on võimalik juurde tellida paketipõhist lisamahtu Eestis ja välismaal otse seadmest või iseteenindusest.
 18. Internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase välisoperaatorite interneti, kõne ja sõnumite hinnakirja alusel.
 19. Muretute Äripakettide pakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides käesolevates tingimustes nimetamata riikides; internetipiletite tellimine välismaal; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMSid.
 20. Muretud Äripaketid sisaldavad tasuta Mobiil-ID-d (tavahind 0,83 €). Loe täpsemalt Mobiil-ID tingimuste kohta siit.
 21. Muretu Äripakett 2 2022; Muretu Äripakett 3 2022; Muretu Äripakett 4 2022; Muretu Äripakett 5 2022 kuutasu sisaldab reisikindlustust kogu maailmas.
  1. Reisikindlustuse poliis jõustub 48 tunni pärast peale paketiga liitumust.
  2. Kindlustuskaitse kehtib kogu perele juhul, kui reisil viibib vastava poliisi omanik.
  3. Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB, kindlustust vahendab Elisa Eesti AS. Loe täpsemalt reisikindlustuse tingimuste kohta siit.
 22. Elisa eeldab, et klient kasutab nutipakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette füüsilisest isikust klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 23. Muretud Äripaketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid internetisessioone.
 24. Muretud Äripaketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M-meetodil (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine).
 25. Muretud Äripaketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad internetisessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 26. Muretute Äripakettide kasutamisel kohustub klient järgima lisaks käesolevatele paketi tingimustele ka RLAH pakettide tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin, Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siinning Elisa poolt kohaldatavaid Roaming-teenuste mõistliku kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 27. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 28. Käesolevatele “Muretu Äripakett” pakettide tingimustele rakendub soodustusena kliendi paketi jaehinna suhtes automaatselt kohalduv allahindluse garantii, mille kohaselt Euroopa Liidu määrustel (EL) nr 531/2012, (EL) nr 2017/920 ja (EL) 2016/2286 ning nendega seonduvatel Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktidel (Euroopa Liidu rändlusteenuste regulatsioonil) põhineva regulatiivse maksimaalse hulgihinna määra alanemise korral, lisatakse uue hulgihinna kohaldumise kuupäevast arvates Elisa poolt vastavasse paketti regulatiivsete määrade saavutamiseks vajalikus mahus internetimahtu või rakendatakse regulatiivse maksimaalse hulgihinna alanemise võrra kliendi paketi jaehinnale vastavas summas allahindlust, mis kummalgi juhul kehtib kuni Elisa poolt õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras paketitingimuste muutmiseni.
 29. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.