Põhisisu algus
Elisa Tulemüüri teenuse tingimused
 1. Teenuse sisu
  1. Käesolevad Elisa Tulemüüri teenuse tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad tulemüüriteenuse (edaspidi Teenus) osutamist Elisa poolt juriidilisest isikust kliendile (edaspidi Klient).
  2. Teenusega saab Klient enda kasutusse tulemüüriseadme (edaspidi Seade) interneti ja Kliendi kontori vms asukoha vahelise andmesideliikluse analüüsimiseks, et tõrjuda küberründeid (sh botnet-rünnakud, veebiohud, pahavarad, õngitsuskirjad) Kliendi IT-süsteemide vastu.
  3. Vastava paketivaliku korral on Kliendil võimalik kasutada lisaks VPN-lahendust, mis võimaldab Kliendi kasutajatel pääseda avalikust internetist turvaliselt ligi Kliendi sisevõrgus asuvatele ressurssidele.
  4. Elisa tarnib ja paigaldab Seadme Kliendiga kokkulepitud asukohta ning konfigureerib Seadme vastavalt Kliendi vajadustele, et tagada Kliendi sisevõrgu turvalisus ning võimaldada lõppkasutajatel VPN-ühenduse kasutamine.
  5. Seadet haldab, hooldab ja seadistab üksnes Elisa. Seadme riketest või tõrgetest Teenuse osutamisel kohustub Klient viivitamatult teavitama Elisat.
  6. Teenust osutatakse sellises ulatuses, mahus ja kvaliteedis nagu võimaldavad Seadme omadused ja funktsionaalsused. Elisa ei vastuta Teenuse raames tõrjutud ja tõrjumata jäetud küberrünnakute või nende tagajärgede eest. Elisa ei teavita ega võta vastu teavitusi turvaintsidentidest ega osale ühelgi viisil turvaintsidentide lahendamisel. Elisa ei jälgi Kliendi sisevõrgu ja interneti vahelist andmesideliiklust ega reageeri anomaaliatele.
 2. Elisa kohustused
  1. Elisa tagab Teenuse osana Seadme tarkvara uuendamise, seadistuse varukoopiate tegemise ja Seadme monitoorimise, et veenduda Seadme toimimises.
  2. Elisa osutab Kliendile Teenust Kliendi pöördumise alusel vahetult ja kaughalduse teel.
 3. Kliendi kohustused
  1. Klient kohustub andma Elisale Teenuse osutamiseks (Seadme konfiguratsioon, võrgu- ja tarkvaraseadistused, VPN-kontode haldus, portide suunamine jne) vajalikud õigused ja ligipääsud.
  2. Klient kohustub talle väljastatud paroole turvaliselt hoidma, sh väljastatud paroolid esimesel võimaluse muutma ning hiljem neid regulaarselt vahetama.
  3. Klient vastutab kõikide kasutajanimede ja paroolide kasutamisest või väärkasutamisest tulenevate tagajärgede ja kahjude eest.
  4. Klient vastutab Teenuse kasutamiseks vajaliku internetiühenduse olemasolu eest.
 4. Klienditugi ja teenustase
  1. Teenuse tuge pakutakse äriklienditeeninduses, mille kontaktid on leitavad Elisa kodulehel elisa.ee.
  2. Elisa äriklienditeenindus võtab Teenusega seotud pöördumisi vastu ja lahendab pöördumisi vastavalt Elisa kodulehel elisa.ee märgitud kellaaegadel.
  3. Pöördumised, sh rikked, lahendatakse hiljemalt pöördumisele järgneva tööpäeva lõpuks.
 5. Teenuse tasu
  1. Tulemüüri teenus on kuutasuline teenus. Teenuse kuutasud on fikseeritud Elisa kodulehel elisa.ee.
  2. Teenusega liitumise ja teenuse lõpetamise kuul arvestatakse teenuse kuutasu vastavalt päevade arvule, mil klient Teenust kasutas.
  3. Teenuse kuutasu sisaldab ühes kalendrikuus kuni viit konfiguratsioonimuudatust. Kõik järgnevad konfiguratsioonimuudatused teostatakse Elisa ärikliendi teeninduse hinnakirja alusel, mis on leitav siit.
  4. Kõik tavatingimustest erinevad Kliendi soovid Teenuse osutamise ja Seadme seadistuste kohta on läbiräägitavad ning teostatavad Elisa ja Kliendi vahelise kokkuleppe alusel. Teenuse tavatingimustes käsitlemata erisoovide täitmise korral võib Kliendile rakenduda Elisaga kooskõlastatud lisatasusid.
  5. Kuutasu hulka ei kuulu kohapealsed visiidid Seadme seadistamiseks või vahetamiseks, Kliendi (sh kliendi töötaja) ja/või kolmanda isiku hoolimatusest või Seadme mittesihipärasest kasutamisest põhjustatud intsidentide lahendamine väljaspool tööaega teostatavad tööd.
  6. Teenuste eest arveldamist alustatakse hetkest, mil Elisa on tarninud Seadme Kliendiga kokkulepitud asukohta, konfigureerinud selle viisil, et see on sobiv Teenuse osutamiseks, ning Klient saab hakata Teenust tarbima.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!