Põhisisu algus
KAMPAANIA "FIKSEERI TV-PAKETI KUUSTASU 2 AASTAKS" TINGIMUSED
 1. Elisa Teleteenused AS registrikoodiga 10069659 ja Elisa Eesti AS registrikoodiga 10178070 (edaspidi koos nimetatud Elisa) korraldavad ajavahemikul 08.09-31.10.2022 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „Fikseeri TV-paketi kuutasu 2 aastaks“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut.
 4. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu TV-paketi „Populaarne Elamus“ (edaspidi Teenuspakett) kasutamiseks, saab Teenuspaketi 24 kuuks (st liitumiskuu + 24 kuud) (edaspidi Tähtaeg) fikseeritud kuutasuga 19,99 €/kuu.
 5. Tähtaja lõppemisel jätkub Teenuspaketi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel.
 6. Juhul, kui Klient ütleb enne Tähtaja möödumist Teenuslepingu korraliselt üles, vahetab Teenuse mõne muu teenuse vastu või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, kohustub klient tasuma Elisale leppetrahvi summas kuni 299 eurot. Leppetrahvi suurus väheneb kuupõhiselt proportsionaalselt Tähtajalise kohustuse täitmise ajavahemiku võrra.
 7. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa TV-teenuste liitumispakkumistega.
 8. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt.
 9. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 10. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu.
 11. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 12. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.

Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!