Põhisisu algus

Põhjalik analüüs: 70% inimestest püsib eriolukorra ajal pigem kodus

03.04.2020

Tulenevalt valitsuse palvest Eesti elanikele püsida eriolukorra ajal rohkem kodus, analüüsis Elisa koos andmeteaduste partneriga MindTitan kuivõrd üleskutset on järgitud. Analüüsist selgus, et 70% inimestest püsib märkimisväärse osa ajast kodus.

Tänaseks on eriolukord Eestis kestnud üle kahe nädala ja jätkuvalt palub Eesti Vabariigi valitsus inimestel võimalikult palju kodus püsida ning ringi liikuda niivõrd vähe kui võimalik. Selgitamaks välja, kuivõrd on inimesed antud üleskutset järginud, analüüsis Elisa koostöös andmeteaduse partneriga MindTitan anonüümseid Elisa võrguandmeid.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juhi Mailiis Ploomanni sõnul selgus analüüsist, et kui vaadata Eestit tervikuna, siis enne eriolukorra kehtestamist püsis valdava osa ajast kodus veidi üle poole rahvastikust ehk 56% ning kohe pärast eriolukorra kehtestamist kasvas see näitaja 70%-le.

“Kõige suurema muudatuse tingis tõenäoliselt koolide sulgemine ning massiline kaugtööle ümberorienteerumine, kuna kõige enam kahanes just nende inimeste osakaal, kes seni veetsid kodus vähem kui 17 tundi ning samal ajal kasvas nende hulk, kes veedavad kodus enam kui 90% ööpäevast,” andis Ploomann ülevaate uuringu tulemustest.

“Kuna meie kõigi ühine soov on eriolukorras võimalikult kiiresti väljuda, on enam kui oluline järgmiste nädalate jooksul ühiselt veel koduseinte vahel püsida,” tõdes Elisa telekomiteenuste valdkonna juht. Selleks, et ühine pingutus oleks ka visuaalselt ja faktipõhiselt jälgitav, avalikustas Elisa oma kodulehel ka senise analüüsi tulemused ning uuendab andmeid kuni eriolukorra lõppemiseni igapäevaselt.

Kuna üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, on olukord joonistatud piltidena nii maakondade lõikes kui ka Eesti tervikpildina ning on kõigile kättesaadav veebilehelt: www.elisa.ee/kratid

70% inimestest püsib eriolukorra ajal pigem kodus

Andmete lihtsamaks tõlgendamiseks on kõik inimesed jaotatud viite kategooriasse:

1. Inimesed, kes viibivad kodus kuni kolmandiku ööpäevast (näiteks ainult öösiti)

2. Inimesed, kes viibivad kodus kuni 70% ööpäevast (ehk käivad küll näiteks tööl ent ülejäänud aja on kodus)

3. Inimesed, kes viibivad kodus kuni 90% ööpäevast (ehk kodust eemal 2 - 4 h päevas)

4. Inimesed, kes viibivad kodus üle 90% ajast (ehk vaid veidi üle 2 h kodust eemal)

5. Lisaks on eraldi välja joonistatud ka need, kes viibivad kodus (või kodu lähedal) 100% ajast.

Kuidas analüüs toimub?

Tulemuste puhul kasutatakse sõna „kodu“ ja räägitakse „kodus viibitud ajast“. Oluline on välja tuua, et tegemist on arvutusliku asukohaga, kus viibivad erinevad andmepunktid kõige sagedamini öösiti. „Kas see on reaalselt ka kodu või mitte, me ei tea,“ selgitas MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons. “Tulenevalt sellest punktist võrdleme, kui suur osa päevast veedeti samas asukohas või mujal.”

Mobiilside ettevõtete jaoks on anonüümsete liikumisandmete analüüsimine tavapärane. „Ainult nii saame tagada võrgu toimivuse ja elutähtsate teenuste kättesaadavuse just seal, kus inimesed seda tegelikult kasutada soovivad ning vajavad. Selle alusel planeerime oma võrgus ka näiteks mahu ja levialalaiendusi ning mõõdame kasutuskogemust,“ sõnas Ploomann. Küll aga oli sel korral andmeteadlastel vaja oma mudeleid veidi teisel eesmärgil tööle panna, et hinnata just mobiilsuse ehk liikuvuse muutuseid.

“Meie kui andmeteadlaste jaoks on auasi anda selle analüüsiga oma panus ühisesse võitlusesesse rõhuva tervisekriisiga. Loodame, et varasem aastatepikkune kogemus mobiilsideandmetega töötamisel, on saanud rakenduse täiesti uuel ning loodetavasti meile kõigile kasutooval viisil,” lisas Jansons.

Elisa panustab jätkuvalt ka kolme mobiilioperaatori ja Statistikaameti poolt ühiselt loodava analüüsi valmimisse. Konkreetse unikaalse analüüsi on loonud MindTitani andmeteadlased koos Elisaga juba mõned nädalad tagasi ning tulemusi oleme jaganud ka riigiga. Allikana on kasutatud vaid Elisa võrgu andmeid, kuid võib eeldada, et kogu elanikkonna tervikpilt joonistuks välja üsna sarnasena.

Elisa vastutustundliku operaatorina kutsub kõiki üles võtma Valitsuse üleskutset tõsiselt ning loodame näha jätkuvalt kasvavat trendi koduspüsimise osas (vt graafikutel sinine ja roheline osa). See tähendab, et meil oleks võimalikult suur hulk inimesi, kes lahkuvad kodust näiteks tunniks või paariks värskes õhus viibimiseks või mõnel päeval kiireks poeskäiguks, ent valdava osa ajast püsivadki kodus. Hoiame kokku, hoides lahku!

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!