Põhisisu algus

Kolmandik tööle kandideerijatest jääb sageli tagasisideta

08.06.2023

Kolmandik kandideerijatest ei saa sageli tööandjatelt infot ja tagasisidet kandideerimisprotsessi kohta, selgus värskest Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee enam kui 10 000 osalejaga läbi viidud tööturu-uuringust, kus koostöös Elisa Eestiga uuriti ka töötajate ootuseid värbamisprotsessile.

Töövõtjate ootuste uurimisel selgus, et valdav osa kandideerijatest (88%) peab oluliseks, et tööandja saadaks teate ka nendele tööotsijatele, kes valituks ei osutunud. Lisaks peab 78% kandideerijatest oluliseks saada infot värbamisprotsessi ajakavast ning 77% soovib kohest teavitust CV kättesaamise kohta.

Iga kolmas kandideerija tõi uuringus esile, et ta on sageli sattunud olukorda, kus pärast kandideerimisavalduse esitamist ei saada tööandja mitte mingisugust tagasisidet ehk tööotsijal puudub teadmine, kas ta peaks tööotsinguid jätkama või veel vastust ootama. 

2022. aasta kevadega võrreldes ei ole tööandjate praktikas suuri muutusi toimunud – siis jäi infost ilma 35% kandideerijatest.

Veelgi vähem jagatakse kandideerijatega personaalset põhjalikku tagasisidet, mida oli sarnaselt eelmise aastaga ka tänavu sageli kogenud vähem kui kümnendik (7%) aktiivsetest tööotsijatest. Kõige enam saavad kandideerijad infot CV kättesaamise kohta, mis on ootuspärane, sest CVKeskus.ee tööportaalis on sellise info jagamine automatiseeritud. 

„Tagasiside mugavaks jagamiseks ei pea enam ootama tehnoloogilisi uuendusi, sest need on juba aastaid olnud värbamisplatvormidel olemas,“ märkis CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler ja lisas, et kandideerijate teadmatusse jätmisega muudab tööandja oma järgmise värbamisprojekti tunduvalt keerukamaks.

Elisa talendijuht Keishy Margus leiab, et kandideerijate märkamine ning meeldiva kandideerimiskogemuse pakkumine, sh tagasisidestamine, on jätkuvalt tööturul äärmiselt hinnas. 

„Igaüks tahab olla hoitud ning näha, et tööandja hoolib temast. Uuringu tulemused näitavad juba teist aastat järjest, et tööandjatel on tagasisidestamise osas veel pikk maa minna. Aga muidugi ei tohi unustada, et värbamisprotsess on kahesuunaline tee. Nii nagu ootavad infot ja tagasisidet kandidaadid, ootavad seda ka tööandjad,“ selgitas Keishy Margus. 


Palgainfo puudumisel jäetakse kandideerimata

Uuringus paluti töövõtjatel jagada ka soovitusi tööandjatele värbamisprotsessi paremaks korraldamiseks. 

Töövõtjate sõnul on oluline austada kandideerijate aega ning mida põhjalikum on värbamisprotsess, seda põhjalikum peab olema ka tagasiside jagamine. Põhjaliku kandideerimisprotsessi läbinud töövõtjad soovivad saada tagasisidet nii oma nõrkuste kui tugevuste kohta ja ootavad nõuandeid edasiseks arenguks. 

Töövõtjate sõnul on väga oluline kinni pidada ka lubadustest ehk järgida tagasiside jagamisel kandideerijatega seatud ajaraame. Hea oleks juba tööpakkumises välja tuua ka kandideerimisetapid, mida tuleb soovitud töö saamise nimel läbida.

Lisaks avatud kommunikatsioonile ning tagasiside jagamisele tõid töövõtjad esile ka soovi näha avalikke palgapakkumisi. Paljud töövõtjad tõid uuringus esile, et palgainfo puudumine on kandideerimata jätmise peamine põhjus.

Vastajad lisasid veel, et vältida tuleks ka liigset ilustamist nii tööpakkumistes kui ka kandideerimisprotsessis ehk tuleb olla läbipaistev ja aus, sest ainult nii on võimalik mõlemal osapoolel sobivust tunnetada.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, et mõista tööturul toimuvat. Värsked tulemused põhinevad rohkem kui 10 000 töövõtja tagasisidel. Lisaks tööturutrendidele selgitati tänavu koos Elisa Eestiga välja ka töövõtjate kogemused ja ootused kandideerimisel.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!