Põhisisu algus

Elisa sai nimetatud Bloombergi soolise võrdõiguslikkuse indeksis

14.02.2023

Elisa kanti Bloombergi 2023. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeksisse (gender diversity), milles hinnatakse ülemaailmselt, kuidas börsiettevõtted soolise võrdõiguslikkusega seotud norme täidavad. 2023. aasta võrdõiguslikkuse indeksisse lisati 483 ettevõtet 45 riigist.

Elisa personalijuht, juhatuse liige Kaija Teemägi sõnas, et Elisa ettevõttena peab oluliseks inimeste igakülgset võrdväärset kohtlemist ning soolise tasakaalu hoidmist. „Elisas ei ole klaaslagesid ning inimesi tööle valides lähtume kompetentsidest, mitte soost ning see on kaasa aidanud orgaanilisele tasakaalule meeste ja naiste vahel,“ kinnitas Teemägi.

Elisa personalijuhi sõnul on mitmekesisus, võrdõiguslikkus ja kaasamine Elisa kui ettevõtte põhiväärtused. „Lähtumine nendest on osa meie igapäevatööst ning seda enam on meil hea meel selle üle, et seda on märgatud ning oleme rahvusvaheliselt tunnustatud Bloombergi indeksis,“ ütles Teemägi. „See näitab, et oleme ettevõttena õigel teel, millele annab kinnitust ka Elisa töötajate tagasiside. Elisa pühendumusuuringu alusel leiab üle 90% elisalastest, et ettevõte on sooliselt võrdõiguslik ning inimesi ei diskrimineerita.“ Antud andmeid kogub Elisa oma töötajatelt igal aastal.

Soolise võrdõiguslikkuse head tasakaalu näitab ka statistika läbi kõikide Elisa juhtimistasandite. “Elisas tänasel hetkel töötavatest juhtidest on 49% naised ning 51% mehed. Kaheksast juhatuse liikmest on 50% naised ja 50% mehed,“ tõi Teemägi välja.

Personalijuhi sõnul rakendab Elisa ettevõttena paindlikke tööviise juba rohkem kui kümme aastat. „Täiustame ja parendame pidevalt oma protsesse, kohanedes väliskeskkonna ja töötajate soovidega,“ sõnas Teemägi. „Tahame tagada töökeskkonna, kus kedagi ei diskrimineerita ega kohelda ebaõiglaselt tema soo, rassi, vanuse, usutunnistuse, keele või rahvuse tõttu. Värbamistavades järgime eelkõige inimese sobivust oma ametisse ja töökeskkonda, mitte ei hinda sugu, vanust ega muid kriteeriume, mis võivad diskrimineerimisele viidata.“

Bloombergi soolise võrdõiguslikkuse indeksis hinnatakse tulemusi järgmiste valdkondade põhiselt: juhtimine ja võimekus, kaasav kultuur, seksuaalse ahistamise vastased tavad ja ettevõtte kuvand. Bloombergi indeks käsitleb soolist võrdõiguslikkust organisatsioonides terviklikult ja mõõdab kaasamist kõikidel ametikohtadel.

Lisateave soolise võrdõiguslikkuse Bloombergi soolise võrdõiguslikkuse indeksi kohta on leitav siit

Loetelu Bloombergi 2023. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeksisse kuuluvatest ettevõtetest leiad SIIT

Jätkusuutlikkuse strateegia kujundamisel lähtub Elisa ÜRO säästva arengu eesmärkidest, millest üheks prioriteediks on ebavõrdsuse vähendamine (SDG 10). Kestlike tegevustega on Elisa sidunud kõik oma tänased tegevused, suuremalt on Elisa jätkusuutlikkuse fookuses sotsiaalne vastutus, millesse panustatakse läbi Eesti kultuuri edendamise ja organisatsiooni töötajate heaolu; majanduslik jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse, kus panustatakse roheenergiale ja energiatõhususele, ning digitaalne turvalisus, mille kandvaks tegevuseks on keskendumine küberturvalisuse teemadele ja ühiskonna harimisele.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!