Põhisisu algus

Elisa personalipartner: mis on need alused, mis tagavad töö telekomisektoris?

23.09.2019

Telekomi valdkond võib esialgu tunduda väga spetsiifiline ning paratamatult kipub tekkima mõte: „Tundub huvitab, aga mul ei ole mõtet kandideerida, sest mul pole erialast haridust.“ Tegelikkuses ei ole telekomi valdkonda sisenemine üldse nii keerukas kui esialgu tundub. Seda eelkõige selle pärast, et telekomi valdkond sisaldab väga palju erinevaid ametikohti, millest osad ei ole sugugi süvatehnilised ning on seega suurepärased stardipakud alustajale, kirjutab Sirgid Mõisavald, personalipartner.

Telekomialane haridus, mida täna tänuväärselt õpetavad ka mitmed Eesti kõrg- ja kutsekoolid nagu näiteks TalTech, Polütehnikum ja Võru Kutsehariduskeskus, on kindlasti telekomivaldkonda tööle kandideerimisel kasuks, kuid kindlasti mitte ainsaks määravaks kriteeriumiks. Kõige olulisem on telekomispetsiifilistel erialadel siiski võime tehniliselt mõelda ja aru saada tehnilisest loogikast. Selleks loob suurepärase vundamendi ka mitmete teiste reaalerialade õppekava nagu näiteks matemaatika, füüsika, IT ja teised sarnased erialad.

Ehk siis hariduse puudumine antud valdkonnas takistuseks ei ole, kuid kindlasti selgitame kohtumiste käigus ning erinevate testidega välja, milline on kandidaadi võime mõista tehnilisi protsesse ning kuidas ta erinevatele tehnilistele probleemidele läheneb. Lisaks on meie jaoks väga oluline ka tiimi sobivus ning see, kas kandidaat kannab Elisaga sarnaseid väärtuseid. Kui kandidaadil vastavat haridust ei ole, kuid ta läbib meie poolt antud mõtlemisülesanded ning tekib klapp ka tiimi sobivuse osas, siis oleme igati valmis ka uue inimese ise välja koolitama.

Loomulikult jälgime seal juures alati seda, et meil oleks piisavalt senior tasemel spetsialiste, kes seda teadmist jagada saavad ning aeg-ajalt toome teadlikult sisse ka uut „know how“’d, et tiimi teadmiste pagasit rikastada. Senior rolli puhul on siis kindlasti eelduseks eelnev tugev ja praktiline teadmine antud valdkonnas. Ilma varasema telekomialase teadmiseta spetsialistide värbamise juures on aga väga oluline arvesse võtta, et olemasolevad töötajad peavad panustama ajalist ressurssi uue inimese välja õpetamisse. Seega on ettevõtetel kindlasti oluline hinnata ratsionaalselt enda ressursse juhendamise osas, et uus inimene ebapiisava juhendamise tõttu ebameeldiva kogemuse osaliseks ei saaks.

Tänased telekommunikatsiooni õppekavad sisaldavad väga palju olulisi baasteadmisi, mis aitavad antud valdkonnas kiiremini edasi liikuda vanemspetsialisti rollidesse. Näiteks saab läbi hariduse baasteadmised telekommunikatsiooni alustest ja võrkude üldisest arhitektuurist. Järjest rohkem tuleb erialadesse aga sisse ka IT teemasid ja turvalisust, mis on ka praktilisest seisukohast äärmiselt oluline.

Kuna telekomi valdkonnas on väga palju erinevaid ametikohti, siis kindlasti loob haridus hea vundamendi edasiseks spetsialiseerumiseks töö käigus. Spetsialiseerumine kindlale segmendile või tööprotsessi osale on sageli telekomivaldkonnas oluline. Näiteks on võimalik spetsialiseeruda raadiovõrkudele, kaablivõrkudele, füüsilise võrgu ehitamisele, võrgu projekteerimisele või hoopis seadmete administreerimisele. Lisaks on ka palju toetavate spetsialistide ametikohti, kes näiteks koostavad lepinguid või teevad erinevaid analüüse ning nendel erialadel ei olegi otsest süvatehnilist teadmist vaja.

Paljude meie telekomispetsialistide teekond on alguse saanud monitooringu spetsialisti rollist, kuhu sisenedes otseselt telekomitausta vaja ei ole, kuid mis loob suurepärase vundamendi telekomivaldkonna erinevatele tehnilistele ametikohtadele liikumiseks. Kindlasti ei saa siin tähelepanuta jätta IT valdkonda, kuna IT ja klassikaline telekom on järjest enam omavahel seotud.

Kui vaadata telekomispetsialisti tööd erinevates telekomettevõtetes, siis tegelikult on töö üsna sarnane väiksemate korralduslike erinevustega. Näiteks on nii Elisas, Telias kui ka Tele2’s võimalik tegeleda mobiil- ja fiksvõrkudega. Kindlasti pakuvad paljude jaoks põnevat väljakutset ehk TV teenuse arendamise võimalust Elisa ja Telia. Kui veel rääkida erinevustest, siis tihti on tegevused erinevatel spetsialisti ametikohtadel kindla seadme või seadme tootja spetsiifilised.

Ehk siis on üldteadmised, mida on erinevates firmades sarnastel ametikohtadel samad (näiteks kuidas toimib sidevõrk vms) ja spetsiifilised teadmised, mis tulenevad mingist konkreetsest seadmest (näiteks kuidas seadet konfigureerida ja kasutada). Seadmespetsiifilised teadmised ja nende nüansid tuleb erinevates ettevõtetes töökohal juurde õppida, kuna erinevatel operaatoritel on tihti võrkudes erinevad seadmed. Ehk siis erisusi on, kuid põhifunktsioonid on samad. Seega muudab kindlasti varasem töökogemus telekomettevõttes sisenemise teise telekomettevõtesse lihtsamaks ning palju teadmisi on võimalik kasutada ka uues ettevõttes. Sellest tulenevalt ei pea kartma seda, et teadmine on vaid ühe konkreetse ettevõtte spetsiifiline.

Elisa on kindlasti ettevõte, kes on igati avatud nii praktikantidele/töötajatele, kes on õppinud telekomialasel erialal kui ka teistele huvilistele, kes soovivad liikuda telekomi valdkonda, kuid kellel puudub erialane haridus. Elisa uuenduslikkus ja põnevad projektid pakuvad kindlasti väljakutset juba kogenud spetsialistidele kui ka alustajatele, keda oleme hea meelega valmis välja õpetama. Varasem kogemus on näidanud ka seda, et kui praktikandid on kiired õppijad, antud valdkonnast huvitatud, hea tehnilise taibuga ning sobivusega meeskonda, siis on neile töökoht Elisas suure tõenäosusega garanteeritud. Praktika on kindlasti ka telekomi hariduse juures üheks suurimaks väärtuseks. Elisas on võimalik kasvada enda valdkonna väga heaks spetsialistiks ning valida just see endale sobiv temaatika telekomiteemadest, millele süvenenumalt keskenduda. Lisaks toetab Elisas töötamine kindlasti tulemustele orienteeritud mõtteviisi arendamist, koostööd igal tasandil ja uuenduslikku lähenemist. Nii võrgu kui muude tegevuste osas on meie jaoks üheks olulisemaks faktoriks arendada võimekust vaadata asju kliendi vaatevinklist ning seega saavad kliendikeskset mõtteviisi arendada ka väga tehnilistel ametikohtadel töötavad inimesed.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et haridus loob küll vundamendi ja eelise telekomi erialale tööle saamiseks, kuid kindlasti ei ole selle puudumine antud valdkonnas töötamist välistav faktor, kuna ametikohti selles valdkonnas on väga palju erinevaid ning seega on ka tehniliste teadmiste tasemete nõuded erinevad. Kindlasti tasub julgelt enda huvist teada anda ja CV teele panna nii nendel, kellel on haridus olemas kui ka nendel, kellel seda veel ei ole, kuid on suur huvi ja tahe antud valdkonnaga tegeleda. Samas ei tasu unustada, et haridus kiirendab tunduvalt sisseelamise kiirust ning toetab antud valdkonnas arenemist. Kindlasti tasuks tänavustel koolilõpetajatel uurida telekomierialade kohta erinevates koolides ning julgelt ühendust võtta Elisaga praktika osas.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!