Põhisisu algus

Elisa mitmekordistas eriolukorra tõttu investeeringuid võrkudesse ja arendas kiiret internetti üle Eesti

04.02.2021

Möödunud aastal lisas Elisa kõikides Eesti maakondades raadiovõrku juurde ligi 1000 täiendavat 4G mahulaienduse kihti, rajas 83 uut tugijaama ja viis ülikiire optikavõrgu ligi 32 000 majapidamiseni.

Usaldusväärset ja kvaliteetset andmesidevõrku arendatakse Elisas aastaringselt. Iga aastaga kasvab inimeste andmesidekasutus ja möödunud aastal tarbiti Elisas internetti nii kaabel- kui mobiilsidevõrgus rekordiliselt, sest paljud õppisid või töötasid mitmeid kuid ainult kodudest.

Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli tõi välja, et laialdane kaug- ja õppetöö praktiseerimine mõjutas oluliselt klientide mobiilse andmeside tarbimist ning klientidele parema kvaliteedi tagamiseks investeeriti sidevõrku seetõttu oluliselt rohkem. „Möödunud aastal tegi Elisa kaabelvõrgus arendusi nii olemasoleva koaksiaalkaabli mahtusid laiendades, optika võrku ehitades kui ka teenusega kaetud ärimajade leviala suurendades. Võrreldes 2019. aastaga teostati Elisas kolm korda rohkem mobiilsidevõrgu arendustöid - peamiselt Tartus, Pärnus, Rakveres, Harjumaal ja Saaremaal. Eriolukorra tõustes reageerisime agiilselt ja korraldasime ümber käesolevaks aastaks planeeritud arendustööd ning selle tulemusena lisasime paljudele tugijaamadele 2100 MHz sageduskihi.“

Üle Eesti lisati mobiilsidevõrkudesse juurde ligi 1000 täiendavat 4G mahulaienduse kihti, rajati 83 uut tugijaama ja püstitati kaheksa uut raadiosidemasti. „Uute sagedustega lisatud lisaressurss võimaldab saavutada kuni 150% suuremaid andmesidekiirusi, rohkematel seadmetel üheaegselt võrgus efektiivsemalt toimida ning tagab parema mobiilse andmeside kasutamise ka eluruumide sisetingimustes,“ ütles Polli.

Kolmandat sageduskihti 2100 MHz-i sagedusel lisati enim Tartus, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Harjumaal, Haapsalus ja Kuressaares. 2020. aastal teostatud arendustööd parendasid nii sise- kui välilevi kõne- ja mobiilseinternetiteenuse kasutamiseks ning oluliselt tõusis üldine kliendikogemus.

Elisa ülikiire optikavõrk jõudis üle Eesti ligi 32 000 uue majapidamiseni. Selle raames moderniseeriti Tallinnas, Tartus ja Pärnus valguskaabliga võrgud üle 25 000 kodus ning Elisa optikavõrk jõudis ka 3900 uue värskelt valminud majani.

Kevadise tavapärasest suurema andmeliikluse tõttu tehti varasemast rohkem võrguarendusi ka Elisa koaksiaalkaabli võrgus, kus aasta jooksul teostati ligi 50 võrgulaienduse tööd, mille tulemusel võrgu läbilaskevõime suurenes Tallinnas, Raplas, Paides, Viljandis, Rakveres, Pärnus, Võrus, Kuressaares, Jõhvis, Sillamäel ja Kohtla-Järvel ning väiksematest piirkondadest veel Kohilas, Aseris, Püssil, Türil ja Põltsamaal.

Maapiirkondadest jõudis Elisa optikavõrguga liitumise võimalus läbi Elektrilevi võrgu rohkem kui 2800 koduni Harju, Valga, Võru, Viljandi, Jõgeva, Ida-Viru, Järva, Tartu, Pärnu ja Põlva maakondades.

Elisa optikavõrgu teenused jõudsid ka ligi 100 ärihooneni ja lisaks ehitati välja üle 310 optikavõrgul baseeruva ärikliendi ühenduse. Ühtlasi jõudis Elisa võrgu moderniseerimise tulemusel märgilise saavutuseni, kui lõpetati täielikult iganenud DSL võrgul ehk telefoniliinidel baseeruvate teenuste pakkumine.

Tuleval aastal jätkab Elisa kaabelvõrgu arendustega Tallinnas, Tartus, Harjumaal ja Pärnus, kui optikavõrku laiendatakse 3300 uue koduni, samuti on kavas moderniseerida optikavõrguga veel 25 000 majapidamist, kus hetkel pakutakse teenust koaksiaalvõrgus. Maapiirkondades jätkab Elisa oma kaabelvõrgu teenuste pakkumise laiendamist peamiselt läbi riiklikult toetatud partnervõrkude projektide. Mobiilsidevõrgus pöörab Elisa tänavu enim tähelepanu piirkondadele, kus kliendid tarbivad massiliselt mobiilset internetti ning ühe näitena võib välja tuua talvepealinn Otepää, kus juba jaanuari lõpuks valmisid arendustööd. Uusi tugijaamu lisatakse ka valmivatele büroomajadele, kaubanduspindadele ja spordikeskustele.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!