Põhisisu algus

Elisa jätkusuutlikkuse raport kui teekaart tulevikku

26.06.2023

Valminud on Elisa 2022. aastat hõlmav jätkusuutlikkuse raport, mis annab ülevaate ettevõtte tegevustest ning aitab tuvastada valdkonnad, kus senisest enam panustada.

Elisa strateegia hõlmab jätkusuutlikkuse eesmärke valdkondade üleselt, kuid eriti oluline on keskenduda äri suurimatele mõjukohtadele läbi digitaalse turvalisuse, keskkonnasäästlikkuse ja kultuuri edendamise. Elisa on kontserniüleselt pühendunud ÜRO üleilmse kokkuleppe täitmisele, lisaks austatakse inimõigusi ning järgitakse rahvusvahelisi korruptsioonivastaseid konventsioone. 

„Oleme Elisas alates 2020. aastast CO2-neutraalsed ning anname suure panuse selleks, et pakkuda oma klientidele ja ühiskonnale kestlikke ja säästvaid teenuseid, samuti tegeleme keskkondliku mõju vähendamise nimel meie enda organisatsioonis,“ ütles Elisa jätkusuutlikkuse valdkonna juht Aigi Kukk. 

Digitaalne ja füüsiline keskkond täiendavad teineteist ning nende kahe maailma vahelised piirid on üha ebaselgemad. Digitaliseerimisega kaasnevad uued võimalused, kuid kestliku tuleviku tagamiseks tuleb olla valmis ka väljakutseteks. „Küberpettuseid esineb üha rohkem ja kahjuks ei ole see suund raugemas. Aastases võrdluses oli näiteks 2022. aastal SMS- ja WhatsApp’i pettuste arv oluliselt kasvanud. Seepärast panustame Elisas vastupidava, hästi toimiva, usaldusväärse ja turvalise digiteenuse pakkumisele nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt,“ lisas Kukk

Raport toob välja, et Elisa teenuste kasutamiseks on vaja taristut, mis tarbib märkimisväärses koguses elektrienergiat ning kliendid kasutavad seadmeid, mille tootmiseks on vaja ressurssi. Seetõttu on Elisa keskkonnasäästlikkuse teekonnal kõige tähtsamad valdkonnad energia- ja materjalitõhusus. „Püüame seadmeid hooldades, parandades, renoveerides, taaskasutades ja vastutustundlikult ringlusse saates vähendada jäätmete hulka. Me saame muuta üleilmsed riskid võimaluseks, osutades teenuseid nagu näiteks Elisa Fix, mille kaudu on võimalik inimestel säilitada oma seadmete pikem eluiga“ tõi Kukk välja. 

2022. aastal elas maailmas ca kaheksa miljardit inimest. Ressursside nappus koos kliimamuutustega põhjustab maailmas kriise, nagu sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus ning bioloogilise mitmekesisuse kiire vähenemine. Seega on tähtis, et ettevõtted tagaksid oma tarneahelas kestliku tootmise ja toetaksid vastutustundlikke tarbimisharjumusi. Elisa annab igal aastal vabatahtlikult aru üleilmsele CO2 heitkoguste avalikustamise süsteemile CDP.

Elisa seadis 2040. aastaks nullheite eesmärgi, raport toob välja, et ettevõttel ei ole võimalik oma eesmärki saavutada, kui ka tarneahela partnerid ei võta kliimameetmeid üheselt olulisena. Elisa alustas 2022. aastal tihedamalt koostööd peamiste tarnijatega, julgustades neid liituma CDP programmiga, et avalikustada oma keskkonnaandmed ning teha jätkusuutlikud tingimused oma hankemenetluses nähtavamaks.   

Raport toob välja, et kaugtöö ja paindlik tööviis on üks osa jätkusuutlikkusest, kuna vähendab transpordi- ja liikluskoormust, energiatarbimist ning süsinikujalajälge. Samuti edendab töö- ja elukvaliteedi tasakaalu ning võimaldab paremat ressursikasutust. „Ka riiklikul tasemel peetakse digitaliseerimist üheks oluliseks rohepöörde komponendiks, et tagada majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus. Elisal on seetõttu ka oluline ühiskondlik roll jätkusuutliku digitaalse tuleviku ehitamisel,“ rääkis Kukk.

Elisa kauaaegne kogemus on näidanud, et töötajad hindavad paindlikkust ja võimalust kasutada kõige praktilisemaid ja tõhusamaid tööviise. Elisa on edukalt piloteerinud ka neljapäevast töönädalat, mis tänaseks on tehnoloogiaüksuses viinud kõik suvised töönädalad igal aastal 4-päevasteks. 

Väikese riigi kultuuri edendamine ja hoidmine on üks osa Elisa kolmest jätkusuutlikkuse fookusest. Elisa alustas originaalsisu loomist 2019. aasta lõpus, nüüd oleme Eesti suurim draamasaadete tootja ning jätkame sellele teel. 

Jätkusuutlikkus on alates 2009. aastast osa Elisa kontserni strateegiast ning 2022. aastal uuendati strateegilisi jätkusuutlikkuse valdkondi põhjalikult.

Täismahus kontserni raportiga saad tutvuda siin. 

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!