Põhisisu algus
Kampaania "Liitu koduteenustega ja saad teleri 0 euroga" tingimused
 1. Kampaania korraldajad on Elisa Teleteenused AS registrikoodiga 10069659 ja Elisa Eesti AS registrikoodiga 10178070 (edaspidi koos nimetatud Elisa).
 2. Kampaania toimub ajavahemikus 17.11.2021-31.12.2021 (k.a) või kuni kaupa jätkub.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 4. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikutele , kes on vähemalt 22-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kes soovivad kasutada teenust aadressil, kus ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse kasutamiseks lepingut sõlmitud.
 5. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu:
   „Suur pakett“, „Huub“ ja „Internet M“ või „Praktiline koduinternet“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks saab soodustingimustel ehk 100% osamakse soodustusega (edaspidi Soodustus) osta televiisori Philips 43PUS7906/12 eeldusel, et ta sõlmib televiisori omandamiseks 24-kuulise tähtajalise osamaksetega vara müügilepingu ning kasutab Teenuspakette osamaksete tasumise perioodi vältel.
   „Suur pakett“, „Huub“ ja vähemalt „Internet L“ või „Piiramatu koduinternet“ (edaspidi samuti Teenuspaketid) kasutamiseks saab soodustingimustel ehk 100% osamakse soodustusega (edaspidi Soodustus) osta televiisori Philips 50PUS7906/12 eeldusel, et ta sõlmib televiisori omandamiseks 24-kuulise tähtajalise osamaksetega vara müügilepingu ning kasutab Teenuspakette osamaksete tasumise perioodi vältel. Kampaanias osaleja edaspidi nimetatud ka kui Klient.
 6. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 5 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 5 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse ning Klient kohustub tasuma antud hetkeks Seadme eest tasumata soodustuseta osamaksed. Lisaks kohustub Klient tasuma käsitlustasu vastavalt Liitumislepingule.
 7. Klient saab kasutada Soodustust vaid ühe korra.
 8. Pakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 9. Kampaania raames transporditakse teler tasuta koduteenuste tarbimise aadressile.
 10. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt.
 11. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingu.
 12. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades muudatusest klienti kodulehe vahendusel.
 13. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 14. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 15. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!