Põhisisu algus
„Liitu koduteenustega ja ruuteri ja digiboksi 0-ga!“ PAKKUMISE TINGIMUSED  
 1. Kampaania korraldajad on Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud Elisa).
 2. Kampaania toimub ajavahemikus 04.2022-31.05.2021 (k.a) või kuni kaupa jätkub.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Elisa poolt käesolevate reeglitega ja Kampaania reklaammaterjalides märgitud tingimustega, mis on kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Kampaanias osalevad eraisikud, kes on vähemalt 22-aastased, kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut, kellel on Elisa aktiivne mobiilkõne teenusleping ning kes sõlmivad liitumislepingu „Pisike Elamus“, „Populaarne Elamus“, „Pere Elamus“ ja „Internet S“, „Internet M“, „Internet L“, „Internet XL“, „Lihtne koduinternet“, „Praktiline koduinternet“ või „Piiramatu koduinternet“, „Lihtne koduinternet 5G“, „Praktiline koduinternet 5G“, „Võimas koduinternet 5G“ või „Piiramatu koduinternet 5G“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks. Edaspidi kampaanias osaleja nimetatud ka kui Klient. 
 5. Kampaanias osalejad saavad:
  1. Üks Elisa Elamus Digiboks (edaspidi Seade) sissemaksega 0 € ja Seadme osamaksetest soodustust 3,49 € kuus (edaspidi Soodustus) maksimaalselt 36 kuu vältel (edaspidi Soodusperiood). Kampaania kehtib 36-kuulise osamaksetega vara müügilepingu sõlmimisel. 
  2. Üks modem/ruuter (edaspidi Seade) sissemaksega 0 € ja Seadme osamaksetest soodustust 100% kuus (edaspidi Soodustus) maksimaalselt 36 kuu vältel (edaspidi Soodusperiood). Kampaania kehtib 36-kuulise osamaksetega vara müügilepingu sõlmimisel
 6. Soodustus kaotab kehtivuse:
  1. kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi).
  2. kui Klient Soodusperioodi/Soodustuse vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 4 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu 
  3. osamaksetega vara müügilepingus sätestatud tingimustel.
 7. Klient saab kasutada Soodustust vaid ühe korra.
 8. Pakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 9. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt.
 10. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 11. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse 
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!