Põhisisu algus
TV + internet kolmeks aastaks eriti soodsa hinnaga pakkumise tingimused
 1. Elisa Teleteenused AS registrikoodiga 10069659 ja Elisa Eesti AS registrikoodiga 10178070 (edaspidi koos nimetatud Elisa) korraldavad ajavahemikul 20.04.2023-30.04.2023 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „TV + Internet kolmeks aastaks soodsa hinnaga“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud
 3. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut.
 4. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu „Populaarne pakett“ ja „Internet L“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks ning ostab teenuste tarbimiseks vajalikud terminalseadmed (s.h digiboksi ja modem/ruuteri) osamaksetega, saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 18,48 €, ruuter/modemi osamaksete kuutasust soodustust summas 2,99 € ja digiboksi osamaksete kuutasust soodustust summas 1€ (edaspidi nimetatud Soodustus).
 5. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu „Populaarne pakett“ ja „Praktiline koduinternet“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks ning ostab teenuste tarbimiseks vajalikud terminalseadmed (s.h digiboksi ja modem/ruuteri) osamaksetega, saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 15,48 €, ruuter/modemi osamaksete kuutasust soodustust 100% ja digiboksi osamaksete kuutasust soodustust summas 1 € (edaspidi nimetatud Soodustus).
 6. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu „Populaarne pakett“ ja „Praktiline koduinternet 5G“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks ning ostab teenuste tarbimiseks vajalikud terminalseadmed (s.h digiboksi ja modem/ruuteri) osamaksetega, saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 15,48 €, ruuter/modemi osamaksete kuutasust soodustust summas 11 € ja digiboksi osamaksete kuutasust soodustust summas 1 € (edaspidi nimetatud Soodustus).
 7. Soodustus kehtib 24 kuud (st liitumiskuu + 24 kuud, edaspidi Soodusperiood) ning Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspakettide kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel. Kui Klient jätkab punktis 4., 5. või 6. toodud Teenuspakettide tarbimist ka pärast Soodusperioodi lõppu, siis jätkub ruuter/modemi ja digiboksi soodustus osamaksetega vara müügilepingu kehtivuse lõpuni.
 8. Juhul, kui Klient ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 4., 5. või 6. nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 4., 5. või 6. nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, muudab teenuse tarbimise aadressi, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse. Soodustus kaotab kehtivuse ka juhul, kui Klient lõpetab ennetähtaegselt osamaksetega vara müügilepingu või teenustele vormistatakse omanikuvahetus.
 9. TV ja interneti täiendavate lisateenuste tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust.
 10. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 11. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 12. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt.
 13. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 14. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu.
 15. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 16. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 17. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!