Põhisisu algus

„Seriaali valik järgmise kuu lõpuni tasuta“ pakkumise tingimused

 1. AS-i Elisa Teleteenused (Edaspidi Elisa) kampaania „Seriaali valik järgmise kuu lõpuni tasuta“ (edaspidi Kampaania), millega kuutasuline teenus Seriaali valik (edaspidi Teenus) on uuele tellijale tasuta järgmise kalendrikuu lõpuni, kestab 01.04.2019 – 30.04.2019 (edaspidi Kampaaniaperiood).
 2. Kampaaniaperioodil tellides kehtib Teenusele 100% soodustus (edaspidi Soodustus) kuni 31.05.2019 (edaspidi Soodusperiood).
 3. Kampaaniapakkumist saab kasutada Elisa uus või olemasolev eraisikust Elisa Elamus TV kaabelteenuse klient (edaspidi Klient):
  1. kelle teenuse tarbimise aadressil on Elisa Elamuse TV teenus tehniliselt võimalik;
  2. kes ei oma Teenuse tellimise hetkel Elisa ees võlgnevust;
  3. kes ei ole kasutanud Teenust eelneva 3 (kolme) kalendrikuu jooksul.
 4. Teenuse tellimine on võimalik läbi www.elisa.ee iseteeninduskeskkonna sisestades Teenuse tellimisel sooduskoodi SERIAAL2019. Kui klient sooduskoodi ei sisesta, siis kampaaniapakkumine ei rakendu!
 5. Soodusperioodi lõppemisel ei lõpe Kampaaniaperioodil aktiveeritud Teenus ning Teenusele rakendub alates 01.06.2019 hinnakirjajärgne kuutasu 2,99 €.
 6. Juhul, kui Klient lõpetab Kampaaniaperioodil tellitud Teenuse kasutamise, ning soovib seejärel Kampaaniaperioodil uuesti Teenusega liituda, siis Teenuse teistkordsel tellimisel enam Soodustus ei rakendu.
 7. Teenusest loobumine on teenuse muudatus, millele rakendub teenuse muudatuse tasu 2 (kaks) eurot. Kampaaniaperioodi kestel ning Kampaaniaperioodi lõppemisest 1 (ühe) kalendrikuu jooksul on Kliendil võimalik Teenusest teenuse muudatuse tasuta loobuda vaid e-kirja teel (info@elisa.ee).
 8. Soodustus ei pikene, kui Klient teenuse osutamise lepingut piirab või kliendi teenuseid piiratakse vastavalt Üldtingimustes ettenähtud korrale.
 9. Kampaania ei kehti piiratud teenuse osutamise lepingu taasaktiveerimisel ega kolimisel, kui Kliendil oli eelnevalt Pakett olemas.
 10. Soodustust kasutavad Kliendid kinnitavad, et on tutvunud Teenuse hinnakirjaga, mis on leitav Elisa veebilehel, ja on teadlikud, et Soodustus kehtib vaid tellitud Teenusele. Ülejäänud teenustele kehtib Elisa hinnakirjajärgne hind.
 11. Elisal on õigus teha käesolevates kampaaniatingimustes muudatusi või täpsustusi teavitades sellest Klienti Elisa kodulehekülje vahendusel.
 12. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.

Kampaania kohta saab lisainfot klienditeeninduse telefonilt 6 600 600 ja saates e-kirja aadressile info@elisa.ee.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!