Põhisisu algus

Saldoteavitus

Hinnakiri

Toiming Maksumus, euro
Saldoteavituse tellimine 3,56 €
Piirsumma ületamisest teavitav sõnum 0,15 €
Kuutasu 0,00 €

Saldoteavitust on võimalik tellida kõigile Sinu nimel olevatele mobiilinumbritele.
Teada tasub, et Sinuga seotud mobiilinumbrite tarbitud teenuste maksumust arvutatakse perioodiliselt:

Eestis tarbitud kõneteenuste arvestus toimub päevase täpsusega, välismaal helistatud ja vastuvõetud kõnede ning kasutatud teenuste maksumus arvutatakse pärast rändluspartneritelt saadud informatsiooni laekumist. NB! Kuumakset, ühekordseid teenustasusid (teenuste avamised, paketivahetustasud jms) arvesse ei võeta.

Saldoteavitus on informeeriv teenus ega takista teenuste edasist kasutamist.


Piirsumma ja teavituse saajate määramine

Piirsumma ehk limiidi saad määrata igale mobiilinumbrile eraldi. Limiiti saad seada 1 euro täpsusega, minimaalne piirmäär on 1 euro. Ühe mobiilinumbri kohta saab olla maksimaalselt kaks teavituse saajat ja need on kliendi ehk lepingu omanikuga seotud mobiilinumbrite seast vabalt valitavad. NB! Algselt on mõlemad teavituse saajad määramata.

Jooksva kuu saldo uuendamine toimub viis korda päevas: kell 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 ja 21.00. Saldo uuendamine ei toimu kuu esimesel viiel päeval.

Piirsumma ületamise teavitus saabub tekstisõnumina. Näide: SALDOTEAVITUS: number 56xxxxxx on pp.kk.aaaa seisuga tarbinud jooksval kuul Elisa mobiilside teenuseid zzzz.yy euro eest. Sinu Elisa

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama