Põhisisu algus
iPhone 14 kampaania tingimused
 1. Kampaania korraldaja on Elisa Eesti AS registrikoodiga10069659 (edaspidiElisa). 
 2. Kampaania toimub vahemikus 01.05.2024 kuni 31.05.2024 (k.a) võikuni kaupa jätkub.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud nendes tingimustes ja on kõigile osalejatele järgimiseks kohustuslik.
 4. Kampaanias saavad osaleda üksnes eraisikud, kes on vähemalt 22-aastased ning kelle maksekäitumine võimaldab seadme ostmiseks vajaliku osamaksetega vara müügilepingu sõlmimist (edaspidi Kampaanias osaleja). Elisa lähtub krediidikontrolli tegemisel Elisa krediidipõhimõtetest, mis on Elisa kodulehel
 5. Kampaanias osaleja saab Apple iPhone 14 128 GB (edaspidi Kampaanias osalev Seade) ostmisel Teenuspaketi kuutasu soodustuse summas 21,36 €. 
 6. Soodustuse saamiseks peab Kampaanias osaleja:
  1. tooma oma mobiilinumbri(d) teise sideoperaatori võrgust Elisa võrku ja liituma ühe Ulme seeria teenuspaketiga , mille kuutasu on vähemalt 34,99 € (alates Maksimaalselt Ulmet 5G Eri teenuspakettist) (edaspidi Teenuspakett) ja 
  2. sõlmima Kampaanias osaleva Seadme omandamiseks 36-kuulise osamaksetega vara müügilepingu (edaspidi Soodusperiood).
 7. Soodustus kaotab kehtivuse, kui:
  1. Kampaanias osalejad ei ole nõuetekohaselt täitnud kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa kehtestatud muid tingimusi (sh Elisaga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi);
  2. Kampaanias osalejad ütlevad Soodusperioodi vältel korraliselt üles Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetavad Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatavad Teenuspaketi kasutamise või rikuvad Liitumislepingut;
  3. Kampaanias osalejad lõpetavad ennetähtaegselt osamaksetega vara  müügilepingu. 
 8. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa kodulehe vahendusel. 
 9. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis on Elisa kodulehel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!