Põhisisu algus
KAMPAANIA "Elisa Huub pool aastat poole hinnaga" TINGIMUSED
 1. Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi Elisa) korraldab ajavahemikus 20.11-27.11.23 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „Elisa Huub pool aastat poole hinnaga“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mille järgimine on kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslik.
 3. Pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kelle nimel ei ole viimase 1 kuu jooksul olnud Elisa Huubi teenust.
 4. Kampaanias osaleja, kes tellib Elisa Huub teenuse ja kasutab tellimisel sooduskoodi MUSTHUUB23, saab Elisa Huubi kasutada liitumiskuu + 6 kuud poole hinnaga (edaspidi nimetatud Soodustus).
 5. Kui Klient sooduskoodi ei sisesta, siis kampaaniapakkumine (st Soodustus) ei rakendu!
 6. Soodustus kehtib liitumiskuul ja sellele järgneval 6 kuul (edaspidi Soodusperiood).
 7. Soodusperioodi lõppemisel jätkub Elisa Huubi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel (Elisa Huub 4,99 € kuus).
 8. Soodustus ei kehti Populaarne Elamus ja Pere Elamus TV-teenuspakettidega, kuna Elisa Huub sisaldub juba eeltoodud põhiteenuspakettide kuutasus.
 9. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud liitumislepingu või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse lepingu lõpetamise või piiramise kalendrikuu esimesest kuupäevast.
 10. Juhul, kui Klient lõpetab Kampaaniaperioodil tellitud Elisa Huubi teenuse ning soovib seejärel Kampaaniaperioodil uuesti Elisa Huubiga liituda, siis Elisa Huubi teistkordsel tellimisel Soodustus enam ei rakendu.
 11. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa kodulehelt.
 12. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Alates 01.01.2024 tõuseb punktis 7 märgitud Elisa Huubi kuutasu vastavalt käibemaksu määra muutumisele.
 13. Võimalike mitmetimõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 14. Elisal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 15. Elisal on õigus käesolevaid kampaaniatingimusi ühepoolselt muuta.
 16. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saab tutvuda https://www.elisa.ee/et/andmekaitse
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!