Põhisisu algus
Kampaania tingimused
 1. Kampaania korraldaja on Elisa Eesti AS registrikoodiga10069659 (edaspidiElisa). 
 2. Kampaania toimub vahemikus 17.11.2023 kuni 27.11.2023 (k.a) võikuni kaupa jätkub.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud nendes tingimustes ja on kõigile osalejatele järgimiseks kohustuslik.
 4. Kampaanias saavad osaleda üksnes eraisikud, kes on vähemalt 22-aastased ning kelle maksekäitumine võimaldab seadme ostmiseks vajaliku osamaksetega vara müügilepingu sõlmimist (edaspidi Kampaanias osaleja). Elisa lähtub krediidikontrolli tegemisel Elisa krediidipõhimõtetest, mis onElisa kodulehel
 5. Kampaanias osaleja saab 50% osamakse soodustusega (edaspidiSoodustus„Apple iPhone 15 128GB“ (tavahind 979 €) (edaspidi Kampaanias osalev Seade) alljärgnevatel tingimustel: 
 6. Soodustuse saamiseks peab Kampaanias osaleja:
  1. tooma oma mobiilinumbri(d) teise sideoperaatori võrgust Elisa võrku ja liituma ühe Ulme seeria teenuspaketiga , mille kuutasu on vähemalt 27,98 € (edaspidi Teenuspakett) ja 
  2. sõlmima Kampaanias osaleva Seadme omandamiseks 24-kuulise osamaksetega vara müügilepingu (edaspidi Soodusperiood).
 7. Soodustus kaotab kehtivuse, kui:
  1. Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa kehtestatud muid tingimusi (sh Elisaga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi);
  2. Kampaanias osalejad ütlevad Soodusperioodi vältel korraliselt üles Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetavad Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatavad Teenuspaketi kasutamise või rikuvad Liitumislepingut;
  3. Kampaanias osaleja lõpetab ennetähtaegselt osamaksetega vara  müügilepingu. 
 8. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa kodulehe vahendusel. 
 9. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis onElisa kodulehel.

 

Elisa

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!