Põhisisu algus
„TV ja NET ülisoodsa kuutasuga 3 aastat“ pakkumise tingimused
 1. Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud Elisa) korraldab ajavahemikul 2.08 -10.09.2023 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „TV ja net ülisoodsa kuutasuga 3 aastat“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kes sõlmivad liitumislepingu „Mini Elamus“ ja „Internet M“ kasutamiseks (edaspidi Teenuspaketid), saab Teenuspakettide hinnakirjajärgsest kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 20,47 € (edaspidi nimetatud Soodustus).
 4. Soodustus kehtib 36 kuud (st liitumiskuu + 36 kuud, edaspidi Soodusperiood) ning Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspakettide kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel.
 5. Pakkumine ei kehti liitumisel iseteeninduses.
 6. Pakkumine kehtib ainult pakkumise kirjas tähistatud aadressil.
 7. Soodustus kaotab kehtivuse:
  1. kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi).
  2. kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 3 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 3 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, muudab teenuse tarbimise aadressi, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu.
 8. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 9. Soodustus ei kehti TV ja interneti täiendavatele lisateenustele ja seadmetele ning TV ja interneti täiendavate lisateenuste ja seadmete tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust.
 10. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 11. Teenuspaketi kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavavad Elisa kodulehelt.
 12. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 13. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 14. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 15. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 16. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

 

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!