Põhisisu algus
„NET ülisoodsa kuutasuga 3 aastat“ pakkumise tingimused
 1. Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud Elisa) korraldab ajavahemikul 29.08 -10.09.2023 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „NET ülisoodsa kuutasuga 3 aastat“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa internetiteenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa internetiteenuse lepingut ning kes sõlmivad liitumislepingu „Internet M“ kasutamiseks (edaspidi Teenuspakett), saab Teenuspaketi hinnakirjajärgsest kuutasust igakuiselt soodustust kokku summas 11 € (edaspidi nimetatud Soodustus).
 4. Soodustus kehtib 36 kuud (st liitumiskuu + 36 kuud, edaspidi Soodusperiood) ning Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspaketi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel.
 5. Pakkumine ei kehti liitumisel iseteeninduses.
 6. Pakkumine kehtib ainult pakkumise kirjas tähistatud aadressil.
 7. Soodustus kaotab kehtivuse:
  1. kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi).
  2. kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles punktis 3 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab punktis 3 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, muudab teenuse tarbimise aadressi, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu.
 8. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduinterneti liitumispakkumistega.
 9. Soodustus ei kehti interneti täiendavatele lisateenustele ja seadmetele ning interneti täiendavate lisateenuste ja seadmete tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust.
 10. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 11. Teenuspaketi kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavavad Elisa kodulehelt.
 12. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 13. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 14. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 15. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 16. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

 

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja HuubMine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama