Põhisisu algus
TV 3 kuud poole hinnaga pakkumise tingimused
 1. Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud Elisa) korraldab ajavahemikul 01.07-31.07.2023 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „TV- 3 kuud poole hinnaga“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut.
 4. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu TV-paketi „Pisike Elamus „Populaarne Elamus“  ja „Pere Elamus“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks, saab Teenuspaketi kuutasust 3 (kuus) kuud (edaspidi Soodusperiood) igakuist soodustust -50% (edaspidi nimetatud Soodustus).
 5. Teenuse tellimisel soodustingimustel tuleb kasutad sooduskoodi SUVI. Kui Klient sooduskoodi ei sisesta, siis kampaaniapakkumine ei rakendu!
 6. Soodustus kehtib 3 kuud (st liitumiskuu + 3 kuud). Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspaketi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel.
 7. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab punktis 4 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatab teenuste kasutamise või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse.
 8. Soodustus ei kehti TV täiendavatele lisateenustele ja seadmetele ning TV täiendavate lisateenuste tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust.
 9. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 10. Teenuspaketi kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt.
 11. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 12. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu.
 13. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 14. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 15. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin:  https://www.elisa.ee/et/andmekaitse
Uus Elisa Elamus ja HuubMine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama