Põhisisu algus
„Koduteenustega tõuks 0-ga" pakkumise tingimused
 1. Kampaania „Koduteenustega tõuks 0-ga“ (edaspidi Kampaania) korraldaja on Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi Elisa).
 2. Kampaania toimub ajavahemikul 01.07.2023-31.07.2023 (k.a) või kuni kaupa jätkub.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 4. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 22-aastased, kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kes sõlmivad liitumislepingu „Pisike Elamus“, „Populaarne Elamus“ või „Pere Elamus“ ja „Internet S“, „Internet M“, „Internet L“, „Internet XL“, „Internet XXL“, „Lihtne koduinternet“, „Lihtne koduinternet 5G“, „Praktiline koduinternet“, „Praktiline koduinternet 5G“, „Võimas koduinternet 5G“, „Piiramatu koduinternet“ või „Piiramatu koduinternet 5G“, (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks
 5. Kampaanias osalejad saavad Xiaomi Mi Electric Scooter 4 (edaspidi Seade) sissemaksega 0€ ja Seadme osamaksetest soodustust 12,19€ kuus maksimaalselt 36 kuu vältel (edaspidi Soodustus).
 6. Kampaania kehtib 36-kuulise osamaksetega vara müügilepingu sõlmimisel.
 7. Soodustus kaotab kehtivuse:
  1. kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi).
  2. kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 4 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu.
  3. ka juhul, kui Klient lõpetab ennetähtaegselt osamaksetega vara müügilepingu.
 8. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 9. Kampaanias osaleja saab kasutada Soodustust vaid ühe korra.
 10. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 11. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt.
 12. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 13. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu.
 14. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 15. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 16. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

 

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!