Põhisisu algus

Kampaaniapakkumise „TVPlay filmi- ja spordikanalid“ tingimused

 1. AS-i Elisa Teleteenused (edaspidi Elisa) kampaania „TVPlay filmi- ja spordikanalid“ (edaspidi Kampaania), millega TVPlay teemapaketid (edaspidi Paketid, Pakett) on uuele tellijale soodushinnaga, kestab 26.11.2018 – 10.01.2019 (edaspidi Kampaaniaperiood).
 2. Kampaaniaperioodil tellides kehtivad Pakettidele kuni 31.01.2019 (edaspidi Soodusperiood) järgmised soodushinnad (edaspidi Soodushind):
  2.1. teemapakett „TVPlay spordikanalid“ 1 (üks) euro kuus (hinnakirjajärgne kuutasu 6,99 eurot);
  2.2. teemapakett „TVPlay filmikanalid“ 1 (üks) euro kuus (hinnakirjajärgne kuutasu 6,99 eurot);
  2.3. teemapakett „TVPlay filmi- ja spordikanalid“ 2 (kaks) eurot kuus (hinnakirjajärgne kuutasu 9,99 eurot).
 3. Kampaaniapakkumist saab kasutada Elisa uus või olemasolev eraisikust Elisa Elamus (sh üle õhu) TV klient (edaspidi Klient):
  3.1. kelle teenuse tarbimise aadressil on Elisa TV teenus tehniliselt võimalik;
  3.2. kes ei oma Paketi tellimise hetkel Elisa ees võlgnevust;
  3.3. kellel ei ole olnud Elisaga pärast 31.05.2018 TVPlay teemapakette (sh TVPlay spordikanalid, TVPlay filmikanalid või TVPlay filmi- ja spordikanalid).
 4. Soodushinnaga Paketi tellimine on võimalik läbi www.elisa.ee iseteeninduskeskkonna sisestades Paketi tellimisel sooduskoodi TVPLAY. Lisaks saab Pakette tellida kliendiinfo telefonil 6 600 600, e-posti teel info@elisa.ee või külastades Elisa esindusi.
 5. Tellides Paketi nutika digiboksi iseteeninduskeskonnast, kajastub Paketi soodustus veebilehel asuvas iseteeninduses 3 tööpäeva jooksul.
 6. Soodusperioodi lõppemisel ei lõpe teenuse osutamise leping ning tellitud Paketile rakendub hinnakirjajärgne kuutasu.
 7. Juhul, kui Klient muudab Soodusperioodil Paketti, siis Soodushind kaotab kehtivuse ning Paketi kasutamisele rakendub hinnakirjajärgne tasu.
 8. Paketi muutmisele rakendub teenuse muudatuse tasu summas 2 (kaks) eurot. Kampaaniaperioodi kestel ning Kampaaniaperioodi lõppemisest 1 (ühe) kuu jooksul on Kliendil võimalus Paketti muuta selle eest tasu maksmata. Teenuse muudatuse tasuta Paketi muutmine on võimalik vaid helistades kliendiinfo telefonile 6 600 600 või e-posti teel info@elisa.ee.
 9. Juhul, kui Klient lõpetab Kampaania perioodil tellitud Paketi kasutamise, kuid soovib Soodusperioodil uuesti Paketiga liituda, siis Paketile enam Soodushind ei rakendu.
 10. Soodusperiood ei pikene, juhul kui Klient teenuse osutamise lepingut piirab või kliendi teenuseid piiratakse vastavalt Üldtingimustes ettenähtud korrale.
 11. Kampaaniapakkumine ei kehti piiratud teenuse osutamise lepingu taasaktiveerimisel ega kolimisel juhul, kui Kliendil oli eelnevalt Pakett olemas.
 12. Kampaaniapakkumist kasutavad Kliendid kinnitavad, et on tutvunud Pakettide kanalivalikuga ning hinnakirjaga, mis on leitavad Elisa veebilehel, ja on teadlikud, et Soodushind kehtib vaid tellitud Paketile. Ülejäänud teenustele kehtib Elisa hinnakirjajärgne hind.
 13. Elisal on õigus teha käesolevates kampaaniatingimustes muudatusi või täpsustusi teavitades sellest Klienti Elisa kodulehekülje vahendusel.
 14. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 15. Kampaania kohta saab lisainfot Elisa esindustest, klienditeeninduse telefonilt 6 600 600 ja saates e-kirja aadressile info@elisa.ee.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama