Põhisisu algus
Elisa Eesti AS’i sotsiaalmeedia tarbijamängude korraldamise tingimused
Tarbijamänge korraldab Elisa Eesti AS (edaspidi Korraldaja) (registrikood 10069659, aadress Sõpruse pst 145, 13425 Tallinn). Tarbijamänge viiakse läbi Elisa Eesti AS sotsiaalvõrgustikus Facebook, Tiktok ja Instagram ning Adact.me keskkonnas. Tarbijamängudes võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad füüsilised isikud (edaspidi Tarbijamängus osaleja) välja arvatud Elisa Eesti AS-i ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajad ja nende pereliikmed. Tarbijamängus osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust Korraldaja poolt tarbijamängu kohta kehtestatud tingimustele, tema soovi osaleda tarbijamängus ja nõustumist Korraldaja poolt tarbijamängus kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Tarbijamäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil. Tarbijamängude võitja märgitakse sotsiaalvõrgustikus kus Tarbijamäng läbi viidi ning ta saab vastava teavituse. Tarbijamängu võitja peab võtma Korraldajaga ühendust sotsiaalvõrgustiku, kus tarbijamäng toimus, sõnumites hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ning seejärel lepitakse kokku võidu üleandmise üksikasjad. Võidu üleandmisel allkirjastatakse võidu üleandmise-vastuvõtmise akt. Kui võitja ei võta Korraldajaga ühendust 5 tööpäeva jooksul võitja nime avaldamisest, jätab Korraldaja endale õiguse keelduda võidu väljastamisest. Juhul, kui võitja on Korraldajaga ühendust võtnud ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata võitja ei tule auhinnale järgi, loobub auhinnast või ei esita Korraldajale dokumente, mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata. Korraldaja kannab auhinna kättesaamisega seotud tavapärase tarne (kuller, postipakiautomaat) kulud Eesti Vabariigi territooriumi piires. Auhinna väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata muu asja või teenuse vastu. Välja loositud auhinnaga ei kaasne tähtajalist kohustust ega muid kohustusi. Korraldajal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest sotsiaalmeedia vahendusel. Tingimuste olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest kohe sotsiaalmeedia või Elisa kodulehe vahendusel. Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu perioodil sisestatud andmete Korraldajale mittetähtaegne kohalejõudmine/kohale jõudmata jäämine või Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst) ei vastuta Korraldaja tarbijamängus osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest. Korraldajal on õigus eemaldada tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta tingimustele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valekontot. Tarbijamängudega seotud pretensioonid palume saata aadressile press@elisa.ee. Elisa töötleb tarbijamängus osalejate isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis on leitavad siit.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!